Αποτελέσματα live αναζήτησης

Πως συμψηφίζονται οι ζημιές των ατομικών επιχειρήσεων που φορολογούνται με το ελάχιστο εισόδημα

29 Απρίλιου 2024 Σχόλια
Πως συμψηφίζονται οι ζημιές των ατομικών επιχειρήσεων που φορολογούνται με το ελάχιστο εισόδημα
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 3 λεπτά

Κωνσταντίνος Αντ. Κουλογιάννης
Λογιστής – Φοροτεχνικός
Μέλος της επιστημονικής ομάδας του TAXHEAVENΜε την εγκύκλιο Ε.2027/2024 η ΑΑΔΕ έδωσε διευκρινίσεις σχετικά με την τον συμψηφισμό της ζημιάς και τη μεταφορά των ζημιών στην περίπτωση που το εισόδημα των ατομικών επιχειρήσεων προσδιορίζεται με τα νέα άρθρα 28Α έως 28Δ του ΚΦΕ. Σύμφωνα με την εγκύκλιο, σε περίπτωση που υπάρχουν δηλωθέντα καθαρά κέρδη από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας και μεταφερόμενη ζημία προηγούμενων ετών, ισχύουν τα εξής:

α) εάν το ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος των άρθρων 28Α έως 28Δ ΚΦΕ υπερβαίνει τα δηλωθέντα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα, ο φόρος προσδιορίζεται επί του εισοδήματος αυτού, η δε μεταφερόμενη ζημιά προηγουμένων ετών συμψηφίζεται με τα δηλωθέντα κέρδη και εφόσον απομείνει υπόλοιπο ζημίας αυτό μεταφέρεται στα επόμενα έτη σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 27 ΚΦΕ,

β) εάν το ποσό των δηλωθέντων κερδών υπερβαίνει το ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος των άρθρων 28Α έως 28Δ ΚΦΕ, ο φόρος προσδιορίζεται επί των κερδών αυτών, μετά τον συμψηφισμό τους με τυχόν μεταφερόμενη ζημία προηγουμένων ετών, ακόμα και αν το τελικό ποσό που θα προκύψει υπολείπεται του ελάχιστου καθαρού εισοδήματος, εφόσον δε απομείνει υπόλοιπο ζημίας, αυτό μεταφέρεται στα επόμενα έτη σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 27 ΚΦΕ.

 

Εάν το ελάχιστο εισόδημα (τεκμαρτό κέρδος) είναι > από το δηλωθέν - ο φόρος προσδιορίζεται επί του τεκμαρτού
- η ζημιά συμψηφίζεται με τα δηλωθέντα κέρδη
Εάν το ελάχιστο εισόδημα (τεκμαρτό κέρδος) είναι < από το δηλωθέν
- ο φόρος προσδιορίζεται επί των δηλωθέντων κερδών αφού συμψηφιστούν πρώτα οι ζημιές των προηγούμενων ετών ακόμα και αν το τελικό ποσό που θα προκύψει υπολείπεται του ελάχιστου καθαρού εισοδήματος.
 


Συνεπώς στην περίπτωση που το τεκμαρτό κέρδος είναι μεγαλύτερο από το δηλωθέν, η επιχείρηση σε αρκετές περιπτώσεις χάνει τη ζημιά, ενώ ταυτόχρονα δημιουργούνται και αδικίες σε περιπτώσεις που το δηλωθέν κέρδος είναι ελάχιστα μικρότερο από το τεκμαρτό ενώ ταυτόχρονα για μια άλλη επιχείρηση είναι ελάχιστα μεγαλύτερο από το τεκμαρτό.


Ας δούμε όμως μερικά παραδείγματα:

Παράδειγμα 1
  Τεκμαρτό μεγαλύτερο από πραγματικό Τεκμαρτό μικρότερο από πραγματικό
  Α περίπτωση Β περίπτωση
Ζημιές μεταφερόμενες από 2020-21-22 -9.000,00 -9.000,00
Δηλωθέν εισόδημα 2023 19.000,00 21.000,00
Τεκμαρτό  20.000,00 20.000,00
Τελικό φορολογητέο 20.000,00 12.000,00
Μεταφερόμενη ζημιά για επόμενο έτος 0 0

Συμπέρασμα: Με διαφορά 2.000 ευρώ στο πραγματικό εισόδημα και με τις ίδιες μεταφερόμενες ζημιές θα έχουν διαφορά στο φορολογητέο 8.000 ευρώ. Ταυτόχρονα θα συμψηφίσουν και οι δύο τις ζημιές των προηγούμενων ετών

Την επόμενη χρονιά για τις ως άνω δύο περιπτώσεις εάν υποθέσουμε ότι έχουν τα ίδια κέρδη θα φορολογηθούν ως εξής:

Ζημιές μεταφερόμενες από 23 0,00 0,00
Δηλωθέν εισόδημα 2024 19.000,00 21.000,00
Τεκμαρτό  20.000,00 20.000,00
     
Τελικό φορολογητέο 20.000,00 21.000,00

Σε ένα πιο ακραίο παράδειγμα, δύο ατομικές επιχειρήσεις με το ίδιο τεκμαρτό κέρδος οι οποίες λειτουργούν 15 χρόνια (5η τριετία και πάνω) και δεν έχουν καμία άλλη προσαύξηση, έχουν τεκμαρτό εισόδημα ύψους 14.543,52. Το δηλωθέν εισόδημα για την πρώτη είναι ελάχιστα μικρότερο από το τεκμαρτό (14.300) ενώ για την δεύτερη είναι ελάχιστα μεγαλύτερο (14.600).

Παράδειγμα 2
  Τεκμαρτό μεγαλύτερο από πραγματικό Τεκμαρτό μικρότερο από πραγματικό
  Α περίπτωση Β περίπτωση
Ζημιές μεταφερόμενες από 2020-21-22 -13.000,00 -13.000,00
Πραγματικό εισόδημα+ 14.300,00 14.600,00
Τεκμαρτό  14.534,52 14.534,52
Τελικό φορολογητέο 14.534,52 1.600,00
Μεταφερόμενη ζημιά για επόμενο έτος 0,00 0,00

Το αποτέλεσμα θα είναι η πρώτη επιχείρηση να φορολογηθεί για 14.534,52 ευρώ και θα πληρώσει φόρο 1.897,59, ενώ η δεύτερη με τα ίδια σχεδόν κέρδη θα φορολογηθεί για 1.600,00 ευρώ και θα πληρώσει φόρο 144 ευρώ.

 

Παράδειγμα 3
  Τεκμαρτό μεγαλύτερο από πραγματικό
Ζημιές μεταφερόμενες από 2020-21-22 -16.000,00
Πραγματικό εισόδημα 2023 8.000,00
Τεκμαρτό  12.012,00
Τελικό φορολογητέο για το 2023 12.012,00
Μεταφερόμενη ζημιά για επόμενο έτος -8.000,00

 

  Πραγματικό μεγαλύτερο από το τεκμαρτό
Ζημιές μεταφερόμενες από 2020-21-22 -16.000,00
Πραγματικό εισόδημα 2023 16.000,00
Τεκμαρτό  12.012,00
Τελικό φορολογητέο 0,00
Μεταφερόμενη ζημιά για επόμενο έτος 0,00

 

Παράδειγμα 5
  Τεκμαρτό μεγαλύτερο από πραγματικό
Ζημιές μεταφερόμενες από 2020-21-22 -16.000,00
Πραγματικό εισόδημα 2023 -9.000,00
Τεκμαρτό  14.196,00
Τελικό φορολογητέο για το 2023 14.196,00
Μεταφερόμενη ζημιά για επόμενο έτος -25.000,00

 

Παράδειγμα 6
  Πραγματικό μεγαλύτερο από το τεκμαρτό
Ζημιές μεταφερόμενες από 2020-21-22 -16.000,00
Πραγματικό εισόδημα 2023 14.000,00
Τεκμαρτό  12.012,00
Τελικό φορολογητέο 0,00
Μεταφερόμενη ζημιά για επόμενο έτος -2.000,00

 Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης