Αποτελέσματα live αναζήτησης

Η νέα σύνθεση του ΣΛΟΤ

12 Απρίλιου 2024 Σχόλια
Η νέα σύνθεση του ΣΛΟΤ
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά
  • Νέα απόφαση με την οποία ορίζονται τα μέλη του Συμβουλίου Λογιστικής Τυποποίησης (Σ.ΛΟ.Τ.)


Με την απόφαση 250/6/29-03-2024 ορίζονται τα μέλη του Συμβουλίου Λογιστικής Τυποποίησης (Σ.ΛΟ.Τ.) της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.):

1) Αλέξανδρος Σικαλίδης, Β’ Αντιπρόεδρος της Ε.Λ.Τ.Ε., ως Πρόεδρος.

2) Διονύσιος Παπαγεωργακόπουλος, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, ως μέλος.

3) Ευθύμιος Αναγνώστου, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, ως μέλος.

4) Κωνσταντίνος Νιφορόπουλος, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, ως μέλος.

5) Παναγιώτης Βρουστούρης, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, ως μέλος.

Η θητεία των μελών του Συμβουλίου Λογιστικής Τυποποίησης είναι τριετής, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3148/2003, και εκκινεί από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης (11/04/2024) στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβουΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης