Αποτελέσματα live αναζήτησης

Το ηλεκτρονικό σύστημα «elenxis» επιχειρεί να θέσει σε λειτουργία από την 1η Ιανουαρίου 2011 η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων

9 Δεκέμβριος 2010
  • το οποίο θα αντλεί πληροφορίες από το ηλεκτρονικό σύστημα Taxis, το ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο και εφόσον χρειάζεται και από τραπεζικούς λογαριασμούς.
Πρόκειται για ένα ηλεκτρονικό «εργαλείο» που θα έχουν στη διάθεσή τους οι ελεγκτές του Δημοσίου και θα προσφέρει άμεση πρόσβαση σε κάθε είδους φορολογικό στοιχείο της επιχείρησης κατά τη διεξαγωγή τακτικού ή προσωρινού ελέγχου.

Παράλληλα, μέσω των τραπεζών θα γίνονται από την 1-1-2011 όλες οι συναλλαγές μεταξύ επαγγελματιών και επιχειρήσεων που υπερβαίνουν τις 3.000 ευρώ. Επίσης οι ιδιώτες υποχρεωτικά θα πρέπει να πληρώνουν με κάρτα (χρεωστική ή πιστωτική) ή επιταγή για κάθε αγορά που θα πραγματοποιούν εφόσον υπερβαίνει τα 1.500 ευρώ.

Με υπουργική απόφαση ορίστηκε η ομάδα εργασίας που θα πρέπει μέχρι την 20-12-2010 να υποβάλει τις προτάσεις της στον υφυπουργό Οικονομικών Δημήτρη Κουσελά.


Ποιοι θα «δημιουργήσουν» το «elenxis»


Η επιτροπή θα αποτελείται από:

• Τον Δημήτριο Αντωνόπουλο του Μάρκου, υπάλληλο με βαθμό Α'.

• Τον Αλέξανδρο Νούλα του Κων/νου, υπάλληλο με βαθμό Α'.

• Τον Νικόλαο Κοκολάκη του Γεωργίου, υπάλληλο με βαθμό Β'.

• Τον Δημήτριο Σταθά του Ευγένιου, υπάλληλο με βαθμό Β'.

• Τον Θεόδωρο Τρυποσκούφη του Γεωργίου, υπάλληλο με βαθμό Β', του κλάδου.

• Τον Λάμπρο Μπαλωμένο του Θωμά, υπάλληλο με βαθμό Β'.

• Την Oλγα Αγγελακοπούλου του Απόστολου, υπάλληλο με βαθμό Α'.

Eργο της ομάδας εργασίας είναι η μελέτη και υποβολή πρότασης για τη μοριοδότηση των κριτηρίων ελέγχου που έχουν τεθεί στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «elenxis», προκειμένου να στοχοποιούνται οι υποψήφιες προς έλεγχο δηλώσεις


Πώς θα λειτουργεί


Με το «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα των Ελεγκτικών Υπηρεσιών» («elenxis») θα εντοπίζονται ευκολότερα όσοι χρησιμοποιούν στις συναλλαγές τους πλαστά και εικονικά τιμολόγια ή εμπλέκονται σε υποθέσεις φοροδιαφυγής. Παράλληλα, για κάθε ελεγχόμενο θα δημιουργείται ηλεκτρονικός φάκελος, ενώ οι ελεγκτές μπορούν να ελέγχουν επιτόπου πλέον τις επιχειρήσεις με ένα laptop ανά χείρας, μέσω του οποίου θα συνδέονται ασύρματα με την κεντρική μονάδα του Taxis, αντλώντας πληροφορίες για το προφίλ της ελεγχόμενης εταιρίας. Σε αυτές περιλαμβάνονται κυρίως μεγάλες επιστροφές ΦΠA, παρουσίαση φορολογικών παραβάσεων, λήψη πλαστών και εικονικών τιμολογίων, επιδοτήσεις, οικονομικά αποτελέσματα (ακαθάριστα έσοδα, δαπάνες, κέρδη κ.λπ.), απόδοση φόρου μισθωτών υπηρεσιών, αυξήσεις κεφαλαίου κ.λπ. Κατόπιν, τα φορολογικά δεδομένα που θα καταχωρεί στον φορητό υπολογιστή ο ελεγκτής θα στέλνονται στο Taxis για περαιτέρω επεξεργασία και διασταυρώσεις.

Μάλιστα το σύστημα θα εισαγάγει και την έννοια της μοριοδότησης, όπου τα μόρια θα αποτυπώνουν… τον βαθμό επικινδυνότητας για φοροδιαφυγή

Αυτό θα γίνεται με ανάλυση του κινδύνου –όπως αυτός προσδιορίζεται από τις ανάγκες της κάθε ελεγκτικής υπηρεσίας– και απώτερο στόχο την ανάδειξη των υποθέσεων με τον υψηλότερο βαθμό «επικινδυνότητας» για φοροδιαφυγή. Θα καταρτιστούν δηλαδή ειδικοί δείκτες, με βάση τους οποίους θα γίνει και κατηγοριοποίηση των φορολογουμένων ανάλογα με την πιθανότητα φοροδιαφυγής. Eτσι, με βάση αυτά τα δεδομένα, θα σχεδιάζονται και θα διενεργούνται διαφορετικής συχνότητας και στοχοθέτησης φορολογικοί έλεγχοι.


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης