Αποτελέσματα live αναζήτησης

Προς κατάργηση τα απλογραφικά βιβλία (καλή Πρωταπριλιά!)

1 Απρίλιου 2024 Σχόλια
Προς κατάργηση τα απλογραφικά βιβλία (καλή Πρωταπριλιά!)
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 3 λεπτά


Καλή Πρωταπριλιά !

____________________

Το Σάββατο, 30.3.2024 τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση ο νέος Κ.Φ.Δ. με πολλές αλλαγές σε σχέση με τον ισχύοντα νόμο. Εκτός των άλλων,  στην παρ. 3 του άρθρου 14, βλέπουμε τα ακόλουθα:
"3. Φορολογούμενος που τηρεί βιβλία σύμφωνα με το απλογραφικό λογιστικό σύστημα δεν υποχρεούται να παράσχει αντίγραφο των βιβλίων του για τα φορολογικά έτη, για τα οποία δηλώνει ότι το σύνολο των σχετικών πληροφοριών εσόδων και εξόδων έχει διαβιβασθεί στην ψηφιακή πλατφόρμα «myDATA»".

Η εν λόγω διάταξη που είχε ανακοινωθεί από το οικονομικό επιτελείο τις προηγούμενες ημέρες στην παρουσίαση του νέου Κ.Φ.Δ. δημιούργησε αρκετές συζητήσεις στο χώρο των λογιστών-φοροτεχνικών, αφού έδειχνε να ανοίγει ο δρόμος για την πλήρη κατάργηση της τήρησης των απλογραφικών βιβλίων. Να σημειώσουμε εδώ πως είναι εύλογος ο προβληματισμός όλων, καθώς έτσι όπως προχωράει το έργο των Mydata μπορεί να επαληθευτούν όλοι εκείνοι που διατείνονταν πως οδεύουμε σε κατάργηση των απλογραφικών βιβλίων με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την λογιστικό κλάδο.

Τελικά, καθώς φαίνεται, μάλλον θα επαληθευτούν οι «Κασσάνδρες», αφού σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του κόμβου, υπάρχουν αρκετές ακόμη διατάξεις που δεν περιλαμβάνονται στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου και οι οποίες θα συμπεριληφθούν στο τελικό κείμενο που θα κατατεθεί στη Βουλή. Εκτός των άλλων, θα περιλαμβάνεται και η παρακάτω διάταξη που θα προστεθεί στο άρθρο 13 του Κ.Φ.Δ. (παρουσιάζουμε το άρθρο όπως θα περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο, βάσει των πληροφοριών μας):

«Άρθρο 13
Λογιστικά αρχεία (βιβλία και στοιχεία)
1. Κάθε πρόσωπο με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα υποχρεούται να τηρεί αξιόπιστο λογιστικό σύστημα και κατάλληλα λογιστικά αρχεία (βιβλία και στοιχεία), για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και άλλων πληροφοριών, σύμφωνα με τα λογιστικά πρότυπα που προβλέπονται στην ελληνική νομοθεσία και για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της φορολογικής νομοθεσίας. Για την εφαρμογή του Κώδικα, το λογιστικό σύστημα και τα λογιστικά αρχεία εξετάζονται ως ενιαίο σύνολο και όχι αποσπασματικά τα επιμέρους συστατικά τους, σε ό,τι αφορά την αξιοπιστία και την καταλληλότητά τους. Ειδικότερα, τα φυσικά πρόσωπα της παραγράφου 2(γ) του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και  διαβιβάζουν υποχρεωτικά το σύνολο των σχετικών πληροφοριών που ορίζονται στο άρθρο 16 του παρόντος, δύνανται να μην τηρούν λογιστικά αρχεία (βιβλία). Με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. θα καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής, ο χρόνος έναρξης, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα.

2. Τα λογιστικά αρχεία, οι φορολογικοί ηλεκτρονικοί μηχανισμοί, οι φορολογικές μνήμες και αρχεία που δημιουργούν οι φορολογικοί ηλεκτρονικοί μηχανισμοί διαφυλάσσονται κατ’ ελάχιστον:
α) για διάστημα πέντε (5) ετών από τη λήξη του αντίστοιχου φορολογικού έτους, μέσα στο οποίο υπάρχει η υποχρέωση υποβολής δήλωσης ή
β) εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 37, έως ότου παραγραφεί το δικαίωμα έκδοσης από τη Φορολογική Διοίκηση πράξης προσδιορισμού του φόρου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο αυτή ή
γ) έως ότου τελεσιδικήσει η υπόθεση την οποία αφορά η απαίτηση της Φορολογικής Διοίκησης, σε συνέχεια διενέργειας φορολογικού ελέγχου, ή έως ότου αποσβεσθεί ολοσχερώς η απαίτηση λόγω εξόφλησης».


Από το συνδυασμό των ανωτέρω (παρ. 3 του άρθρου 14 και εδάφιο τρίτο της παρ. 1 του άρθρου 13), συνάγεται πως, οι ατομικές επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα μπορούν να μην τηρούν τα απλογραφικά τους βιβλία, αφού το σύνολο των σχετικών πληροφοριών εσόδων και εξόδων θα έχει διαβιβασθεί (υποχρεωτικά) στην ψηφιακή πλατφόρμα «myDATA». Δηλαδή θα εναπόκειται στη διακριτική τους ευχέρεια η τήρηση ή όχι των λογιστικών βιβλίων, οπότε αντιλαμβανόμαστε όλοι πως η συντριπτική πλειονότητα των επαγγελματιών αυτών θα επιθυμούν να απαλλαγούν από την τήρηση λογιστικών βιβλίων.

Πρόκειται για μία πολύ αρνητική εξέλιξη για το κλάδο των λογιστών και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να ψηφιστεί, διότι θα αποτελέσει το τελειωτικό χτύπημα για χιλιάδες επαγγελματίες λογιστές. Φρονούμε πως τα συλλογικά μας όργανα δεν πρέπει να επιτρέψουν κάτι τέτοιο και απαιτείται άμεση κινητοποίηση.  
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης