Αποτελέσματα live αναζήτησης

Η Επιτροπή λαμβάνει το τέταρτο αίτημα πληρωμής της Ελλάδας για δάνεια στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Η Επιτροπή λαμβάνει το τέταρτο αίτημα πληρωμής της Ελλάδας για δάνεια στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά


Η Επιτροπή έλαβε το τέταρτο αίτημα πληρωμής της Ελλάδας για δάνεια ύψους 2,3 δισ. ευρώ (χωρίς να υπολογίζεται η προχρηματοδότηση).

Το τέταρτο αίτημα πληρωμής της Ελλάδας για δάνεια αφορά έναν στόχο στο πλαίσιο της συνιστώσας δανειακής διευκόλυνσης του ελληνικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Ο στόχος αυτός απαιτεί να υπογραφούν, από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και εταιρείες, δάνεια του ΜΑΑ συνολικού ύψους 4,5 δισ. ευρώ για τη στήριξη ιδιωτικών επενδύσεων που σχετίζονται με τομείς όπως η πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, η αύξηση της εξαγωγικής ικανότητας και η καινοτομία.

Η Επιτροπή τώρα θα αξιολογήσει το αίτημα. Στη συνέχεια, θα αποστείλει στην Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή την προκαταρκτική της αξιολόγηση σχετικά με την πλήρωση από την Ελλάδα του στόχου που απαιτείται για την εν λόγω πληρωμή.

Το ελληνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας θα χρηματοδοτηθεί με συνολικά 18,2 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις και 17,7 δισ. ευρώ σε δάνεια. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία των αιτημάτων πληρωμής στο πλαίσιο του ΜΑΑ είναι διαθέσιμες στις σχετικές ερωταπαντήσεις. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ελληνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας είναι διαθέσιμες εδώΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης