Αποτελέσματα live αναζήτησης

Το Ε.Κοινοβούλιο εγκρίνει τους νέους κανόνες περί εταιρικής δέουσας επιμέλειας

20 Απρίλιου 2024 Σχόλια
Το Ε.Κοινοβούλιο εγκρίνει τους νέους κανόνες περί εταιρικής δέουσας επιμέλειας
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά


Μετά την ψηφοφορία επί της συμφωνίας που επετεύχθη με τα κράτη μέλη, οι νέοι κανόνες θα υποχρεώσουν τις εταιρείες να μετριάσουν τις επιπτώσεις τους στους ανθρώπους και τον πλανήτη.

Σύμφωνα με τη νέα οδηγία, οι επιχειρήσεις και οι συνεργάτες τους θα πρέπει να αποτρέψουν, να τερματίσουν ή να μετριάσουν τις αρνητικές τους επιπτώσεις στους ανθρώπους και το περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένης της παιδικής εργασίας, της δουλείας, της ρύπανσης και της απώλειας βιοποικιλότητας. Η νέα δέσμη μέτρων αφορά μητρικές εταιρείες εντός και εκτός ΕΕ με πάνω από 1.000 εργαζομένους και με κύκλο εργασιών άνω των 450 εκατ. ευρώ. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει επίσης να εφαρμόσουν ένα σχέδιο μετάβασης που θα καθιστά το επιχειρηματικό τους μοντέλο συμβατό με το όριο του 1,5 °C υπερθέρμανσης του πλανήτη βάσει της Συμφωνίας του Παρισιού.

Τα κράτη μέλη πρέπει να ορίσουν εποπτική αρχή που θα διερευνά τη συμπεριφορά των επιχειρήσεων και θα επιβάλλει κυρώσεις σε μη συμμορφούμενες εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων προστίμων ύψους έως 5% του καθαρού παγκόσμιου τζίρου τους. Οι επιχειρήσεις θα πληρώνουνε επίσης ζημίες και θα πρέπει να αποζημιώνουν τα θύματά τους.

Σχετικές πληροφορίες

Η 
πρόταση της Επιτροπής που υποβλήθηκε στις 23 Φεβρουαρίου 2022 συνάδει με την έκκληση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για υποχρεωτική νομοθεσία εταιρικής δέουσας επιμέλειας που ψηφίστηκε το 2021. Συμπληρώνει άλλες υφιστάμενες και επικείμενες νομοθετικές πράξεις, όπως ο κανονισμός για την αποψίλωση των δασών, ο κανονισμός για τα ορυκτά από περιοχές συγκρούσεων και το σχέδιο κανονισμού για την απαγόρευση των προϊόντων που παράγονται με καταναγκαστική εργασία.Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης