Εφαρμογή με δύο ταχύτητες επιχειρησιακών συμβάσεων

Οικονομικές Ειδήσεις

13 Δεκέμβριος 2010
ΑΝΙΣΟ ανταγωνισμό μεταξύ μεγάλων και μικρών επιχειρήσεων σε ό,τι αφορά τη συμπίεση του μισθολογικού κόστους και κατά συνέπεια του κόστους λειτουργίας τους διαβλέπουν οι εκπρόσωποι των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Παρά το γεγονός ότι στόχος της τρόικας, άρα και της κυβέρνησης, είναι η τόνωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων μέσω της ευελιξίας στα εργασιακά, η άμεση υπογραφή των Ειδικών Επιχειρησιακών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας μπορεί να γίνει μόλις σε 200 εταιρίες, οι οποίες απασχολούν μόλις το 15% των μισθωτών της χώρας. Taxheaven.gr

Εφαρμογή με δύο ταχύτητες επιχειρησιακών συμβάσεων             

ΑΝΙΣΟ ανταγωνισμό μεταξύ μεγάλων και μικρών επιχειρήσεων σε ό,τι αφορά τη συμπίεση του μισθολογικού κόστους και κατά συνέπεια του κόστους λειτουργίας τους διαβλέπουν οι εκπρόσωποι των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Παρά το γεγονός ότι στόχος της τρόικας, άρα και της κυβέρνησης, είναι η τόνωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων μέσω της ευελιξίας στα εργασιακά, η άμεση υπογραφή των Ειδικών Επιχειρησιακών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας μπορεί να γίνει μόλις σε 200 εταιρίες, οι οποίες απασχολούν μόλις το 15% των μισθωτών της χώρας.

Το υπόλοιπο περίπου 90% των επιχειρήσεων της χώρας θα πρέπει είτε να περιμένει να διαπραγματευτεί με το κλαδικό σωματείο είτε να προσπαθήσει να συστήσει σωματείο (κάτι που αφορά περίπου 750.000 επιχειρήσεις σε σύνολο 850.000 που λειτουργούν στην ελληνική επικράτεια), εάν αυτό επιτρέπεται από το καταστατικό του κλαδικού σωματείου (για όσες απασχολούν πάνω από 20 εργαζομένους που δεν ξεπερνούν τις 50.000). Και οι δυο παραπάνω περιπτώσεις είναι ιδιαίτερα χρονοβόρες, με αποτέλεσμα ο νόμος να μην μπορεί να στηρίξει την ίδια τη βιωσιμότητά τους.

Ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ Βασίλης Κορκίδης επισημαίνει στην EΞΠPEΣ ότι η εφαρμογή των ΕΕΣΣΕ καθίσταται ανενεργή για τους μικρομεσαίους, επισημαίνοντας ότι η περαιτέρω μείωση της αγοραστικής δύναμης και των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα θα είναι εις βάρος της πλειονότητας των επιχειρήσεων των οποίων διακυβεύεται η βιωσιμότητα.

Με αυτά τα δεδομένα πώς μπορεί να τονωθεί η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων της χώρας και να στηριχθεί η βιωσιμότητά τους, όταν το 90% περίπου των ελληνικών επιχειρήσεων θα δει τους τζίρους να συντρίβονται υπό το βάρος της ξαφνικής «πτωχοποίησης» των Eλλήνων και της στρέβλωσης του ανταγωνισμού που δημιουργεί ιδανικές συνθήκες για τις μεγάλες σε μέγεθος και πλήθος εργαζομένων επιχειρήσεις (αφού θα μειωθεί άμεσα το μισθολογικό κόστος τους μέσω των ειδικών επιχειρησιακών συμβάσεων) εις βάρος της συντριπτικής πλειονότητας των επιχειρήσεων που δεν διαθέτουν σωματείο εργαζομένων;


Πώς θα γίνεται η υπογραφή ΕΕΣΣΕ


Καθιερώνεται ειδική επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας (με την οποία, αν συμφωνήσουν οι εργαζόμενοι, μειώνονται οι μισθοί αλλά και τα επιδόματα), χωρίς όμως να προβλέπεται διάρκεια για αυτή, χωρίς να τίθενται ουσιαστικές προϋποθέσεις για την υπαγωγή μιας επιχείρησης. Μάλιστα η επιχείρηση θα μπορεί να συμφωνεί, μέσω της ειδικής επιχειρησιακής σύμβασης, τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχολήσει μέσα στο χρονικό πλαίσιο ισχύος της σύμβασης (που σημαίνει ότι στη συμφωνία μπορεί να περιλαμβάνεται μείωση προσωπικού ενώ αν δεν συμφωνηθεί τίποτε, τότε θα μπορούν να γίνουν ακόμη και ομαδικές απολύσεις πέραν των άλλων απολύσεων).

Τα βασικότερα σημεία των ειδικών επιχειρησιακών συμβάσεων (ΕΕΣΣΕ) είναι:

– Οι όροι της ΕΕΣΣΕ προσδιορίζονται από τους κοινωνικούς εταίρους στο επίπεδο της επιχείρησης σε ετήσια βάση. Στο πλαίσιο αυτών των ΕΕΣΣΕ είναι δυνατόν οι μισθοί να αποκλίνουν από την αντίστοιχη κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας, μέχρι το κατώφλι της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

2. Οι ΕΕΣΣΕ θα μπορούν να συναφθούν και σε επιχειρήσεις με λιγότερους από 50 εργαζομένους, όπου αν δεν υπάρχει επιχειρησιακό σωματείο, οι εργαζόμενοι εκπροσωπούνται από την κλαδική οργάνωσή τους ή την αντίστοιχη ομοσπονδία.

3. Προκειμένου να συναφθεί ΕΕΣΣΕ, τα ενδιαφερόμενα μέρη, με κοινή αιτιολογημένη έκθεσή τους, καταθέτουν αυτή στο Συμβούλιο Κοινωνικού Ελέγχου Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΚΕΕ) που διατυπώνει απλή γνώμη για τη σκοπιμότητά της.

Παράλληλα, πέρα από την περαιτέρω μείωση του τζίρου των επιχειρήσεων και των θέσεων εργασίας, λόγω της μείωσης των μισθών κινδυνεύουν η παραγωγικότητα και η βιωσιμότητα των ασφαλιστικών ταμείων.

 Κάθετη πτώση της παραγωγικότητας

 Αναλυτές που γνωρίζουν άριστα τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονται οι εργαζόμενοι, θεωρούν ότι η συνεπαγόμενη απογοήτευση από τη μείωση του βιοτικού επιπέδου θα έχει ως φυσικό επακόλουθο την πτώση της παραγωγικότητας. Ηδη έχουν αυξηθεί κατακόρυφα, συνεπεία της κρίσης, οι περιπτώσεις κατάθλιψης. Ερευνα που έχει εκπονηθεί από την Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας δείχνει ότι στα όρια της κατάθλιψης λόγω της οικονομικής κρίσης βρίσκεται το 70% των Ελλήνων στην παραγωγική ηλικία.


Κίνδυνος για τα ασφαλιστικά ταμεία


Δεδομένου ότι οι ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένων και εργοδοτών καταβάλλονται ποσοστιαία με βάση τις απολαβές των εργαζομένων, οι όποιες μισθολογικές μειώσεις θα επιφέρουν ίδια μείωση και στα έσοδα των ασφαλιστικών ταμείων. Μία τέτοια προοπτική θα δημιουργήσει πρόβλημα στη ρευστότητα των ασφαλιστικών ταμείων και στην πράξη ακυρώνει όλες τις περικοπές συντάξεων και παροχών που επιτεύχθηκαν το προηγούμενο καλοκαίρι με τις αλλαγές στο ασφαλιστικό σύστημα. Αν σ'Α αυτές τις μειώσεις συνυπολογιστούν και η μη καταβολή εισφορών από όσους εργαζομένους εισέρχονται σε καθεστώς ανεργίας (ήδη η ΓΣΕΕ προβλέπει 1,5 εκατ. ανέργους στο τέλος του 2011) αλλά και από τους επιχειρηματίες που αναγκάζονται να κλείσουν την επιχείρησή τους (σε περίπου 175.000 υπολογίζονται έως το τέλος του 2011 οι επιχειρήσεις που θα κλείσουν), τότε το πρόβλημα χρηματοδότησης ξαναγίνεται τεράστιο για τα ασφαλιστικά ταμεία.

 Πηγή: Express.gr