Αποτελέσματα live αναζήτησης

Στο 10,4% η ανεργία τον Ιανουάριο σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ

Στο 10,4% η ανεργία τον Ιανουάριο σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Πειραιάς, 1 Μαρτίου 2024

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού: Ιανουάριος 2024


Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τις εποχικά προσαρμοσμένες εκτιμήσεις απασχόλησης και ανεργίας για τον μήνα Ιανουάριο 2024.

• Το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας τον Ιανουάριο του 2024 ανήλθε σε 10,4% έναντι 11,3% τον Ιανουάριο του 2023 και του αναθεωρημένου προς τα άνω 10,4% τον Δεκέμβριο του 2023.

• Οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.266.094 άτομα σημειώνοντας αύξηση κατά 115.538 άτομα σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2023 (2,8%) και κατά 28.810 άτομα σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2023 (0,7%).

• Οι άνεργοι ανήλθαν σε 495.132 άτομα σημειώνοντας μείωση κατά 34.245 άτομα σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2023 (-6,5%) και αύξηση κατά 1.741 άτομα σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2023 (0,4%).

• Τα άτομα κάτω των 75 ετών που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, ή «άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού», δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, ανήλθαν σε 3.028.607, σημειώνοντας μείωση κατά 103.663 άτομα σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2023 (-3,3%) και κατά 29.422 άτομα σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2023 (-1,0%).

Στο Γράφημα 1 παρουσιάζεται η εξέλιξη των παραπάνω μεγεθών από τον Ιανουάριο του 2010.

Βάσει της μεθοδολογίας της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού που εφαρμόζεται και προκειμένου να διατηρείται η ποιότητα και αντιπροσωπευτικότητα των αποτελεσμάτων της Έρευνας σε ευθυγράμμιση με τον δειγματοληπτικό σχεδιασμό, τα μηνιαία στοιχεία (εν προκειμένω για τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2023) επικαιροποιούνται με ενσωμάτωση νέων μονάδων, αμέσως μόλις οριστικοποιούνται τα αντίστοιχα στοιχεία για όλο το τρίμηνο ώστε να υπάρχει 100% κάλυψη του δείγματος. Το δείγμα νοικοκυριών και ατόμων της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού πρόκειται να επαναβαθμονομηθεί σε συνάρτηση με τα τελικά αναλυτικά δεδομένα της Απογραφής Πληθυσμού 2021, αμέσως μετά την ολοκλήρωση του τελικού σταδίου επεξεργασίας τους.

Γράφημα 1: Εξέλιξη μεγεθών απασχόλησης και ανεργίαςΤα μεγέθη και οι μεταβολές των εκτιμήσεων του πλήθους των απασχολουμένων, ανέργων, των ατόμων εκτός του εργατικού δυναμικού καθώς και το ποσοστό ανεργίας κατά τον Ιανουάριο των ετών 2019 έως και 2024 παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. Οι πλήρεις χρονοσειρές για απασχολούμενους, ανέργους, άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού και το ποσοστό ανεργίας δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ. Το Γράφημα 2 παρουσιάζει τις ποσοστιαίες μεταβολές σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Πίνακας 1: Απασχολούμενοι, άνεργοι, άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού και ποσοστό (%) ανεργίας,
Ιανουάριος 2019 - 2024

 

 

Ολόκληρο το Δελτίο Τύπου ως συνημμένο.Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης