Αποτελέσματα live αναζήτησης

Συνεχίστηκε η αύξηση οφειλών στο ΚΕΑΟ - Πάνω από 960.000 ρυθμίσεις έχουν χαθεί

4 Μάρτιου 2024 Σχόλια
Συνεχίστηκε η αύξηση οφειλών στο ΚΕΑΟ - Πάνω από 960.000 ρυθμίσεις έχουν χαθεί
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά
  • 345.743 οι ενεργές - Το 75,49% των οφειλετών έχουν οφειλή έως 15.000 ευρώ ο καθένας


Δημοσιεύθηκε η 4η τριμηνιαία έκθεση προόδου για το 2023 από το ΚΕΑΟ.

Στο τέλος Δεκεμβρίου 2023 οι ενεργές και ολοκληρωμένες ρυθμίσεις στο Κ.Ε.Α.Ο. έφτασαν σε πλήθος τις 994.980 για οφειλές ύψους 7,82 δισ. ευρώ.

Οι συνολικές εισπράξεις του Κ.Ε.Α.Ο. εντός του τριμήνου (Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2023) ανέρχονται σε 456.794.685 ευρώ. Από την έναρξη της λειτουργίας του Κ.Ε.Α.Ο. έχουν εισπραχθεί συνολικά 11.245.927.857 ευρώ.

Εντός του τέταρτου τριμήνου του 2023 στο Κ.Ε.Α.Ο. εντάχθηκαν 29.831 οφειλέτες από το e-ΕΦΚΑ Μισθωτών/τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, 11.987 οφειλέτες από τον e-ΕΦΚΑ Μη Μισθωτών, 75 οφειλέτες από τον τ.ΟΑΕΕ, 151 οφειλέτες από το τ.ΕΤΑΑ, 338 οφειλέτες από το τ.ΕΤΕΑΕΠ και 73 οφειλέτες από Φορείς εκτός e-Ε.Φ.Κ.Α. Συνολικά στο τέταρτο τρίμηνο του 2023 εντάχθηκαν 42.455 νέοι οφειλέτες με οφειλές ύψους 21.585.484 ευρώ (κύριες οφειλές και πρόσθετα τέλη).


1 - Το πλήθος οφειλετών στον πίνακα δεν ανταποκρίνεται σε διακριτούς οφειλέτες αλλά σε διακριτά Μητρώα Οφειλετών δεδομένου ότι κάποιοι οφειλέτες έχουν περισσότερα από ένα Μητρώα Οφειλέτη. Περιλαμβάνει πολλαπλά Μητρώα οφειλετών – μη μισθωτών που έχουν τόσο οφειλές στους επιμέρους τέως Φορείς (π.χ. ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ κλπ.) όσο και οφειλές από το 2017 και μετά προς τον e-ΕΦΚΑ.
2 – Συμπεριλαμβάνονται οι οφειλές προς τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, καθώς και οι οφειλές προς e-ΕΦΚΑ Μισθωτών μετά την 1/1/2017
3 - Φορείς εκτός e-ΕΦΚΑ: ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ, ΕΔΟΕΑΠ, ΤΕΑΥΦΕ
Στο τέλος του Δεκεμβρίου 2023 το συνολικό ποσό των 32.030.746.815 ευρώ σε οφειλές που έχουν ενταχθεί στο Κ.Ε.Α.Ο., διαμορφώθηκε στα 47.554.036.077 ευρώ (τρέχον υπόλοιπο).

Το συνολικό χρέος στο Κ.Ε.Α.Ο. στις 30/9/2023 ήταν 47.168.970.757 ευρώ και μέσα στο επόμενο τρίμηνο το χρέος αυξήθηκε κατά 385.065.320 ευρώ. Η μεταβολή αφορούσε αύξηση κατά 403.433.965 ευρώ στα πρόσθετα τέλη, ενώ οι κύριες οφειλές μειώθηκαν κατά 18.368.644 ευρώ.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται το τρέχον υπόλοιπο οφειλών ανά ΦΚΑ, όπως έχει διαμορφωθεί στο τέλος Δεκεμβρίου 2023.Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται το τρέχον υπόλοιπο οφειλών ανά εύρος οφειλής.Από τον παραπάνω πίνακα διακρίνεται ότι:
→ υπάρχει συγκέντρωση πλήθους οφειλετών στις χαμηλότερες κλίμακες οφειλών με 1.711.819 οφειλέτες (75,49% των οφειλετών) να έχουν οφειλή έως 15.000 ευρώ ο καθένας
→ το 88,89% των οφειλετών (2.015.803 οφειλέτες) έχουν οφειλή έως 30.000 ευρώ ο καθένας
→ μεγάλο μέρος του υπολοίπου οφειλών αφορά 95.057 οφειλέτες που έχουν οφειλή από 50.000 - 100.000 ευρώ (14,05% του τρέχοντος υπολοίπου)
→ το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών αφορά λίγους μεγαλο-οφειλέτες με οφειλές άνω του 1εκ. ευρώ (2.641 οφειλέτες συγκεντρώνουν το 23,67% του υπόλοιπου οφειλών)

Στο τέλος Δεκεμβρίου 2023 οι συνολικές ενεργές ρυθμίσεις ήταν 345.743 και το ρυθμισμένο ποσό 4.680.956.492 ευρώ, ενώ οι ολοκληρωμένες ρυθμίσεις ήταν συνολικά 649.237 για οφειλές στο Κ.Ε.Α.Ο. ύψους 3.134.091.506 ευρώ.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης