Αποτελέσματα live αναζήτησης

Διακοπή της Υπηρεσίας ηλεκτρονικής υποβολής Δηλώσεων Φ.Π.Α. και V.I.E.S.

1 Δεκέμβριος 2010
Ανακοίνωση από την Γ.Γ.Π.Σ.


Αγαπητοί χρήστες των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών.

Σας ενημερώνουμε ότι από 1/12/2010, η Υπηρεσία ηλεκτρονικής υποβολής Περιοδικών Δηλώσεων Φ.Π.Α. και δηλώσεων Ενδοκοινοτικών Συναλλαγών (V.I.E.S.), δεν θα είναι διαθέσιμη.

Οι Περιοδικές Δηλώσεις Φ.Π.Α. και οι Δηλώσεις Ενδοκοινοτικών Συναλλαγών της περιόδου Νοεμβρίου 2010, θα υποβάλλονται από 6/12/2010, στο Νέο TAXISnet.

Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης