Αποτελέσματα live αναζήτησης

Τα στατιστικά των δηλώσεων φυσικών προσώπων για το 2022 - 7,4 δις αυξημένο το δηλωθέν εισόδημα σε σχέση με το 2021

Τα στατιστικά των δηλώσεων φυσικών προσώπων για το 2022 - 7,4 δις αυξημένο το δηλωθέν εισόδημα σε σχέση με το 2021
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 9 λεπτά


Επιμέλεια

Επιστημονική ομάδα TAXHEAVEN

Τα παρακάτω δεδομένα έχουν αναλυθεί με βάση τα αναλυτικά στοιχεία που δημοσίευσε τις προηγούμενες ημέρες η ΑΑΔΕ.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ (ΔΗΛΩΣΕΩΝ), ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΤΑ ΠΗΓΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, ΤΕΚΜΗΡΙΑ, ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ, ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ, ΦΟΡΟΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΣΥΖΥΓΩΝ), ΚΑΤΑ ΟΜΑΔΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ).

Το εισόδημα που δηλώθηκε από όλα τα φυσικά πρόσωπα στο φορολογικό έτος 2022 ανήλθε στο ποσό των 96,6 δις ευρώ, ενώ το εισόδημα για το οποίο φορολογήθηκαν όλα τα φυσικά πρόσωπα άγγιξε τα 96,87 δις ευρώ. Σε σχέση με το 2021 τo δηλωθέν εισόδημα αυξήθηκε κατά 7,46 δις ευρώ ενώ το φορολογητέο εισόδημα αυξήθηκε κατά περίπου 7 δις ευρώ. Αναλυτικά ανά πηγή προέλευσης το εισόδημα που δηλώθηκε το φορολογικό έτος 2022  και σύγκριση με το 2021:  

Γενικά Στατιστικά
  2021 2022 Διαφορά
Ακίνητη περιουσία 6.617.807.945 7.857.453.360 1.239.645.415
Επιχειρηματική δραστηριότητα 4.316.972.960 5.130.217.344 813.244.384
Αγροτική δραστηριότητα 1.563.258.154 1.773.475.194 210.217.040
Μισθωτοί 65.937.458.578 70.167.887.329 4.230.428.751
Μερίσματα-τόκοι-δικαιώματα από υπεραξία και μεταβίβαση κεφαλαίου 5.772.080.269 6.745.329.595 973.249.326
Μερικό σύνολο (Δηλωθέν εισόδημα) 84.207.577.905 91.674.362.822 7.466.784.918
       
+ Προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων 5.569.153.112 5.200.158.638 -387.521.608
       
Σύνολο φορολογητέου εισοδήματος 89.776.731.017 96.874.521.460 7.097.790.443
       
Απαλλασσόμενα ποσά  10.860.668.197,32 12.729.130.318,00 1.868.462.121

 

Ο φόρος που βεβαιώθηκε στα φυσικά πρόσωπα (μισθωτούς, αγρότες, συνταξιούχους, επιχειρηματική δραστηριότητα) άγγιξε τα  10,05 δις ευρώ, αυξημένος κατά 1,15 δις ευρώ σε σχέση με το 2021.

Αναλυτικά:  
 
  2021 2022 Διαφορά
ΦΟΡΟΣ φυσικών προσώπων 8.729.857.666 9.877.325.973 1.147.468.307
ΦΟΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 112.103.205 122.498.412 10.395.207
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΦΟΡΟΥ ΛΟΓΩ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ 58.009.839 55.488.907 -2.520.932
Συνολικός φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων 8.899.965.309 10.055.309.715 1.155.344.406

Τα φυσικά πρόσωπα επιβάρυνε επίσης και φόρος λόγω μη συμπλήρωσης του απαιτούμενου ποσού αποδείξεων με ηλεκτρονικά μέσα, με το ποσό των 55,4 εκατομμυρίων ευρώ (μειωμένος κατά 2,52 εκ. ευρώ σε σχέση με το 2021).

Ανάλυση επιβάρυνσης φόρου αποδείξεων ανά κατηγορία εισοδήματος:  

Επιβάρυνση φόρου λόγω αποδείξεων
  2021 2022 Διαφορά
Εισοδηματίες 3.958.799 4.352.227 393.428
Επιχειρηματική δραστηριότητα 15.163.304 15.738.524 575.221
Αγροτική δραστηριότητα 5.210.941 6.182.271 971.330
Μισθωτοί 23.861.868 21.880.561 -1.981.307
Συνταξιούχοι 9.814.928 7.335.324 -2.479.604
       
Σύνολο 58.009.839 55.488.907 -2.520.933


Στα φυσικά πρόσωπα (επιτηδευματίες) βεβαιώθηκε επίσης τέλος επιτηδεύματος ύψους 341,25 εκ. ευρώ (μειωμένο  κατά 25,43 εκ. ευρώ σε σχέση με το 2021).

Αναλυτικά ανά κατηγορία εισοδήματος το τέλος επιτηδεύματος που βεβαιώθηκε το 2022:  

Τέλος επιτηδεύματος
  2021 2022 Διαφορά
Εισοδηματίες 14.122.404 11.355.317 -2.767.088
Επιχειρηματική δραστηριότητα 302.730.928 284.236.749 -18.494.179
Αγροτική δραστηριότητα 18.332.508 17.894.708 -437.800
Μισθωτοί 22.946.417 20.847.746 -2.098.671
Συνταξιούχοι 8.558.200 6.918.471 -1.639.729
       
Σύνολο 366.690.457 341.252.991 -25.437.466

Η εισφορά αλληλεγγύης που βεβαιώθηκε το 2022 άγγιξε τα 102,19 εκ. ευρώ μειωμένη κατά 1,38 εκ. ευρώ σε σχέση με το 2021.  

Αναλυτικά ανά κατηγορία η εισφορά αλληλεγγύης που επιβάρυνε τα φυσικά πρόσωπα το 2022:  

Εισφορά αλληλεγγύης
  2021 2022 Διαφορά
Εισοδηματίες 2.463.805 2.028.916 -434.890
Επιχειρηματική δραστηριότητα 12.230.358 12.068.858 -161.500
Αγροτική δραστηριότητα 2.651.853 2.642.423 -9.430
Μισθωτοί 30.911.526 29.296.247 -1.615.279
Συνταξιούχοι 55.318.761 56.155.827 837.066
       
Σύνολο 103.576.304,11 102.192.271,16 -1.384.033

Η προκαταβολή φόρου με την οποία επιβαρύνθηκαν τα φυσικά πρόσωπα ανήλθε στο ποσό των 373,35 εκ ευρώ και ήταν αυξημένη κατά 72,31 εκ. ευρώ σε σχέση με το 2021.

Αναλυτικά:  

Προκαταβολή
  2021 2022 Διαφορά
Εισοδηματίες 2.731.885 3.089.977 358.092
Επιχειρηματική δραστηριότητα 251.164.925 318.921.054 67.756.128
Αγροτική δραστηριότητα 39.943.558 46.040.744 6.097.186
Μισθωτοί 2.219.241 2.822.450 603.209
Συνταξιούχοι 1.978.880 2.482.500 503.619
       
Σύνολο 298.038.490 373.356.725 75.318.235


Το εισόδημα προσαυξήθηκε με την προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων η οποία άγγιξε το ποσό των 5,2 δις ευρώ το 2022 (μειωμένη κατά 368,99 εκ ευρώ σε σχέση με το 2021).
 

Τεκμήρια δαπανών διαβίωσης, επιβάρυνση
  2021 2022 Διαφορά
Εισοδηματίες 1.786.749.473 1.546.428.753 -240.320.720
Επιχειρηματική δραστηριότητα 759.132.132 877.766.034 118.633.903
Αγροτική δραστηριότητα 328.876.117 278.833.737 -50.042.379
Μισθωτοί 1.386.543.506 1.344.055.860 -42.487.646
Συνταξιούχοι 1.307.851.885 1.153.074.253 -154.777.632
       
Σύνολο 5.569.153.112 5.200.158.638 -368.994.475

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ (ΔΗΛΩΣΕΩΝ) ΚΑΙ ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ (ΣΥΝΟΛΟ).

Για όλες τις κατηγορίες εισοδημάτων από τα στοιχεία υποβολής των δηλώσεων προκύπτει ότι το 72,43% δηλώνει εισόδημα έως 10.000 (το 2021 το ποσοστό ήταν 72,51%) ενώ εισόδημα από 0-20.000 ευρώ δηλώσει το 89.56% (το 2021 το ποσοστό ήταν 91,23%). 

Σημείωση: Στις περιπτώσεις εγγάμων που υποβάλλουν Χωριστές Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος (0,73% επί του συνόλου των δηλώσεων φορολογικού έτους 2022), η Σύζυγος εκλαμβάνεται ως Υπόχρεος υποβολής δήλωσης και συνεπώς τα επιμέρους μεγέθη δεν απεικονίζονται σε επίπεδο οικογενειακών δηλώσεων.                                       
Επιπλέον, βάσει της Α.1041/2019, σε αυτές τις περιπτώσεις, οι σύζυγοι δύνανται να δηλώνουν και οι δύο τα τέκνα τους στον Πίνακα 8 του Εντύπου Ε1   

  Πλήθος εισοδημάτων στο σύνολο των δηλώσεων
Ποσοστό
Από 0 έως 10.000 8.216.719 72,43%
Από 0 έως 20.000 10.159.169 89,56%
Από 20.001 έως 50.000 1.050.250 9,26%
Πάνω από 50.000 134.572 1,19%
     
Σύνολο 11.343.991 100%

 

 

Από το σύνολο των φορολογούμενων (δηλώσεων) με εισόδημα από ακίνητη περιουσία, το 88,29 % δήλωσε εισόδημα έως 10.000 ευρώ το 2022 (έναντι 90,92% το 2021).  

  Ακίνητα
έως 10.000 1.503.201 3.883.454.425 88,29%
Από 10.000 έως 15.000 100.090 1.210.678.223 5,88%
Από 15.000 έως 20.000 41.347 711.392.887 2,43%
Από 20.000 έως 30.000 33.221 800.112.988 1,95%
Από 30.000 έως 50.000 17.286 645.597.833 1,02%
Από 50.000 έως 70.000 4.251 246.667.627 0,25%
Από 70.000 έως 100.000 1.953 160.191.079 0,11%
Πάνω από 100.000 1.304 199.358.297 0,08%
       
Σύνολο 1.702.653 7.857.453.360 100%
       
       
       
       
Από 0 έως 20.000 1.644.638 5.805.525.536 96,59%
Από 20.001 έως 50.000 50.507 1.445.710.821 2,97%
Πάνω από 50.000 7.508 606.217.004 0,44%
       
Σύνολο 1.702.653 7.857.453.360 100%

 

Από το σύνολο των φορολογούμενων (δηλώσεων) με εισόδημα από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα, το 98,92 % δήλωσε εισόδημα έως 10.000 ευρώ το 2022 (έναντι 99,19% το 2021).

  Μερίσματα
έως 10.000 3.712.555 304.840.687 98,92%
Από 10.000 έως 15.000 6.938 84.120.471 0,18%
Από 15.000 έως 20.000 4.343 74.340.800 0,12%
Από 20.000 έως 30.000 5.991 144.365.726 0,16%
Από 30.000 έως 50.000 6.298 241.433.040 0,17%
Από 50.000 έως 70.000 3.789 219.978.009 0,10%
Από 70.000 έως 100.000 3.134 260.636.163 0,08%
Πάνω από 100.000 10.107 5.415.614.699 0,27%
       
Σύνολο 3.753.155 6.745.329.595 100%
       
       
       
       
Από 0 έως 20.000 3.723.836 463.301.958 99,22%
Από 20.001 έως 50.000 12.289 385.798.766 0,33%
Πάνω από 50.000 17.030 5.896.228.872 0,45%
       
Σύνολο 3.753.155 6.745.329.595 100%Από το σύνολο των φορολογούμενων (δηλώσεων) με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, το 64,15% δήλωσε εισόδημα έως 10.000 ευρώ το 2022 (έναντι 67,21% το 2021). Εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ δήλωσε το  83.09% (έναντι 84,22% το 2021) .  

  Επιχειρηματική δραστηριότητα
έως 10.000 274.423 952.625.082 64,15%
Από 10.000 έως 15.000 51.277 625.150.948 11,99%
Από 15.000 έως 20.000 29.776 515.408.160 6,96%
Από 20.000 έως 30.000 32.611 795.471.277 7,62%
Από 30.000 έως 50.000 24.790 940.763.130 5,79%
Από 50.000 έως 70.000 7.752 451.241.141 1,81%
Από 70.000 έως 100.000 4.017 330.468.773 0,94%
Πάνω από 100.000 3.164 519.088.831 0,74%
       
Σύνολο 427.810 5.130.217.344 100%
       
       
       
       
Από 0 έως 20.000 355.476 2.093.184.190 83,09%
Από 20.001 έως 50.000 57.401 1.736.234.408 13,42%
Πάνω από 50.000 14.933 1.300.798.746 3,49%
       
Σύνολο 427.810 5.130.217.344 100%

Από το σύνολο των φορολογούμενων (δηλώσεων) με εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα, το 90,92% δήλωσε εισόδημα έως 10.000 ευρώ για το 2021 (έναντι 92,76% το 2021).  Εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ δήλωσε το  97.67% (έναντι 98,49% το 2021).

  Αγρότες
έως 10.000 448.419 952.582.965 90,92%
Από 10.000 έως 15.000 23.949 287.224.996 4,86%
Από 15.000 έως 20.000 9.386 161.253.338 1,90%
Από 20.000 έως 30.000 7.054 169.124.242 1,43%
Από 30.000 έως 50.000 3.343 123.780.884 0,68%
Από 50.000 έως 70.000 678 39.396.329 0,14%
Από 70.000 έως 100.000 276 22.628.098 0,06%
Πάνω από 100.000 120 17.484.343 0,02%
       
Σύνολο 493.225 1.773.475.194 100%
       
       
       
       
Από 0 έως 20.000 481.754 1.401.061.298 97,67%
Από 20.001 έως 50.000 10.397 292.905.125 2,11%
Πάνω από 50.000 1.074 79.508.770 0,22%
       
Σύνολο 493.225 1.773.475.194 100%

 

Από το σύνολο των φορολογούμενων (δηλώσεων) με εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, το 45,86 % δήλωσε εισόδημα έως 10.000 ευρώ για το 2022 (έναντι 49,88% το 2020) Εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ δήλωσε το  79.59% (έναντι 81,35% το 2021).

  Μισθωτές
έως 10.000 2.278.121 12.229.128.743 45,86%
Από 10.000 έως 15.000 995.120 12.253.619.085 20,03%
Από 15.000 έως 20.000 680.224 11.723.286.620 13,69%
Από 20.000 έως 30.000 573.362 13.838.573.994 11,54%
Από 30.000 έως 50.000 346.294 12.757.176.671 6,97%
Από 50.000 έως 70.000 57.433 3.329.364.240 1,16%
Από 70.000 έως 100.000 23.589 1.926.781.966 0,47%
Πάνω από 100.000 13.005 2.109.956.010 0,26%
       
Σύνολο 4.967.148 70.167.887.329 100%
       
       
       
       
Από 0 έως 20.000 3.953.465 36.206.034.448 79,59%
Από 20.001 έως 50.000 919.656 26.595.750.665 18,51%
Πάνω από 50.000 94.027 7.366.102.216 1,89%
       
Σύνολο 4.967.148 70.167.887.329 100%


Στατιστικά τελευταίας πενταετίας (2028-2022)

 
Γενικά Στατιστικά
Σε εκ. ευρώ 2018 2019 2020 2021 2022
Ακίνητη περιουσία 6,474 6,768 6,455 6,618 7,857
Επιχειρηματική δραστηριότητα 3,326 3,376 3,511 4,317 5,130
Αγροτική δραστηριότητα 1,251 1,229 1,428 1,563 1,773
Μισθωτοί 61,481 64,354 61,619 65,937 70,168
Μερίσματα-τόκοι-δικαιώματα από υπεραξία και μεταβίβαση κεφαλαίου 2,693 2,632 6,175 5,772 6,745
Μερικό σύνολο (Δηλωθέν εισόδημα) 75,225 78,359 79,728 84,208 91,674
           
+ Προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων 6,405 6,346 5,958 5,569 5,200
           
Σύνολο φορολογητέου εισοδήματος 81,629 84,705 85,686 89,777 96,875


 
 

Σε εκ. ευρώ 2018 2019 2020 2021 2022
ΦΟΡΟΣ φυσικών προσώπων 8,315 8,664 8,032 8,730 9,877
ΦΟΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 0,114 0,114 0,106 0,112 0,122
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΦΟΡΟΥ ΛΟΓΩ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ 0,023 0,018 0,029 0,058 0,055
Συνολικός φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων 8,451 8,796 8,168 8,900 10,055

 

 

Επιβάρυνση φόρου λόγω αποδείξεων
Σε χιλιάδες ευρώ 2018 2019 2020 2021 2022
Εισοδηματίες 2,98 2,70 1,69 3,96 4,35
Επιχειρηματική δραστηριότητα 2,07 1,62 2,16 15,16 15,74
Αγροτική δραστηριότητα 1,20 1,01 3,17 5,21 6,18
Μισθωτοί 10,24 8,23 16,96 23,86 21,88
Συνταξιούχοι 6,23 4,82 5,03 9,81 7,34
           
Σύνολο 22,73 18,37 29,01 58,01 55,49


 


 

Τέλος επιτηδεύματος
Σε χιλιάδες ευρώ 2018 2019 2020 2021 2022
Εισοδηματίες 18,35 17,46 12,61 14,12 11,36
Επιχειρηματική δραστηριότητα 285,76 284,26 303,26 302,73 284,24
Αγροτική δραστηριότητα 27,86 19,48 17,59 18,33 17,89
Μισθωτοί 29,89 30,71 20,70 22,95 20,85
Συνταξιούχοι 14,82 13,31 8,14 8,56 6,92
           
Σύνολο 376,67 365,23 362,30 366,69 341,25

 

Εισφορά αλληλεγγύης
Σε χιλιάδες ευρώ 2018 2019 2020 2021 2022
Εισοδηματίες 208,80 210,55 4,82 2,46 2,03
Επιχειρηματική δραστηριότητα 170,39 178,44 16,46 12,23 12,07
Αγροτική δραστηριότητα 25,77 28,09 3,23 2,65 2,64
Μισθωτοί 111,78 126,02 60,37 30,91 29,30
Συνταξιούχοι 94,23 109,18 61,51 55,32 56,16
           
Σύνολο 610,97 652,27 146,40 103,58 102,19

 
 

Προκαταβολή
Σε χιλιάδες ευρώ 2018 2019 2020 2021 2022
Εισοδηματίες 5,72 4,93 2,84 2,73 3,09
Επιχειρηματική δραστηριότητα 545,22 307,41 187,22 251,16 318,92
Αγροτική δραστηριότητα 59,24 38,06 31,97 39,94 46,04
Μισθωτοί 7,52 5,45 1,90 2,22 2,82
Συνταξιούχοι 9,87 6,15 1,94 1,98 2,48
           
Σύνολο 627,56 361,99 225,87 298,04 373,36

 

 

 

 Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης