Αποτελέσματα live αναζήτησης

Στεγαστικό επίδομα φοιτητών, αύξηση κατά 500 ευρώ με τροπολογία

5 Μάρτιου 2024 Σχόλια
Στεγαστικό επίδομα φοιτητών, αύξηση κατά 500 ευρώ με τροπολογία
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 13 λεπτά


Με τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο «Ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου - Πλαίσιο λειτουργίας μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων» προβλέπονται τα ακόλουθα:

1. Αυξάνεται, κατά πεντακόσια (500) ευρώ, το ύψος του χορηγούμενου στους προπτυχιακούς φοιτητές ετήσιου στεγαστικού επιδόματος (άρθρο 10 παρ.1 του ν.3220/2004), αποκλειστικά για τους δικαιούχους που φοιτούν σε Α.Ε.Ι. εκτός της Περιφέρειας Αττικής ή της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης και ορίζεται στο ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ (από 1.500 ευρώ, που ισχύει σήμερα) ενώ, σε περίπτωση δικαιούχου φοιτητή που συγκατοικεί με άλλον φοιτητή στην ίδια μισθωμένη κατοικία, το εν λόγω επίδομα επίσης αυξάνεται και ορίζεται στο ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ (αντί 2.000 ευρώ, που ισχύει).

Επανακαθορίζεται το περιεχόμενο της προβλεπόμενης νομοθετικής εξουσιοδότησης σχετικά με την πρόβλεψη, μεταξύ άλλων και της αναπροσαρμογής του στεγαστικού επιδόματος.

2. Διευρύνεται η δυνατότητα επιχορήγησης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) για την υλοποίηση των αναφερόμενων προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα και από το κατά περίπτωση αρμόδιο ή συναρμόδιο Υπουργείο, αντί αποκλειστικά από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που ισχύει.

3. Περιορίζεται στις εθνικές διοργανώσεις η επιβολή της κύρωσης των παρ. 1 και 2 του άρθρου ΙΑ του ν. 4326/2015 (διεξαγωγή αθλητικής συνάντησης χωρίς την παρουσία θεατών) εξαιτίας των αναφερόμενων παραβατικών συμπεριφορών (σήμερα ισχύει για το σύνολο των διοργανώσεων).

4. Μετατίθεται για την οριζόμενη ημερομηνία η έναρξη ισχύος της υποχρέωσης λειτουργίας ηλεκτρονικών συστημάτων εποπτείας στις αθλητικές εγκαταστάσεις, στις οποίες διεξάγεται το επαγγελματικό πρωτάθλημα καλαθοσφαίρισης της Α1 Εθνικής Κατηγορίας ανδρών.

5. Παρατείνεται εκ νέου και έως την οριζόμενη ημερομηνία, η ισχύς των διατάξεων των περ. α) και β) του άρθρου 62 του ν. 4872/2021 περί της εξαίρεσης της διαδικασίας καταβολής των εφημεριών ιατρών και των πρόσθετων αμοιβών λοιπού προσωπικού, από τις διατάξεις περί φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας του άρθρου 114 παρ. 2 του ν. 4270/2014.


Α. Αιτιολογική έκθεση
    
Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης

1. Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;
    


Άρθρο 1: Με την αξιολογούμενη ρύθμιση αυξάνεται το ύψος του ετήσιου στεγαστικού επιδόματος για τους δικαιούχους φοιτητές που σπουδάζουν σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) εκτός της Περιφέρειας Αττικής ή της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης από χίλια πεντακόσια (1.500,00€) σε δύο χιλιάδες (2.000,00€) ευρώ, ενώ στην περίπτωση συγκατοίκησης του δικαιούχου φοιτητή που σπουδάζει σε Α.Ε.Ι. εκτός της Περιφέρειας Αττικής ή της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης με άλλο φοιτητή στην ίδια μισθωμένη κατοικία αυξάνεται Π χορήγηση του επιδόματος από δύο χιλιάδες (2.000,00 €) ευρώ στο ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500,00 €) ευρώ. Επιπλέον, συμπληρώνεται το αντικειμενικό πεδίο εφαρμογής της εξουσιοδοτικής διάταξης της παρ. 7 του άρθρου 10 του ν. 3220/2004 (Α' 15) όσον αφορά την αναπροσαρμογή και τα ακαδημαϊκά έτη καταβολής του στεγαστικού επιδόματος.

Άρθρο 2: Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιδιώκεται, αναφορικά με την υλοποίηση των προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) να επιχορηγείται από πόρους του εθνικού και του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) ή του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ή του κατά περίπτωση αρμόδιου ή συναρμόδιου Υπουργείου με μεταφορά αντίστοιχης πίστωσης.

Άρθρο 3: Με την προτεινόμενη ρύθμιση ορίζεται ότι οι προβλεπόμενες στις παρ. 1 και 2 του άρθρου ΙΑ του ν. 4326/2015 (Α' 49) διοικητικές κυρώσεις της διεξαγωγής μίας (1) ή περισσοτέρων αθλητικών συναντήσεων χωρίς την παρουσία θεατών επιβάλλονται μόνο σε εθνικές διοργανώσεις.

Άρθρο 4: Με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται ότι η υποχρέωση λειτουργίας ηλεκτρονικών συστημάτων εποπτείας στις αθλητικές εγκαταστάσεις για το επαγγελματικό πρωτάθλημα καλαθοσφαίρισης της Α1 Εθνικής Κατηγορίας ανδρών (Basket League) άρχεται την 9η.4.2024.

Άρθρο 5: Με την προτεινόμενη διάταξη αντιμετωπίζεται το ζήτημα της παράτασης ισχύος της ρύθμισης για τη διαδικασία καταβολής εφημεριών ιατρών και πρόσθετων αμοιβών λοιπού ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, Δ.ΥΠ.Ε. και Ε.Κ.Α.Β..

2. Γιατί αποτελεί πρόβλημα;
    


Άρθρο 1: Δεδομένου ότι το κόστος μίσθωσης κατοικίας για στέγαση φοιτητών που σπουδάζουν σε Α.Ε.Ι. εκτός της Περιφέρειας Αττικής ή της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης είναι ιδιαίτερα αυξημένο, κρίνεται αναγκαία η αναπροσαρμογή του ύψους του ετήσιου στεγαστικού επιδόματος, για τη μεγαλύτερη ενίσχυση των δικαιούχων φοιτητών.

Άρθρο 2: Επεκτείνεται η δυνατότητα χρηματοδότησης των κοινωφελών προγραμμάτων και από το κατά περίπτωση αρμόδιο ή συναρμόδιο Υπουργείο, ώστε να παρέχεται μεγαλύτερη ευελιξία και να καθίσταται δυνατή η εύρυθμη και άμεση υλοποίησή τους. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι η επιχορήγηση της Δ.ΥΠ.Α., ανεξαρτήτως από την προέλευση των πόρων, μπορεί να γίνει με μεταφορά των αντίστοιχων πιστώσεων είτε απευθείας προς τη Δ.ΥΠ.Α. είτε μέσω του εποπτεύοντος Υπουργείου.

Άρθρο 3: Κρίνεται σκόπιμη η επιβολή των προβλεπόμενων στις παρ. 1 και 2 του άρθρου ΙΑ του ν. 4326/2015 διοικητικών κυρώσεων της διεξαγωγής μίας (1) ή περισσοτέρων αθλητικών συναντήσεων χωρίς την παρουσία θεατών μόνο σε εθνικές διοργανώσεις ώστε να μην θίγονται οι διεθνείς διοργανώσεις, και για να μην διαταράσσεται από την ενδεχόμενη επιβολή του διοικητικού μέτρου της διεξαγωγής του αγώνα χωρίς την παρουσία θεατών ο σχεδιασμός των αλλοδαπών ομάδων και των φιλάθλων τους (όπως διάθεση εισιτηρίων, έξοδα μετακίνησης και διαμονής φιλάθλων).

Άρθρο 4: Η προτεινόμενη παράταση της έναρξης της υποχρέωσης λειτουργίας ηλεκτρονικών συστημάτων εποπτείας στις αθλητικές εγκαταστάσεις ως προς το επαγγελματικό πρωτάθλημα καλαθοσφαίρισης της Α1 Εθνικής Κατηγορίας ανδρών (Basket League) την 9η.4.2024 κρίνεται σκόπιμη κατόπιν υποβληθέντος αιτήματος του Ελληνικού Συνδέσμου Ανωνύμων Καλαθοσφαιρικών Εταιρειών (ΕΣΑΚΕ), σύμφωνα με το οποίο, αν και οι Κ.Α.Ε.-μέλη του Συνδέσμου βρίσκονται στο στάδιο προσαρμογής των ηλεκτρονικών συστημάτων εποπτείας των εδρών τους, ώστε αυτά να ανταποκρίνονται στις σχετικές προδιαγραφές του νέου νομοθετικού πλαισίου του άρθρου 8 του ν. 5085/2024 (Α' 17), ωστόσο για τις απαιτούμενες προσθήκες ή τροποποιήσεις απαιτείται χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του αρχικώς ορισθέντος έως την 6η.3.2024. Ως εκ τούτου και προκειμένου να μην διαταραχθεί η εύρυθμη διεξαγωγή του εν εξελίξει πρωταθλήματος κρίνεται σκόπιμη η χορήγηση εύλογης κατά τα άνω παράτασης της προθεσμίας θέσης σε ισχύ της σχετικής υποχρέωσης έως την 9η.4.2024.

Άρθρο 5: Η πληρωμή των εφημεριών των ιατρών, των υπερωριών νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού, καθώς και των νυκτερινών και εξαιρέσιμων που καταβάλλονται στους εργαζόμενους των υγειονομικών δομών γινόταν με τη διαδικασία των προκαταβολών με μεταφορά του αναλογούντος ποσού κάθε νοσοκομείου σε λογαριασμό του μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος. Επειδή η ισχύς της ως άνω διαδικασίας των προκαταβολών έληξε την 31η.12.2023 σύμφωνα με το άρθρο 62 του ν. 4872/2021 (Α' 247), για λόγους δημοσίου συμφέροντος και επίσπευσης του χρόνου πληρωμής των δικαιούχων, προτείνεται η παράταση της ισχύος της διάταξης μέχρι την 31η.12.2024.

3. Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά;
    

Αφορά στους δικαιούχους του ετήσιου στεγαστικού επιδόματος προπτυχιακούς φοιτητές των Α.Ε.Ι.,τους μακροχρόνια ανέργους που θα απασχοληθούν σε έργα που εξυπηρετούν κοινωνικές ανάγκες, τα αθλητικά σωματεία, τα Τμήματα Αμειβομένων Αθλητών (Τ.Α.Α.) καιτις Αθλητικές Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Α.Ε.), τους εμπλεκόμενους με το επαγγελματικό πρωτάθλημα καλαθοσφαίρισης της Α1 Εθνικής Κατηγορίας ανδρών (Basket League), τους ιατρούς, το νοσηλευτικό προσωπικό, τις Δοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών, το Εθνικό Κέντρο Αμεσης Βοήθειας, το προσωπικό που απασχολείται στα εμβολιαστικά κέντρα, το προσωπικό Κινητών Ομάδων Υγείας και Κέντρων Υγείας.Προτεινόμενες διατάξεις


Άρθρο 1

Αύξηση στεγαστικού επιδόματος φοιτητών -Τροποποίηση παρ. 1 και 7 άρθρου 10 ν. 3220/2004


1. Στην παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3220/2004 (Α' 15), περί του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στο πρώτο εδάφιο διαγράφονται οι λέξεις «και Ανώτερων» και οι λέξεις «των Ανώτερων Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων» αντικαθίστανται από τις λέξεις «των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης», β) προστίθεται νέο τελευταίο εδάφιο, γ) επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Στους προπτυχιακούς φοιτητές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης και των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού της Ελλάδας, καθώς και των Σχολών της Κύπρου που περιλαμβάνονται στο σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων, Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χορηγείται ετήσιο στεγαστικό επίδομα ίσο με χίλια πεντακόσια (1.500,00 €) ευρώ. Σε περίπτωση δικαιούχου που συγκατοικεί με άλλο φοιτητή στην ίδια μισθωμένη κατοικία, χορηγείται ετήσιο στεγαστικό επίδομα ίσο με δύο χιλιάδες (2.000,00 €) ευρώ. Δεν δικαιούνται το επίδομα όσοι φοιτούν για την απόκτηση δεύτερου πτυχίου. Το ετήσιο στεγαστικό επίδομα χορηγείται με τους ίδιους όρους και στους καταρτιζόμενους των δημόσιων Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης. Το επίδομα του πρώτου εδαφίου ορίζεται στο ποσό των δύο χιλιάδων (2.000,00 €) ευρώ αποκλειστικά για τους δικαιούχους που φοιτούν σε Α.Ε.Ι. εκτός της Περιφέρειας Αττικής ή της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, ενώ αποκλειστικά στην περίπτωση δικαιούχου που φοιτά σε Α.Ε.Ι. εκτός της Περιφέρειας Αττικής ή της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης και συγκατοικεί με άλλο φοιτητή στην ίδια μισθωμένη κατοικία, χορηγείται ετήσιο στεγαστικό επίδομα ίσο με δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500,00 €) ευρώ.».

2. Στην παρ. 7 του άρθρου 10 του ν. 3220/2004, περί του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών, α) στο πρώτο εδάφιο συμπληρώνεται το αντικείμενο της νομοθετικής εξουσιοδότησης, β) επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις και η παρ. 7 διαμορφώνεται ως εξής:

«7. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και των καθ' ύλην αρμόδιων Υπουργών

καθορίζονται η αναπροσαρμογή του στεγαστικού επιδόματος, τα ακαδημαϊκά έτη της καταβολής, η διαδικασία και ο τρόπος πληρωμής του ανωτέρω επιδόματος, ο χρόνος πληρωμής του, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η αρχή ή οι φορείς ελέγχου και εκκαθάρισης της δαπάνης, η αρχή ή οι φορείς πληρωμής αυτού, ο τρόπος λογιστικής τακτοποίησης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή του άρθρου αυτού. Στην περίπτωση δικαιούχων που φοιτούν σε φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Α.Ε.Ι., ΑΣΠΑΙΤΕ, Α.Ε.Α.) η εκκαθάριση των αιτήσεων αυτών, καθώς και η ενταλματοποίηση της δαπάνης πραγματοποιείται από τους φορείς αυτούς. Από τους ίδιους φορείς πραγματοποιείται η εκκαθάριση και ενταλματοποίηση της δαπάνης για όσες αιτήσεις δεν εκκαθαρίστηκαν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, με την επιφύλαξη των ισχυουσών περί παραγραφής διατάξεων και με τους όρους και προϋποθέσεις που ίσχυαν κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης του δικαιούχου. Για την εκκαθάριση και την ενταλματοποίηση της δαπάνης οι ανωτέρω φορείς επιχορηγούνται από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, οι οποίες μεταβιβάζονται στον προϋπολογισμό τους σε διακριτό κωδικό αριθμό. Υποχρεώσεις δαπανών που αφορούν σε δικαιούχους φοιτητές των Σχολών των Υπουργείων Τουρισμού, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αναλαμβάνονται από τους προϋπολογισμούς των Υπουργείων αυτών. Ειδικά, για το έτος 2017 η κάλυψη των δαπανών αυτών από τα ως άνω Υπουργεία, θα πραγματοποιηθεί με μεταφορά πίστωσης από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.».

Άρθρο 2

Προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα - Τροποποίηση υποπαρ. ΙΔ.1. παρ. ΙΔ' άρθρου πρώτου ν. 4152/2013


1. Στο στοιχείο 1.1 της υποπαρ. ΙΔ.1. της παρ. ΙΔ' του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α' 107), σχετικά με τα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) επικαιροποιούνται οι αναφορές στα αρμόδια όργανα, β) η φράση «με απασχόληση» αντικαθίσταται από τη φράση «με αντικείμενο την απασχόληση», γ) στο τέταρτο εδάφιο κατόπιν της φράσης «του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» προστίθεται η φράση «ή του κατά περίπτωση αρμόδιου ή συναρμόδιου Υπουργείου,» και το στοιχείο 1.1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1.1. Η Γενική Γραμματεία Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σχεδιάζει και καταρτίζει Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα για την κάλυψη κοινωνικών αναγκών, με αντικείμενο την απασχόληση των ανέργων απευθείας σε Δήμους, Περιφέρειες και σε εποπτευόμενα από αυτούς Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. ή σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες όπως σε σχολεία και νοσοκομεία, σε Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόμενα από Υπουργεία. Ειδικά οι Δήμοι και οι Περιφέρειες με απόφαση του αρμόδιου οργάνου τους μπορούν να απασχολούν ωφελούμενους ανέργους και στα εποπτευόμενα από αυτούς Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ.. Τα προγράμματα του πρώτου εδαφίου υλοποιούνται είτε με συγχρηματοδότηση από πόρους του Ε.Σ.Π.Α. είτε με συγχρηματοδότηση από πόρους του Ε.Σ.Π.Α. και εθνικούς ή άλλους πόρους είτε με χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους, όπως κάθε φορά ορίζει η κοινή υπουργική απόφαση που προβλέπεται στο στοιχείο 1.4. Για την υλοποίηση των προγραμμάτων, η Δ.ΥΠ.Α. μπορεί να επιχορηγείται, από πόρους του εθνικού

και του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) ή του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ή του κατά περίπτωση αρμόδιου ή συναρμόδιου Υπουργείου, με μεταφορά αντίστοιχης πίστωσης. Περαιτέρω, ο σχεδιασμός των ως άνω προγραμμάτων δύναται να περιλαμβάνει δράσεις ενεργοποίησης των ωφελουμένων με στόχο τη διευκόλυνση επανένταξής τους στην αγορά εργασίας.

Επιτρέπεται η επέκταση της χρονικής διάρκειας των άνω προγραμμάτων στα οποία οι ωφελούμενοι απασχολούνται: α) για την αντιπυρική προστασία των δασικών οικοσυστημάτων της χώρας, β) για τη λειτουργία οργανωμένων εγκαταστάσεων προσφύγων και μεταναστών, όπως χώρων υποδοχής ή/και ταυτοποίησης, δομών προσωρινής φιλοξενίας ή/και προσωρινής υποδοχής προσφύγων και μεταναστών και γ) σε δήμους, περιφέρειες και λοιπά Ν.Π.Δ.Δ. με χρηματοδότηση της επιπλέον δαπάνης είτε από τον τακτικό προϋπολογισμό, ή και από ίδιους πόρους της Δ.ΥΠ.Α. ή και από το Π.Δ.Ε. ή και από άλλους εθνικούς ή και άλλους πόρους. Με την κοινή Υπουργική Απόφαση που προβλέπεται στο στοιχείο 1.4., η Δ.ΥΠ.Α. δύναται να καλύπτει από πόρους του προϋπολογισμού της τη χρηματοδότηση της χρονικής επέκτασης των παραπάνω προγραμμάτων, κατά το σκέλος των μη, από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, επιλέξιμων δαπανών.».

2. Η παρ. 1 ισχύει και για προγράμματα που έχουν ήδη προκηρυχθεί έως την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Άρθρο 3

Επιβολή διοικητικών κυρώσεων στο πλαίσιο αθλητικών συναντήσεων - Τροποποίηση παρ. 1 και 2 άρθρου ΙΑ ν. 4326/2015

Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου ΙΑ του ν. 4326/2015 (Α' 49), περί των ειδικών περιπτώσεων επιβολής διοικητικών κυρώσεων στο πλαίσιο αθλητικών συναντήσεων, τροποποιούνται, ώστε να προσδιοριστεί ότι οι προβλεπόμενες κυρώσεις επιβάλλονται μόνο σε εθνικές διοργανώσεις και οι παρ. 1 και 2 διαμορφώνονται ως εξής:

«1. Σε περιπτώσεις ρίψης εντός του αγωνιστικού χώρου ή των αποδυτηρίων ή σε κερκίδα αθλητικής εγκατάστασης πριν από την έναρξη, κατά τη διάρκεια ή μετά από τη λήξη αθλητικής εκδήλωσης, αντικειμένου πρόσφορου ναπροκαλέσει σωματική βλάβη προσώπου και ιδίως πυρσού, φωτοβολίδας, κροτίδας, βεγγαλικού, πυροτεχνήματος, καπνογόνου και οποιοσδήποτε γενικώς εύφλεκτης ύλης, στο αθλητικό σωματείο, το Τ.Α.Α. ή την Α.Α.Ε. που αγωνίζεται ως γηπεδούχος, επιβάλλεται η διοικητική κύρωση της διεξαγωγής μίας (1) αθλητικής συνάντησης χωρίς την παρουσία θεατών σε οποιαδήποτε εθνική διοργάνωση.

2. Σε περιπτώσεις παράνομης εισόδου θεατή ή άλλου μη διαπιστευμένου προσώπου εντός του αγωνιστικού χώρου και του χώρου των αποδυτηρίων αθλητικής εγκατάστασης, πριν από την έναρξη ή κατά τη διάρκεια αθλητικής εκδήλωσης, εφόσον από την είσοδο αυτή προκλήθηκε καθυστέρηση της έναρξης ή προσωρινή διακοπή της αθλητικής συνάντησης, επιβάλλεται η διοικητική κύρωση διεξαγωγής μίας (1) αθλητικής συνάντησης χωρίς την παρουσία θεατών σε οποιαδήποτε εθνική διοργάνωση. Αν από τη συμπεριφορά του πρώτου εδαφίου προκλήθηκε ματαίωση ή οριστική διακοπή της αθλητικής συνάντησης, επιβάλλεται η διοικητική κύρωση διεξαγωγής τριών (3) αθλητικών συναντήσεων χωρίς την παρουσία θεατών σε οποιαδήποτε εθνική διοργάνωση.».

Άρθρο 4

Έναρξη ισχύος της υποχρέωσης λειτουργίας ηλεκτρονικών συστημάτων εποπτείας στις αθλητικές εγκαταστάσεις καλαθοσφαίρισης - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 31 ν. 5085/2024


Η περ. γ) της παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 5085/2024 (Α' 17), περί της έναρξης ισχύος, τροποποιείται ώστε να συνδεθεί η έναρξη ισχύος με το επαγγελματικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της Α1 Εθνικής Κατηγορίας ανδρών (Super League) και να προστεθεί νέα έναρξη ισχύος για το επαγγελματικό πρωτάθλημα καλαθοσφαίρισης της Α1 Εθνικής Κατηγορίας ανδρών (Basket League) και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. α) Η ισχύς της περ. ιδ' της παρ. 3 του εσωτερικού άρθρου 41 Α του ν. 2725/1999 για την εισήγηση και επιβολή διοικητικών κυρώσεων από τη Δ.Ε.Α.Β. αρχίζει από την 13η.2.2024, β) η ισχύς του άρθρου 7, με την εξαίρεση των παρ. 8 και 9, ως προς την πλατφόρμα ταυτοποίησης κατόχων αθλητικών εισιτηρίων αρχίζει από την 9η.4.2024,

γ) η ισχύς του άρθρου 8, με την εξαίρεση των παρ. 8 και 9, ως προς την υποχρέωση λειτουργίας ηλεκτρονικών συστημάτων εποπτείας στις αθλητικές εγκαταστάσεις αρχίζει από την 6η.3.2024 για το επαγγελματικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της Α1 Εθνικής Κατηγορίας ανδρών (Super League) και από την 9η.4.2024 για το επαγγελματικό πρωτάθλημα καλαθοσφαίρισης της Α1 Εθνικής Κατηγορίας ανδρών (Basket League),

δ) η ισχύς του άρθρου 11 ως προς την απομείωση χρηματοδότησης των Α.Α.Ε και Τ.Α.Α. αρχίζει από την 1η.1.2025,

ε) η ισχύς του άρθρου 21 ως προς την υποχρέωση των αθλητικών σωματείων, ενώσεων και ομοσπονδιών να εναρμονίσουν το καταστατικό τους με διατάξεις του ν. 2725/1999, αρχίζει από την 1η.1.2024.».

Άρθρο 5

Παράταση ισχύος της ρύθμισης για τη διαδικασία καταβολής εφημεριών ιατρών και πρόσθετων αμοιβών λοιπού προσωπικού -Παράταση ισχύος περ. α) και β) άρθρου 62 ν. 4872/2021


Η ισχύς των περ. α) και β) του άρθρου 62 του ν. 4872/2021 (Α' 247), περί της εξαίρεσης από την παρ. 2 του άρθρου 114 του ν. 4270/2014 (Α' 143) των ρυθμίσεων για τη διαδικασία καταβολής εφημεριών ιατρών και πρόσθετων αμοιβών λοιπού προσωπικού, παρατείνεται έως την 31η.12.2024.Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης