Αποτελέσματα live αναζήτησης

Νέα εποπτική αρχή και κοινοί κανόνες για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος

20 Απρίλιου 2024 Σχόλια
Νέα εποπτική αρχή και κοινοί κανόνες για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά

Το ΕΚ θα ψηφίσει για τα σχέδια ενίσχυσης της ΕΕ κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και της παράκαμψης κυρώσεων.

Βάσει των νέων κανόνων που περιέχει η νομοθετική δέσμη, θα παρέχεται πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους και περισσότερες εξουσίες στις μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών (ΜΧΠ) για την ανάλυση και τον εντοπισμό περιπτώσεων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, καθώς και για την αναστολή ύποπτων συναλλαγών.

Οι ευρωβουλευτές εξασφάλισαν ότι, από το 2029, όταν οι επαγγελματικές ποδοσφαιρικές ομάδες συμμετέχουν σε χρηματικές συναλλαγές, θα υποχρεούνται να επαληθεύουν την ταυτότητα των πελατών τους, να παρακολουθούν τις συναλλαγές και να αναφέρουν κάθε ύποπτη συναλλαγή στις ΜΧΠ. Πέτυχαν επίσης να θεσπιστεί αυξημένη επαγρύπνηση όσον αφορά άτομα με τεράστια περιουσία (δηλ. πλούτο συνολικής αξίας τουλάχιστον 50 εκατ. ευρώ, εξαιρουμένης της κύριας κατοικίας τους). Οι διατάξεις περιλαμβάνουν πανευρωπαϊκό όριο για τις μεγάλες πληρωμές σε μετρητά, ύψους 10.000 ευρώ.

Μια νέα αρχή για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (AMLA) θα συσταθεί στη Φρανκφούρτη, η οποία θα είναι επιφορτισμένη με την άμεση εποπτεία των χρηματοπιστωτικών οντοτήτων με τον υψηλότερο κίνδυνο, θα παρεμβαίνει σε περίπτωση εποπτικών αστοχιών και θα λειτουργεί ως κεντρικός κόμβος και διαμεσολαβητής για τις εποπτικές αρχές.|

Η δέσμη μέτρων συμφωνήθηκε με το Συμβούλιο τον Ιανουάριο. Περιλαμβάνει την έκτη οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τον κανονισμό της ΕΕ για το «ενιαίο εγχειρίδιο κανόνων» και τον κανονισμό για την δημιουργία της αρχής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AMLA).
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης