Αποτελέσματα live αναζήτησης

Σημαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις μηνός Μαΐου 2024

1 Μάιου 2024 Σχόλια
Σημαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις μηνός Μαΐου 2024
H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Για την αναπαραγωγή χρειάζεστε άδεια από τον δημιουργό
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 20 λεπτά

Ευχόμαστε ολόψυχα σε όλες και όλους καλό μήνα, με υγεία και δύναμη.

Παραθέτουμε για την ενημέρωσή σας τις σημαντικότερες φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις του μηνός Μαΐου 2024.

Σημείωση: Για να ενημερωθείτε μετά τη δημοσίευση του παρόντος, παρακαλούμε όπως ανατρέξετε στο ημερολόγιο προθεσμιών του κόμβου που μπορείτε να προσπελάσετε από το κυρίως μενού, ή απευθείας από εδώ, επιλέγοντας τον μήνα που επιθυμείτε.

Επισημάνσεις
:

Κατά το μήνα Μάιο, εκτός από τις συνήθεις υποχρεώσεις, υπάρχουν και οι παρακάτω για τις οποίες πρέπει να δοθεί προσοχή:

i. έως τις 2.5.2024, βάσει της απόφασης Α.1071/30.4.2024 (ΦΕΚ Β' 2551/30.4.2024), πραγματοποιούνται:

1)  η υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ που υποβάλλονται για τον μήνα Μάρτιο 2024 και για το Α τρίμηνο 2024 (ΕΝΤΥΠΟ Φ2), των οποίων η καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής είναι στις 30/4/2024,

2) η υποβολή δηλώσεων και απόδοσης των κάτωθι ειδικών φορολογιών: τελών χαρτοσήμου, φόρου στη συγκέντρωση κεφαλαίων, τέλους ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση, τέλους διαμονής παρεπιδημούντων και ακαθαρίστων εσόδων, τελών συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας, τέλους συνδρομητών κινητής και καρτοκινητής τηλεφωνίας, τέλους στη συνδρομητική τηλεόραση, περιβαλλοντικού τέλους πλαστικής σακούλας, τέλους ανακύκλωσης για τα προϊόντα η συσκευασία των οποίων περιέχει πολυβινυλιχλωρίδιο (PVC) και εισφοράς προστασίας του περιβάλλοντος για τα πλαστικά προϊόντα, που έχουν καταληκτική ημερομηνία την 30/4/2024,

3) η υποβολή αρχείων από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών σύμφωνα με το άρθρο 19 του ΚΦΔ, των οποίων η καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής είναι στις 30/4/2024,

4) η υποβολή δηλώσεων απόδοσης:

α) παρακρατούμενου φόρου στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις και

β) παρακρατούμενου φόρου των διατάξεων του άρθρου 64 και των περ. α' και γ' της παρ. 5 του άρθρου 69 του ν. 4172/2013, που έχουν καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 30/4/2024,

5) η υποβολή «Δηλώσεων Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» για αρχικές ή τροποποιητικές συμφωνίες μίσθωσης ή για δήλωση της λύσης, που έχουν καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 30/04/2024,

6) η υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013 που έχουν λυθεί ή έχουν τεθεί σε καθεστώς εκκαθάρισης με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 30η Απριλίου 2024 και

7) η υποβολή δηλώσεων φόρων κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, κερδών από τυχερά παίγνια, μεταβίβασης ακινήτων και στοιχείων ακινήτων (Ε9), που έχουν καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 30/4/2024 και την 1/5/2024.

ii. έως τις 9.5.2024 πραγματοποιείται η υποβολή δηλώσεων έναρξης/μεταβολών (φορολογικές υποχρεώσεις) φυσικών και νομικών προσώπων, βάσει των αλλαγών που επήλθαν από 1.1.2024 με τις διατάξεις του ν.5073/2023 αναφορικά με τις βραχυχρόνιες μισθώσεις,

iii. έως τις 13.5.2024 πραγματοποιείται η καταχώριση από επιχειρήσεις τεχνικής υποστήριξης ERP των προγραμματισμένων έως και την 1η Ιουλίου 2024 ραντεβού με τις υπόχρεες επιχειρήσεις, για τη διασύνδεση των ταμειακών συστημάτων τους με τα POS,

iv. έως τις 15.5.2024 πραγματοποιείται η υποβολή αιτήσεων από ενδιαφερόμενους για ένταξη στο πρόγραμμα «Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις»,

v. έως τις 15.5.2024 πραγματοποιείται η υποβολή της ετήσιας Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής, από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασκούν αγροτική δραστηριότητα, κατά κύριο ή μη επάγγελμα,

vi. έως τις 17.5.2024 πραγματοποιείται η υποβολή Δήλωσης Συμβατότητας από επιχειρήσεις κατόχους άδειας καταλληλότητας Φ.Η.Μ. που διασυνδέονται με τα EFT/POS τερματικά, βάσει των τεχνικών προδιαγραφών της Α.1155/2023,

vii. έως τις 19.5.2024 πραγματοποιείται η καταχώριση στοιχείων και υποβολή υποστηρικτικών δικαιολογητικών στο Μητρώο δεξαμενών ενεργειακών προϊόντων πλωτών μέσων της Α.Α.Δ.Ε., προκειμένου για τη λήψη μοναδικού αριθμού εγγραφής (αναγνωριστικό μητρώου) πλωτών μέσων από α) εγκαταστάτες συστημάτων παρακολούθησης Εισροών-Εκροών ναυτιλιακών καυσίμων, β) εγκαταστάτες συσκευών AIS και γ) ναυλωτές,

viii. έως τις 20.5.2024 πραγματοποιείται η υποβολή δήλωσης καταβολής ειδικού φόρου επί ακινήτων ν.3091/2002 (Ε.Φ.Α.),

ix. έως τις 20.5.2024 πραγματοποιείται η υποβολή δήλωσης και απόδοσης της Ειδικής Ασφαλιστικής Εισφοράς Δακοκτονίας τριμήνου Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου,

x. έως τις 30.5.2024 πραγματοποιείται η προσκόμιση των προβλεπόμενων δικαιολογητικών προς συμπλήρωση του φακέλου της αίτησης μεταφοράς της φορολογικής κατοικίας στην Ελλάδα, με υπαγωγή στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή (βάσει του άρθ. 5Β του Κ.Φ.Ε., απώτατη προθεσμία),

xi. έως τις 31.5.2024 πραγματοποιείται η υποβολή από τους αρμόδιους φορείς ή τα όργανα διοίκησης του φορέα στον οποίο υπάγονται ή από τον οποίο εποπτεύονται οι υπόχρεοι, ετήσιων καταστάσεων προσώπων υπόχρεων σε υποβολή δήλωσης Πόθεν Έσχες (Δ.Π.Κ. και Δ.Ο.Σ., ελεγχόμενη περίοδος 1.1 έως 31.12 προηγούμενου έτους),

xii. έως τις 31.5.2024 πραγματοποιείται η ηλεκτρονική γνωστοποίηση (υποβολή) Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού προηγούμενου έτους (με λήξη διαχειριστικής περιόδου 30 Ιουνίου του προηγούμενου έτους),

xiii. έως τις 31.5.2024 πραγματοποιείται η διασύνδεση με POS, των Φ.Η.Μ. που διασυνδέονται με σύστημα λογισμικού (ERP, ανεξαρτήτως του τρόπου που λαμβάνει χώρα η διασύνδεση), εκτός των οντοτήτων που έχουν δηλώσει προγραμματισμένο ραντεβού στο Μητρώο Μέσων Πληρωμών της ψηφιακής πύλης «myAADE» για διασύνδεση εντός του μηνός Ιουνίου (διασύνδεση σύμφωνα με το πρωτόκολλο επικοινωνίας της απόφασης Α.1155/2023),

xiv. έως τις 31.5.2024 πραγματοποιείται η υποβολή στο Π.Σ. Εργάνη ΙΙ ψηφιακής δήλωσης στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας για το προηγούμενο έτος (Ε11),

xv. έως τις 31.5.2024  πραγματοποιείται η ενημέρωση του Π.Σ. Εργάνη με τα στοιχεία της μεταβολής των αποδοχών που προκύπτει από την αύξηση του νομοθετημένου κατώτατου μισθού και ημερομισθίου από 1.4.2024, για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας,

xvi. έως τις 31.5.2024 πραγματοποιείται η καταχώριση από επιχειρήσεις τεχνικής υποστήριξης ERP των προγραμματισμένων από 1.6.2024 έως και 1.7.2024 ραντεβού με τις υπόχρεες επιχειρήσεις, για τη διασύνδεση των ταμειακών συστημάτων τους με τα POS,

xvii. έως τις 31.5.2024 πραγματοποιείται η προσκόμιση προβλεπόμενων δικαιολογητικών προς συμπλήρωση του φακέλου της αίτησης μεταφοράς της φορολογικής κατοικίας στην Ελλάδα, με υπαγωγή στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή (βάσει του άρθ. 5Α του Κ.Φ.Ε.),

xviii. έως τις 31.5.2024 πραγματοποιείται η υποβολή αίτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» της Α.Α.Δ.Ε., για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή επιχορήγησης από επιχειρήσεις που υπέστησαν οικονομικές απώλειες, λόγω των πυρκαγιών της 19ης Αυγούστου ως και 7ης Σεπτεμβρίου 2023 που έπληξαν περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και

xix. έως τις 31.5.2024 πραγματοποιείται η υποβολή αίτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» της Α.Α.Δ.Ε., για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή επιχορήγησης από επιχειρήσεις που υπέστησαν οικονομικές απώλειες στις περιοχές της Περιφέρειας Θεσσαλίας που επλήγησαν από τις πλημμύρες μηνός Σεπτεμβρίου 2023.

Υποχρεώσεις μηνός Μαΐου 2024

2 Μαΐου 2024 Υποχρεώσεις που αρχικά είχαν καταληκτική ημερομηνία στις 30.4.2024

1. 2 Μαΐου 2024 Υποβολή δήλωσης και απόδοση οφειλόμενων τελών χαρτοσήμου, για προβλεπόμενες πράξεις που πραγματοποιήθηκαν τον μήνα Μάρτιο

2. 2 Μαΐου 2024 Υποβολή δήλωσης απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου στα εισοδήματα από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα με βάση τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν.4172/2013 (περιόδου Φεβρουαρίου)

3. 2 Μαΐου 2024 Υποβολή δήλωσης απόδοσης του φόρου που παρακρατείται στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις (περιόδου Φεβρουαρίου)

4. 2 Μαΐου 2024 Υποβολή δήλωσης Φ.Π.Α. (χρεωστικής - μηδενικής - πιστωτικής) για επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία, μηνός Μαρτίου

5. 2 Μαΐου 2024 Υποβολή εντύπου εφαρμογής άρθ. 63 ν.4172/2013, για την απαλλαγή από την παρακράτηση φόρου στα καταβαλλόμενα ενδοομιλικά μερίσματα, καθώς και στους τόκους και δικαιώματα που καταβάλλονται μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών, μηνός Φεβρουαρίου

6. 2 Μαΐου 2024 Τέλος συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας (Περίοδος έκδοσης λογαριασμού - Φεβρουάριος)

7. 2 Μαΐου 2024 Υποβολή δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας μέσω διαδικτύου (αρχικών ή τροποποιητικών, έναρξης ή λύσης) περιόδου Μαρτίου

8. 2 Μαΐου 2024 Παρακράτηση φόρου στα εισοδήματα εργοληπτών κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών ή λιμενικών προσόδων σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ΄ παραγράφου 1 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 καθώς και χρόνος και τρόπος απόδοσής του (Περιόδου Φεβρουαρίου)

9. 2 Μαΐου 2024 Διακανονισμός εκπτώσεων Φ.Π.Α. βάσει του άρθ. 33 του ν.2859/2000 (Κ.Φ.Π.Α.) προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου

10. 2 Μαΐου 2024 Υποβολή στην Α.Α.Δ.Ε. δήλωσης απόδοσης περιβαλλοντικού τέλους πλαστικών σακουλών μεταφοράς, για το τρίμηνο Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος

11. 2 Μαΐου 2024 Υποβολή στην Α.Α.Δ.Ε. δήλωσης απόδοσης τέλους ανακύκλωσης πλαστικών μπουκαλιών με ετικέτα από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC), για το τρίμηνο Ιανουάριος, Φεβρουάριος και Μάρτιος

12. 2 Μαΐου 2024 Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από τους φορείς γενικής κυβέρνησης, κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 64 του ν.4172/2013 καθώς και χρόνος και τρόπος απόδοσής του (Περιόδου Φεβρουαρίου)

13. 2 Μαΐου 2024 Υποβολή δήλωσης Φ.Π.Α. (χρεωστικής - μηδενικής - πιστωτικής) για επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία ημερολογιακού τριμήνου Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου

14. 2 Μαΐου 2024 Υποβολή στην Α.Α.Δ.Ε. δήλωσης απόδοσης της εισφοράς προστασίας του περιβάλλοντος για τα πλαστικά προϊόντα μιας χρήσης, από επιχειρήσεις μαζικής εστίασης και από επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου οι οποίες πωλούν τρόφιμα και ποτά, για το τρίμηνο Ιανουάριος, Φεβρουάριος και Μάρτιος

15. 2 Μαΐου 2024 Υποβολή δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενου φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις, της περ. δ’ της παρ. 1 του άρθ. 64 και των περ. α’ και γ’ της παρ. 5 του άρθ. 69 του ν. 4172/2013 (επιχειρηματικής δραστηριότητας, προκαταβλητέου φόρου επί δικηγορικών αμοιβών, καταβλητέων μερισμάτων δικηγορικών συλλόγων κ.λπ.) (περιόδου Φεβρουαρίου)

16. 2 Μαΐου 2024 Υποβολή δήλωσης απόδοσης τέλους ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση, μηνός Μαρτίου

17. 2 Μαΐου 2024 Υποβολή δηλώσεων και καταβολή τελών παρεπιδημούντων και τελών επί ακαθάριστων εσόδων άρθ. 1 ν.339/1976 από υπόχρεους σε υποβολή δήλωσης Φ.Π.Α. που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, για τον μήνα Μάρτιο

18. 2 Μαΐου 2024 Υποβολή δηλώσεων και καταβολή τελών παρεπιδημούντων και τελών επί ακαθάριστων εσόδων άρθ. 1 ν.339/1976 από υπόχρεους σε υποβολή δήλωσης Φ.Π.Α. που τηρούν απλογραφικά βιβλία, για το τρίμηνο Ιανουάριος, Φεβρουάριος και Μάρτιος

19. 2 Μαΐου 2024 Υποβολή δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενου φόρου στο εισόδημα από αμοιβές των πληρωμάτων εμπορικού ναυτικού, μηνός Φεβρουαρίου

20. 2 Μαΐου 2024 Υποβολή δήλωσης απόδοσης τέλους συνδρομητών κινητής και καρτοκινητής τηλεφωνίας μηνός Φεβρουαρίου

21. 2 Μαΐου 2024 Υποβολή δηλώσεων και καταβολή τελών παρεπιδημούντων και τελών επί ακαθάριστων εσόδων άρθ. 1 ν.339/1976 από μη υπόχρεους σε υποβολή δήλωσης Φ.Π.Α., για το τρίμηνο Ιανουάριος, Φεβρουάριος και Μάρτιος

22. 2 Μαΐου 2024 Υποβολή δήλωσης απόδοσης τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης μηνός Φεβρουαρίου

23. 2 Μαΐου 2024 Υποβολή στην Α.Α.Δ.Ε. από υπόχρεους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, αρχείων δεδομένων διασυνοριακών πληρωμών για το τρίμηνο Ιανουάριος, Φεβρουάριος και Μάρτιος

24. 2 Μαΐου 2024 Προσκόμιση δικαιολογητικών για την καταβολή συμπληρωματικής επιχορήγησης για την αντιμετώπιση ζημιών επιχειρήσεων, που προκλήθηκαν από την πυρκαγιά αρχής γενομένης της 3ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας

8 Μαΐου 2024 Λοιπές υποχρεώσεις

1. 8 Μαΐου 2024 Υποβολή δήλωσης Μέσων Πληρωμών συναλλαγών μέσω τερματικών αποδοχής καρτών πληρωμών και ανάλογων μέσων (POS) α) από τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών (Acquirers) για τα Μέσα που χρησιμοποιούνται από Χρήστες Υπηρεσιών Πληρωμών ανά την Ελληνική Επικράτεια και συμβάλλονται μαζί τους για τον σκοπό αυτό και β) από τους Παρόχους Μέσων Πληρωμών (NSPs) για τα Μέσα που διαχειρίζονται και εξυπηρετούν, με τα στοιχεία κάθε προσθήκης/μεταβολής/διαγραφής που πραγματοποιήθηκε εντός του χρονικού διαστήματος από την 21η έως και την τελευταία ημέρα του προηγούμενου μήνα

9 Μαΐου 2024

Λοιπές υποχρεώσεις

1. 9 Μαΐου 2024 Υποβολή δηλώσεων έναρξης/μεταβολών (φορολογικές υποχρεώσεις) φυσικών και νομικών προσώπων, βάσει των αλλαγών που επήλθαν από 1.1.2024 με τις διατάξεις του ν.5073/2023 αναφορικά με τις βραχυχρόνιες μισθώσεις

10 Μαΐου 2024 Λοιπές υποχρεώσεις

1. 10 Μαΐου 2024 Υποβολή δήλωσης στην αρμόδια Τελωνειακή αρχή από πρόσωπο που πραγματοποιεί ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιου μεταφορικού μέσου

2. 10 Μαΐου 2024 Απόδοση υπέρ Δήμων ή Κοινοτήτων δικαιώματος υδροληψίας μηνός Απριλίου

3. 10 Μαΐου 2024 Υποβολή δήλωσης στοιχείων ασφαλισμένων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του e-Ε.Φ.Κ.Α. από τους αντισυμβαλλόμενους των εργαζομένων, για την εκκίνηση της παροχής υπηρεσιών και της ασφάλισης με βάση τη ρύθμιση των διατάξεων της παρ. 9 του άρθ. 39 του ν.4387/2016, κατά τον μήνα Απρίλιο («μπλοκάκια», έναρξη ασφάλισης παροχής υπηρεσιών)

13 Μαΐου 2024 Λοιπές υποχρεώσεις

1. 13 Μαΐου 2024 Καταχώριση από επιχειρήσεις τεχνικής υποστήριξης ERP των προγραμματισμένων έως και την 1η Ιουλίου 2024 ραντεβού με τις υπόχρεες επιχειρήσεις, για τη διασύνδεση των ταμειακών συστημάτων τους με τα POS

15 Μαΐου 2024 Λοιπές υποχρεώσεις

1. 15 Μαΐου 2024 Υποβολή δήλωσης και απόδοσης φόρου χρηματιστηριακών συναλλαγών μηνός Απριλίου

2. 15 Μαΐου 2024 Υποβολή δήλωσης Μέσων Πληρωμών συναλλαγών μέσω τερματικών αποδοχής καρτών πληρωμών και ανάλογων μέσων (POS) α) από τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών (Acquirers) για τα Μέσα που χρησιμοποιούνται από Χρήστες Υπηρεσιών Πληρωμών ανά την Ελληνική Επικράτεια και συμβάλλονται μαζί τους για τον σκοπό αυτό και β) από τους Παρόχους Μέσων Πληρωμών (NSPs) για τα Μέσα που διαχειρίζονται και εξυπηρετούν, με τα στοιχεία κάθε προσθήκης/μεταβολής/διαγραφής που πραγματοποιήθηκε εντός του χρονικού διαστήματος από την 1η έως και την 10η ημέρα του τρέχοντος μηνός

3. 15 Μαΐου 2024 Υποβολή από τους αρμόδιους φορείς ή τα όργανα διοίκησης του φορέα στον οποίο υπάγονται ή από τον οποίο εποπτεύονται οι υπόχρεοι, μηνιαίων καταστάσεων προσώπων που απέκτησαν την ιδιότητα του υπόχρεου σε υποβολή δήλωσης Πόθεν Έσχες (αρχικές Δ.Π.Κ. και Δ.Ο.Σ.) κατά τον προηγούμενο μήνα

4. 15 Μαΐου 2024 Υποβολή αιτήσεων από ενδιαφερόμενους για ένταξη στο πρόγραμμα «Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις»

5. 15 Μαΐου 2024 Υποβολή ετήσιας Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής, από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασκούν αγροτική δραστηριότητα, κατά κύριο ή μη επάγγελμα

Φ.Π.Α.

1. 15 Μαΐου 2024 Υποβολή έκτακτης δήλωσης Φ.Π.Α. και καταβολής του φόρου μηνός Απριλίου

16 Μαΐου 2024 Λοιπές υποχρεώσεις

1. 16 Μαΐου 2024 Υποβολή και πληρωμή χρηματικού ποσού 35% επί του μικτού κέρδους εταιρειών παροχής υπηρεσιών στοιχημάτων και τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, που είναι νόμιμα εγκατεστημένες σε κράτη μέλη της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ. μηνός Απριλίου

17 Μαΐου 2024 Λοιπές υποχρεώσεις

1. 17 Μαΐου 2024 Υποβολή Δήλωσης Συμβατότητας από επιχειρήσεις κατόχους άδειας καταλληλότητας Φ.Η.Μ. που διασυνδέονται με τα EFT/POS τερματικά, βάσει των τεχνικών προδιαγραφών της Α.1155/2023

19 Μαΐου 2024

Λοιπές υποχρεώσεις

1. 19 Μαΐου 2024 Καταχώριση στοιχείων και υποβολή υποστηρικτικών δικαιολογητικών στο Μητρώο δεξαμενών ενεργειακών προϊόντων πλωτών μέσων της Α.Α.Δ.Ε., προκειμένου για τη λήψη μοναδικού αριθμού εγγραφής (αναγνωριστικό μητρώου) πλωτών μέσων από α) εγκαταστάτες συστημάτων παρακολούθησης Εισροών-Εκροών ναυτιλιακών καυσίμων, β) εγκαταστάτες συσκευών AIS και γ) ναυλωτές

20 Μαΐου 2024

Λοιπές υποχρεώσεις

1. 20 Μαΐου 2024 Υποβολή δήλωσης καταβολής ειδικού φόρου επί ακινήτων ν.3091/2002 (Ε.Φ.Α.)

2. 20 Μαΐου 2024 Υποβολή δήλωσης απόδοσης του ειδικού φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων μηνός Απριλίου

3. 20 Μαΐου 2024 Υποβολή Δηλώσεων Βραχυχρόνιας Διαμονής, για αναχωρήσεις μισθωτών ακινήτων που πραγματοποιήθηκαν κατά τον προηγούμενο μήνα

4. 20 Μαΐου 2024 Υποβολή δήλωσης και απόδοση της Ειδικής Ασφαλιστικής Εισφοράς Δακοκτονίας τριμήνου Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου

Διαβίβαση στοιχείων

1. 20 Μαΐου 2024 Διαβίβαση στην Α.Α.Δ.Ε., στοιχείων από πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, ιδρύματα πληρωμών και τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, μηνός Απριλίου

2. 20 Μαΐου 2024 Αποστολή από τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών, στοιχείων συναλλαγών που έχουν εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής για το μήνα Απρίλιο

27 Μαΐου 2024

Λοιπές υποχρεώσεις

1. 27 Μαΐου 2024 Υποβολή δήλωσης Μέσων Πληρωμών συναλλαγών μέσω τερματικών αποδοχής καρτών πληρωμών και ανάλογων μέσων (POS) α) από τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών (Acquirers) για τα Μέσα που χρησιμοποιούνται από Χρήστες Υπηρεσιών Πληρωμών ανά την Ελληνική Επικράτεια και συμβάλλονται μαζί τους για τον σκοπό αυτό και β) από τους Παρόχους Μέσων Πληρωμών (NSPs) για τα Μέσα που διαχειρίζονται και εξυπηρετούν, με τα στοιχεία κάθε προσθήκης/μεταβολής/διαγραφής που πραγματοποιήθηκε εντός του χρονικού διαστήματος από την 11η έως και την 20η ημέρα του τρέχοντος μηνός

2. 27 Μαΐου 2024 Υποβολή δήλωσης και απόδοσης του ειδικού φόρου πολυτελείας για τον προηγούμενο ημερολογιακό μήνα

Φ.Π.Α.

1. 27 Μαΐου 2024 Υποβολή ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών και παροχών υπηρεσιών - αποθεμάτων στη διάθεση συγκεκριμένου πελάτη σε άλλο κ-μ και αποκτήσεων αγαθών και λήψεων υπηρεσιών, για συναλλαγές που αφορούν τον προηγούμενο μήνα

Intrastat

1. 27 Μαΐου 2024 Υποβολή στατιστικής δήλωσης Intrastat μηνός Απριλίου

30 Μαΐου 2024

Λοιπές υποχρεώσεις

1. 30 Μαΐου 2024 Προσκόμιση προβλεπόμενων δικαιολογητικών προς συμπλήρωση του φακέλου της αίτησης μεταφοράς της φορολογικής κατοικίας στην Ελλάδα, με υπαγωγή στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή (βάσει του άρθ. 5Β του Κ.Φ.Ε., απώτατη προθεσμία)

31 Μαΐου 2024

Λοιπές υποχρεώσεις

1. 31 Μαΐου 2024 Υποβολή δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας μέσω διαδικτύου (αρχικών ή τροποποιητικών, έναρξης ή λύσης) περιόδου Απριλίου

2. 31 Μαΐου 2024 Υποβολή δήλωσης απόδοσης τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης μηνός Μαρτίου

3. 31 Μαΐου 2024 Τέλος συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας (Περίοδος έκδοσης λογαριασμού - Μάρτιος)

4. 31 Μαΐου 2024 Υποβολή εντύπου εφαρμογής άρθ. 63 ν.4172/2013, για την απαλλαγή από την παρακράτηση φόρου στα καταβαλλόμενα ενδοομιλικά μερίσματα, καθώς και στους τόκους και δικαιώματα που καταβάλλονται μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών, μηνός Μαρτίου

5. 31 Μαΐου 2024 Υποβολή από τους αρμόδιους φορείς ή τα όργανα διοίκησης του φορέα στον οποίο υπάγονται ή από τον οποίο εποπτεύονται οι υπόχρεοι, ετήσιων καταστάσεων προσώπων υπόχρεων σε υποβολή δήλωσης Πόθεν Έσχες (Δ.Π.Κ. και Δ.Ο.Σ., ελεγχόμενη περίοδος 1.1 έως 31.12 προηγούμενου έτους)

6. 31 Μαΐου 2024 Ηλεκτρονική γνωστοποίηση (υποβολή) Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού προηγούμενου έτους (με λήξη διαχειριστικής περιόδου 30 Ιουνίου του προηγούμενου έτους)

7. 31 Μαΐου 2024 Υποχρέωση διασύνδεσης με POS, των Φ.Η.Μ. που διασυνδέονται με σύστημα λογισμικού (ERP, ανεξαρτήτως του τρόπου που λαμβάνει χώρα η διασύνδεση), εκτός των οντοτήτων που έχουν δηλώσει προγραμματισμένο ραντεβού στο Μητρώο Μέσων Πληρωμών της ψηφιακής πύλης «myAADE» για διασύνδεση εντός του μηνός Ιουνίου (διασύνδεση σύμφωνα με το πρωτόκολλο επικοινωνίας της απόφασης Α.1155/2023)

8. 31 Μαΐου 2024 Καταβολή Ειδικής Εισφοράς Διαδικτύου (2% υπέρ Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.) και υποβολή Αναλυτικής Κατάστασης Ειδικής Εισφοράς Διαδικτύου (Α.Κ.Ε.Ε.Δ.) επί των αμοιβών των υπηρεσιών διαφήμισης ή προβολής ή εν γένει προώθησης πωλήσεων προϊόντων ή διάθεσης υπηρεσιών που τελούνται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο μέσω διαδικτύου, για την τιμολογημένη δαπάνη του προηγούμενου μήνα

9. 31 Μαΐου 2024 Υποβολή δήλωσης στην αρμόδια Τοπική Διεύθυνση ή στη σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα του e-Ε.Φ.Κ.Α. από τους ασφαλισμένους («μπλοκάκια») για α) δήλωση εκκίνησης παροχής υπηρεσιών και ασφάλισης υπό το καθεστώς της ρύθμισης των διατάξεων της παρ. 9 του άρθ. 39 του ν.4387/2016, κατά τον μήνα Απρίλιο, ή β) δήλωση παύσης πλήρωσης προϋποθέσεων παροχής υπηρεσιών με ασφάλιση υπό το καθεστώς της ρύθμισης των παραπάνω διατάξεων, κατά τον μήνα Μάρτιο (αφορούν σε περιπτώσεις μη υποβολής της σχετικής δήλωσης από τους αντισυμβαλλόμενους)

10. 31 Μαΐου 2024 Υποβολή στο Π.Σ. Εργάνη ΙΙ εντύπου Ε12 «e-Οικοδομώ Απογραφικό» για το απασχολούμενο προσωπικό μηνός Απριλίου

11. 31 Μαΐου 2024 Υποχρεώσεις παραγωγών (κτηνοτρόφων κατόχων κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων γαλακτοπαραγωγής, φυσικών ή νομικών προσώπων, κ.λπ.) και αγοραστών γάλακτος (ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων, καταβολή ειδικής εισφοράς, κ.λπ., μηνιαίες και τριμηνιαίες υποχρεώσεις)

12. 31 Μαΐου 2024 Υποβολή δήλωσης στοιχείων ασφαλισμένων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του e-Ε.Φ.Κ.Α. από τους αντισυμβαλλόμενους των εργαζομένων, για τη διακοπή ασφάλισης με βάση τη ρύθμιση των διατάξεων της παρ. 9 του άρθ. 39 του ν.4387/2016 κατά τον μήνα Απρίλιο («μπλοκάκια», διακοπή ασφάλισης παροχής υπηρεσιών)

13. 31 Μαΐου 2024 Υποβολή στο Π.Σ. Εργάνη ΙΙ ψηφιακής δήλωσης στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας για το προηγούμενο έτος (Ε11)

14. 31 Μαΐου 2024 Ενημέρωση του Π.Σ. Εργάνη με τα στοιχεία της μεταβολής των αποδοχών που προκύπτει από την αύξηση του νομοθετημένου κατώτατου μισθού και ημερομισθίου από 1.4.2024, για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας

15. 31 Μαΐου 2024 Καταχώριση από επιχειρήσεις τεχνικής υποστήριξης ERP των προγραμματισμένων από 1.6.2024 έως και 1.7.2024 ραντεβού με τις υπόχρεες επιχειρήσεις, για τη διασύνδεση των ταμειακών συστημάτων τους με τα POS

16. 31 Μαΐου 2024 Απόδοση από τον δανειοδοτούμενο της εισφοράς επί των χορηγήσεων σε συνάλλαγμα από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα του εξωτερικού, που λήφθηκαν μέσα στον προηγούμενο μήνα

17. 31 Μαΐου 2024 Υποβολή δήλωσης και απόδοση οφειλόμενων τελών χαρτοσήμου, για προβλεπόμενες πράξεις που πραγματοποιήθηκαν τον μήνα Απρίλιο

18. 31 Μαΐου 2024 Καταβολή Τέλους Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων (ΤΕ.Π.Α.Η.) για τα πλοία αναψυχής και επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια που η παραμονή τους στα ελληνικά χωρικά ύδατα πραγματοποιηθεί κατά τον επόμενο μήνα

19. 31 Μαΐου 2024 Προσκόμιση προβλεπόμενων δικαιολογητικών προς συμπλήρωση του φακέλου της αίτησης μεταφοράς της φορολογικής κατοικίας στην Ελλάδα, με υπαγωγή στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή (βάσει του άρθ. 5Α του Κ.Φ.Ε.)

20. 31 Μαΐου 2024 Υποβολή δήλωσης απόδοσης τέλους συνδρομητών κινητής και καρτοκινητής τηλεφωνίας μηνός Μαρτίου

21. 31 Μαΐου 2024 Υποβολή στο Π.Σ. Εργάνη ΙΙ από εργοδότες - επιχειρήσεις, δήλωσης χορηγούμενων κατά τον προηγούμενο μήνα αδειών, σε εργαζομένους τους με εξαρτημένη σχέση εργασίας (απογραφικά)

22. 31 Μαΐου 2024 Υποβολή δηλώσεων και καταβολή τελών παρεπιδημούντων και τελών επί ακαθάριστων εσόδων άρθ. 1 ν.339/1976 από υπόχρεους σε υποβολή δήλωσης Φ.Π.Α. που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, για τον μήνα Απρίλιο

23. 31 Μαΐου 2024 Υποβολή στοιχείων στην Τράπεζα της Ελλάδος από τα υπόχρεα πρόσωπα, σχετικά με τη μετοχική διάρθρωση, τις συμμετοχές σε άλλες οντότητες και τα ανοίγματα προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα συνδεδεμένα μέρη με αυτά, όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 3Β του άρθρου 80 του ν. 4261/2014 (μηνιαίες, τριμηνιαίες και εξαμηνιαίες υποχρεώσεις)

24. 31 Μαΐου 2024 Εγγραφή στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών (Lotify), προσώπων που α) παράγουν ή εισάγουν ή παραλαμβάνουν από άλλα κράτη της Ε.Ε. ή μεταποιούν, β) αποκτούν ή διαθέτουν, μέσω χονδρικής πώλησης στο εσωτερικό της χώρας, έτοιμα προς κατανάλωση αλκοολούχα ποτά και δραστηριοποιούνται για πρώτη φορά (με έναρξη σχετικής δραστηριότητας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.) τον μήνα Απρίλιο

25. 31 Μαΐου 2024 Υποβολή από τους Χρήστες Υπηρεσιών Πληρωμών δήλωσης Μέσων Πληρωμών (POS) στις περιπτώσεις που οι Πάροχοι είτε δεν δήλωσαν κάποιο Μέσο, ή δεν επικαιροποίησαν τα στοιχεία κάποιου Μέσου, είτε οι Χρήστες κρίνουν ως ανακριβή τα στοιχεία των Μέσων που δηλώθηκαν από τους Παρόχους, εφόσον εντός του μηνός Απριλίου πραγματοποιήθηκε ενεργοποίηση/απενεργοποίηση/μεταβολή Μέσου

26. 31 Μαΐου 2024 Υποβολή δήλωσης απόδοσης τέλους ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση, μηνός Απριλίου

27. 31 Μαΐου 2024 Υποβολή αίτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» της Α.Α.Δ.Ε., για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή επιχορήγησης από επιχειρήσεις που υπέστησαν οικονομικές απώλειες, λόγω των πυρκαγιών της 19ης Αυγούστου ως και 7ης Σεπτεμβρίου 2023 που έπληξαν περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

28. 31 Μαΐου 2024 Υποβολή αίτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» της Α.Α.Δ.Ε., για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή επιχορήγησης από επιχειρήσεις που υπέστησαν οικονομικές απώλειες στις περιοχές της Περιφέρειας Θεσσαλίας που επλήγησαν από τις πλημμύρες μηνός Σεπτεμβρίου 2023

Παρακρατούμενοι φόροι

1. 31 Μαΐου 2024 Υποβολή δήλωσης απόδοσης του φόρου που παρακρατείται στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις (περιόδου Μαρτίου)

2. 31 Μαΐου 2024 Υποβολή δήλωσης απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου στα εισοδήματα από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα με βάση τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν.4172/2013 (περιόδου Μαρτίου)

3. 31 Μαΐου 2024 Υποβολή δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενου φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις, της περ. δ’ της παρ. 1 του άρθ. 64 και των περ. α’ και γ’ της παρ. 5 του άρθ. 69 του ν. 4172/2013 (επιχειρηματικής δραστηριότητας, προκαταβλητέου φόρου επί δικηγορικών αμοιβών, καταβλητέων μερισμάτων δικηγορικών συλλόγων κ.λπ.) (περιόδου Μαρτίου)

4. 31 Μαΐου 2024 Υποβολή δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενου φόρου στο εισόδημα από αμοιβές των πληρωμάτων εμπορικού ναυτικού, μηνός Μαρτίου

5. 31 Μαΐου 2024 Παρακράτηση φόρου στα εισοδήματα εργοληπτών κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών ή λιμενικών προσόδων σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ΄ παραγράφου 1 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 καθώς και χρόνος και τρόπος απόδοσής του (Περιόδου Μαρτίου)

6. 31 Μαΐου 2024 Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από τους φορείς γενικής κυβέρνησης, κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 64 του ν.4172/2013 καθώς και χρόνος και τρόπος απόδοσής του (Περιόδου Μαρτίου)

Α.Π.Δ. Ε.Φ.Κ.Α. - Τ.Ε.Κ.Α.

1. 31 Μαΐου 2024 Υποβολή Α.Π.Δ. μηνός Απριλίου από τους εργοδότες κοινών επιχειρήσεων ανεξαρτήτως αριθμού μητρώου

2. 31 Μαΐου 2024 Υποβολή Α.Π.Δ. μηνός Απριλίου από τους εργοδότες οικοδομικών και τεχνικών έργων, ανεξαρτήτως αριθμού μητρώου

3. 31 Μαΐου 2024 Υποβολή Α.Π.Δ. Τ.Ε.Κ.Α. μηνός Απριλίου από τους εργοδότες κοινών επιχειρήσεων και οικοδομοτεχνικών έργων

Φ.Π.Α.

1. 31 Μαΐου 2024 Υποβολή ειδικής δήλωσης Φ.Π.Α. από υπόχρεους ενταγμένους στο ειδικό καθεστώς του άρθ. 47δ του Κ.Φ.Π.Α. (Import OSS) μηνός Απριλίου

2. 31 Μαΐου 2024 Υποβολή δήλωσης Φ.Π.Α. (χρεωστικής - μηδενικής - πιστωτικής) για επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία, μηνός Απριλίου

 


Αργίες Δημοσίου μηνός Μαΐου 2024
 

Μεγάλη Παρασκευή 3 Μαΐου Παρασκευή
Δευτέρα του Πάσχα 6 Μαΐου Δευτέρα
Εργατική Πρωτομαγιά (μεταφορά αργίας) 7 Μαΐου Τρίτη


Επισήμανση
:
Το ημερολόγιο προθεσμιών του κόμβου και το μηνιαίο άρθρο «Σημαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις», καταρτίζονται βάσει των προθεσμιών που τίθενται από την ισχύουσα νομοθεσία, αποφάσεις, εγκυκλίους, δελτία τύπου, ανακοινώσεις φορέων, κ.λπ., για τις υποχρεώσεις που απορρέουν απ’ αυτά. Παρακαλούμε πολύ όπως ελέγχετε για παρείσφρηση λαθών στις υποχρεώσεις και τις καταληκτικές ημερομηνίες που αναγράφονται σ' αυτά και για τυχόν αλλαγές προθεσμιών που έχουν πραγματοποιηθεί μεταγενέστερα της σύνταξής τους. Ο κόμβος δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που τυχόν προκληθούν λόγω λάθος καταχώρισης των καταληκτικών ημερομηνιών των υποχρεώσεων στο ημερολόγιο προθεσμιών ή/και στα δημοσιευμένα άρθρα του.Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης