Αποτελέσματα live αναζήτησης

Νέο σύστημα φορολογικής αξιολόγησης εταιριών στη Λετονία

Νέο σύστημα φορολογικής αξιολόγησης εταιριών στη Λετονία
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 6 λεπτά


Στη Λετονία από την 28η Φεβρουαρίου 2024, όλοι οι φορολογούμενοι μπορούν να δουν τη βαθμολογία της φορολογικής κατάστασης κάθε λετονικής επιχείρησης  στον ιστότοπο της Κρατικής Υπηρεσίας Εσόδων (SRS). Η αξιολόγηση αφορά την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων της εταιρείας. Η βαθμολογία διευκολύνει τους συνεργάτες, τους πελάτες και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη να μάθουν τη φορολογική κατάσταση μιας εταιρείας που δραστηριοποιείται στη Λετονία

Γενικός Διευθυντής της SRS Baiba Šmite-Roķe: «Δημιουργήσαμε το σύστημα αξιολόγησης φορολογουμένων για να ενισχύσουμε την κατανόηση και τη ζήτηση του κοινού για έντιμες επιχειρήσεις, για να παρακινήσουμε τους επιχειρηματίες να εργαστούν με ειλικρίνεια και να τους βοηθήσουμε να κατανοήσουν πως να το κάνουν και για να προστατεύσουμε τις έντιμες εταιρείες από τη δυνητική συμμετοχή τους σε επικίνδυνες συναλλαγές. Καταφέραμε να δημιουργήσουμε αυτό το πολύ πρακτικό εργαλείο χρησιμοποιώντας ανάλυση δεδομένων SRS και τεχνολογικές δυνατότητες. Αυτή είναι η αρχή μιας πιο ανοιχτής συνεργασίας μεταξύ των επιχειρηματιών και της υπηρεσίας εσόδων (SRS), την οποία μπορούμε να βελτιώσουμε και να ενισχύσουμε περαιτέρω."

Zlata Elksniņa-Zaščirinska, Πρόεδρος του Συμβουλίου Ξένων Επενδυτών στη Λετονία (FICIL): "Εκτιμούμε πολύ το έργο που επένδυσε η SRS στη δημιουργία του συστήματος αξιολόγησης των φορολογουμένων, το οποίο θα προωθήσει μεγαλύτερη διαφάνεια. Το σύστημα αξιολόγησης θα επιτρέψει στις εταιρείες να αποκτούν εύκολα δεδομένα για τις φορολογικές υποχρεώσεις των επιχειρηματικών εταίρων, οι οποίες είναι απαραίτητες για κάθε εταιρεία κατά την αξιολόγηση των επιχειρηματικών εταίρων. Το νέο αυτό σύστημα αξιολόγησης σίγουρα θα παρακινήσει τις εταιρείες να προσπαθήσουν να πετυχαίνουν υψηλότερη βαθμολογία. Υπάρχουν περισσότερες από 20.000 εταιρείες στην κατηγορία «Α», που σημαίνει ότι δεν μπορούν να επωφεληθούν μόνο οι μεγάλοι φορολογούμενοι, αλλά και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι κάθε σύστημα είναι ένας ζωντανός οργανισμός που πρέπει να αναπτυχθεί και να βελτιωθεί. στο πέρασμα του χρόνου."

Το νέο σύστημα φορολογικής αξιολόγησης των εταιριών στην Λετονία είναι προσβάσιμο από τον ιστότοπο της κρατικής υπηρεσίας εσόδων μέσω μιας δημόσιας βάση δεδομένων (στα λετονικά).


Από τα τέλη του 2023, όλες οι επιχειρήσεις της Λετονίας  μπορούν να δουν την αξιολόγηση/βαθμολογία και τα λεπτομερή κριτήριά με τα οποία έχει δημιουργηθεί αυτή,  στο προφίλ τους στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Δήλωσης (EDS)
.


Οι δείκτες αξιολόγησης για την βαθμολογική κατάταξη κάθε εταιρίας, επηρεάζονται από την έγκαιρη υποβολή των φορολογικών δηλώσεων και εκθέσεων αναφοράς, από την εμπρόθεσμη πληρωμή φόρων, από την εμπρόθεσμη πληρωμή προστίμων, από το ύψος των μισθών που καταβάλλεται στου εργαζομένους σε σύγκριση με το μέσο μισθό στον κλάδο, αλλά και από τις διοικητικές παραβάσεις που έχουν αυτές διαπράξει.


Όλες οι επιχειρήσεις της Λετονίας έχουν λάβει ένα από τα πέντε επίπεδα αξιολόγησης:

A - Καλές επιδόσεις και αξιοπιστία. Μπορεί να είναι αξιόπιστοι συνεργάτες για άλλες επιχειρήσεις
B - Χρειάζεται βελτίωση - Γενικά εκπληρώνουν τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, αλλά υπάρχει περιθώριο βελτίωσης.
C - Παραβάσεις – Εξαιρούνται από το μητρώο ΦΠΑ ή έχει ανασταλεί η οικονομική δραστηριότητα.
N - Ανενεργές – Καμία οικονομική δραστηριότητα.
J - Νέες – Ιδρύθηκε τους τελευταίους 6 μήνες.
 
Από την 1η Φεβρουαρίου, το 18% όλων των λετονικών εταιρειών (24.355) έχουν βαθμολογία «Α». Αυτές οι επιχειρήσεις αντιπροσωπεύουν το 87% των συνολικών εσόδων του προϋπολογισμού του κράτους. Το 44% έχουν βαθμολογία «Β» (60.013) και το 6% βαθμολογία «C» (8727). Από τα υπόλοιπα, το 3% ήταν νεοϊδρυθέντες (4.212 εταιρείες) και ένα άλλο 29% ήταν ανενεργοί φορολογούμενοι (39.342).


Πως λειτουργεί το σύστημα αξιολόγησης των εταιριών;


Η αξιολόγηση των εταιριών είναι μια εκτίμηση που γίνεται από την κρατική υπηρεσία εσόδων (SRS), με βάση την βασική συμμόρφωση στις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

Κάθε εταιρεία μπορεί να δει την αξιολόγησή της αλλά και τον τρόπο με τον οποίο έχει διαμορφωθεί αυτή αυτή στο προφίλ που διατηρεί στην συγκεκριμένη πλατφόρμα (EDS). 


Οι δείκτες αξιολόγησης χωρίζονται σε 3 κατηγορίες :


- Οι πράσινοι δείκτες (αξιοπιστία, συμμόρφωση)
- Οι κίτρινοι δείκτες (απαιτείται προσοχή και επιδέχονται βελτιώσεις)
- Οι κόκκινοι δείκτες (απαιτούνται επειγόντως βελτίωση)


Τα κριτήρια της αξιολόγησης που λαμβάνει κάθε εταιρία από την υπηρεσία εσόδων είναι ορατά μόνο σε αυτή.


Η βαθμολογία φορολογούμενου είναι για ενημερωτικούς σκοπούς.

A – Καλή απόδοση. Έγκαιρη και πλήρης συμμόρφωση με τις πληρωμές φόρων και χωρίς σημαντικούς κινδύνους. Αυτή η εταιρεία είναι αξιόπιστος φορολογούμενος και μπορεί να είναι αξιόπιστος συνεργάτης για κάθε ενδιαφερόμενο.

B – Χρειάζεται βελτίωση. Γενικά η επιχείρηση εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της προς το κράτος, αλλά υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης – έγκαιρη υποβολή και ακριβέστερη σύνταξη δηλώσεων, δήλωση και έγκαιρη καταβολή όλων των φόρων. Μια εταιρεία επιπέδου Β μπορεί να είναι αξιόπιστος επιχειρηματικός εταίρος, αλλά αξίζει να αξιολογηθούν οι όροι συνεργασίας και το εάν η εταιρεία έχει σημαντικές φορολογικές οφειλές ή όχι.

C – Υπάρχουν παραβάσεις. Η εταιρία έχει εξαιρεθεί από το μητρώο ΦΠΑ για παραβάσεις ή η φορολογική διοίκηση έχει αναστείλει την οικονομική της δραστηριότητα. Η ικανότητα τέτοιων εταιρειών να εκπληρώσουν τις επιχειρηματικές τους υποχρεώσεις θα πρέπει να αξιολογείται κριτικά και εάν η οικονομική δραστηριότητα της εταιρείας έχει ανασταλεί, οι συναλλαγές με αυτήν απαγορεύονται από το νόμο.

N – Ανενεργός φορολογούμενος. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχει υποβάλει η εταιρεία, δεν ασκείται οικονομική δραστηριότητα. Κατά την έναρξη συνεργασίας με μια τέτοια εταιρεία, θα πρέπει να υποτεθεί ότι για τουλάχιστον 6 μήνες δεν έχουν δηλωθεί συναλλαγές και δεν υπάρχουν εργαζόμενοι στους οποίους έχουν καταβληθεί μισθοί.

J – Νέα εγγραφή. Εταιρία με έναρξη δραστηριότητας εντός του τελευταίου εξαμήνου.


Πώς καθορίζεται ο βαθμός του φορολογούμενου;


Η υπηρεσία εσόδων  (SRS) χρησιμοποιεί έξι σύνολα δεικτών που βασίζονται στην εκπλήρωση φορολογικών υποχρεώσεων.

Η βαθμολογία αναθεωρείται κάθε τρεις μήνες.

Τα έξι σύνολα δεικτών είναι:

1) Στοιχεία εγγραφής. Η SRS ελέγχει εάν δεν έχει κινηθεί διαδικασία πτώχευσης, εάν δεν έχει ανασταλεί η οικονομική δραστηριότητα ή εάν η εταιρεία δεν έχει εξαιρεθεί από το μητρώο ΦΠΑ (αναστολή). Η βαθμολογία επηρεάζεται επίσης από το ιστορικό φορολογικής συμμόρφωσης των στελεχών της εταιρείας.
2) Εμπρόθεσμη υποβολή φορολογικών δηλώσεων και εκθέσεων.
3) Πληρωμές φόρων. Για μια καλή βαθμολογία, είναι σημαντικό οι εταιρίες να πληρώνουν τους φόρους τους εγκαίρως και να μην έχουν ληξιπρόθεσμες φορολογικές οφειλές. Εάν όμως προκύψουν οφειλές μπορούν να τακτοποιηθούν σε δόσεις έται ώστε να μην χάσει τη βαθμολογία της η κάθε επιχείρηση.
4) Πρόστιμα. Ο καθένας μπορεί να κάνει λάθη ακόμη και οι συνεπείς/έντιμες εταιρείες. Ωστόσο, είναι σημαντικό το ποσοστό των προστίμων να είναι μικρό σε σύγκριση με τις συνολικές πληρωμές φόρων και το μέγεθος του προστίμου να μην υποδηλώνει σοβαρή παράβαση.
5) Εκτίμηση μισθού. Η υπηρεσία εσόδων (SRS) συγκρίνει τον μισθό που καταβάλλει η εταιρεία με τον μέσο μισθό των εργαζομένων στον σχετικό κλάδο και την περιοχή. Οι ασυνήθιστα χαμηλοί μισθοί υποδηλώνουν αδήλωτη εργασία ή υποδηλωμένη εργασία πράγμα που μπορεί να μειώσει την βαθμολογία της εκάστοτε εταιρίας.
6) Πληροφορίες που μπορεί να υποδηλώνουν ενδεχόμενες παραβάσεις. Η αξιολόγηση της υπηρεσίας εσόδων για μια επιχείρηση μπορεί να μειωθεί από κινδύνους που αποκαλύπτονται στις αναλύσεις κινδύνου SRS.

Ποια είναι τα οφέλη για εταιρίας με βαθμό αξιολόγησης «Α»;


Οι εταιρείες με βαθμολογία Α δεν κινδυνεύουν από μέτρα άμεσου ελέγχου (εκτός εάν δικαιολογείται από άλλους λόγους). Η υπηρεσία εσόδων παρέχει κατά προτεραιότητα φορολογική υποστήριξη εάν η εταιρεία τη χρειάζεται. Γενικά για εταιρείες επιπέδου Α, η υπηρεσία εσόδων SRS σχεδιάζει μόνο εκείνα τα μέτρα ελέγχου που επιβάλλονται στη Λετονία από διεθνείς υποχρεώσεις – τελωνειακούς ελέγχους που καθιερώνονται σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και ελέγχους τιμών μεταβίβασης που θεσπίζονται σε επίπεδο ΟΟΣΑ για τις συναλλαγές μεταξύ εταιρειών.

Οι εταιρείες με βαθμολογία Α λαμβάνουν πολλά οφέλη από την SRS σε φόρους και τελωνεία για να κάνουν τις σχέσεις με το κράτος όσο το δυνατόν πιο βολικές και απλές.


Παρόμοια συστήματα αξιολόγησης εταιριών (με διαφοροποιήσεις) ισχύουν και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής ένωσης (Ουγγαρία, Λιθουανία - Δείτε περισσότερα εδώ).

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης