Ψηφιακές Συναλλαγές - 4ος κύκλος: Μετά τις 05/04 η ενεργοποίηση έκδοσης vouchers

Ανακοινώσεις ΑΑΔΕ - e-ΕΦΚΑ - Υπ.Οικ. - ΔΥΠΑ - Ε.Ένωσης κ.ά.

1 Απρίλιος 2024
Taxheaven.gr


digitalsme.gov.gr
ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ενημέρωση για την έκδοση επιταγών (vouchers) για τους Δικαιούχους του Δ’ Κύκλου των Κατηγοριών Ενέργειας τρία (3) και τέσσερα (4) του Προγράμματος ΙΙΙ “Ψηφιακές Συναλλαγές”

Σας ενημερώνουμε ότι η διαδικασία έκδοσης επιταγών (vouchers) για τους Δικαιούχους του Δ’ Κύκλου των Κατηγοριών Ενέργειας τρία (3) και τέσσερα (4) του Προγράμματος ΙΙΙ “Ψηφιακές Συναλλαγές” θα ενεργοποιηθεί μετά την πάροδο της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής ενστάσεων, ήτοι μετά τις 05/04/2024, όπου και θα αναρτηθεί νεότερη ανακοίνωση. Σε περίπτωση που μια επιχείρηση έχει υποβάλει ένσταση, η έκδοση επιταγών (vouchers) θα είναι δυνατή μετά την δημοσίευση του αποτελέσματος αξιολόγησης της ένστασης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΙΙ: Ανάρτηση Απόφασης Έκδοσης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης/Βαθμολογικής Κατάταξης Αιτήσεων Χρηματοδότησης του Δ’ Κύκλου για τις Κατηγορίες Ενέργειας τρία (3) και τέσσερα (4)

Σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί, στα έγγραφα του Προγράμματος IΙI «Ψηφιακές Συναλλαγές», η Απόφαση Έκδοσης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης/Βαθμολογικής Κατάταξης Αιτήσεων Χρηματοδότησης του Δ’ Κύκλου για τις Κατηγορίες Ενέργειας τρία (3) και τέσσερα (4) του Προγράμματος Ενίσχυσης του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας της ΚτΠ Μ.Α.Ε.: «Ψηφιακές Συναλλαγές».