Αποτελέσματα live αναζήτησης

Επιστολή στον Υπουργό κ. Γιώργο Παπακωνσταντίνου για την κατάργηση του άρθρου 38 του Ν. 2873/2000 και την κωδικοποίηση των ευθυνών και υποχρεώσεων των Λογιστών - φοροτεχνικών

Aνεξάρτητη Κίνηση Οικονομολόγων Ελλάδας
Γαμβέττα 4,  Αθήνα
Τηλ. FAX.: 2103813942
e-mail:[email protected]                                                 Αρ. Πρ. 14918          
                                                                 Αθήνα 30 Νοεμβρίου 2010

Προς: Υπουργό Οικονομικών

         Κ. Γιώργο Παπακωνσταντίνου

       

Τα έσοδα του κράτους είναι υπόθεση και των Λογιστών - φοροτεχνικών

Κύριε Υπουργέ,

Μέσα στη γενικότερη προσπάθεια που γίνεται για ριζικές δομικές μεταρρυθμίσεις και βελτίωσης της λειτουργίας του φορολογικού μηχανισμού, θεωρούμε υποχρέωσή μας να θέσουμε υπόψη σας δύο καίρια ζητήματα, που κατά την δική μας άποψη συμβάλλουν στην αποκατάσταση των αρχών και αξιών της φορολογικής συνείδησης.

Η ψήφιση του Ν. 3842/2010 "Αποκατάσταση Φορολογικής Δικαιοσύνης, Αντιμετώπιση της Φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις"και συγκεκριμένα το άρθρο 17 δίνει την δυνατότητα τακτοποίησης της άσκησης του επαγγέλματος των Λογιστών - Φοροτεχνικών και κατ' επέκταση της ορθής , αντιμετώπισης των θεμάτων και ζητημάτων που σχετίζονται με την ανάπτυξη και δραστηριότητα των επιχειρήσεων και τις φορολογικές υποχρεώσεις των φυσικών και νομικών προσώπων.

Όμως ως επαγγελματίες διαπιστώνουμε  ότι φρένο στα συγκριτικά πλεονεκτήματα του νόμου βάζουν:

·        η μη κωδικοποίηση των ευθυνών και υποχρεώσεων των Λογιστών � φοροτεχνικών και

·        η ισχύς του άρθρου 38 του Ν. 2873/2000

Η μη κωδικοποίηση των ευθυνών και υποχρεώσεων συμβάλει στην δημιουργία ετεροβαρών εργασιακών σχέσεων, με εμφανή αποτελέσματα , πολλές φορές , εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος .

Ενώ παράλληλα η συνεχιζόμενη εφαρμογή του άρθρου 38 του Ν. 2873/2000 δημιουργεί επαγγελματίες μη γνώστες του Λογιστικού - φορολογικού αντικειμένου, οι οποίοι δρουν ανεξέλεγκτα και παράνομα.

Κύριε Υπουργέ,

Οι διαπιστώσεις μας αυτές είναι προϊόν συζητήσεων και απόψεων χιλιάδων συναδέλφων μας. Η πρότασή μας για τον  σαφή καθορισμό των αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεων των Λογιστών Φοροτεχνικών μαζί με την εφαρμογή  της υποχρεωτικής υπογραφής των λογιστικών καταστάσεων όλων των επιχειρήσεων, και της κατάργησης του άρθρου 38 του Ν. 2873/2000 κρίνεται αναγκαία και επιβεβλημένη.

Θεωρούμε έντονα αντιδεοντολογικό και ενδεχομένως σκόπιμο, να υπάρχουν στη διάθεσή σας χιλιάδες εξειδικευμένοι επαγγελματίες οικονομολόγοι που επιθυμούν  να συμβάλλουν στην προσπάθεια που γίνεται,  και  αυτοί να μένουν αναξιοποίητοι.

Με εκτίμηση

Ο εκπρόσωπος της  Α.ΚΙ.Ο.Ε

Παναγιώτης Αλεβιζάκης


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης