Αποτελέσματα live αναζήτησης

Συστάθηκε η ομάδα εργασίας για τον καθορισμό πλαισίου φορολόγησης και ελέγχου των κρυπτονομισμάτων και ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων (digital assets)

1 Μάρτιου 2024 Σχόλια
Συστάθηκε η ομάδα εργασίας για τον καθορισμό πλαισίου φορολόγησης και ελέγχου των κρυπτονομισμάτων και ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων (digital assets)
H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Για την αναπαραγωγή χρειάζεστε άδεια από τον δημιουργό
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 3 λεπτά

Με την απόφαση 31484 ΕΞ 27-2-2024 του υπουργού Οικονομικών η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ, συστήνεται Ομάδα Εργασίας για τον καθορισμό πλαισίου φορολόγησης και ελέγχου των κρυπτονομισμάτων και ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων (digital assets).

Τα μέλη της:

1. Ιωάννη Μπλάτσο, υπάλληλο με βαθμό Β' του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στο Τμήμα Ε'- Χρηματοοικονομικών Υποθέσεων της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ως Πρόεδρο.

2. Μαριάννα Ηλιοκαύτου, υπάλληλο με βαθμό Α' του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στο Γραφείο του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

3. Παναγιώτη Νικολόπουλο, συνεργάτη του Γραφείου του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

4. Σταυρούλα Μηνασίδου, συνεργάτη του Γραφείου του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

5. Ιωάννη Κασσιμάτη
, συνεργάτη του Γραφείου του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

6. Αθανάσιο Κουρκουμέλη
, νομικό, πολιτικό επιστήμονα.

7. Ανδρέα Τσιρώνη, υπάλληλο με βαθμό Α' του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Ελέγχων της ΑΑΔΕ, με αναπληρωματικό μέλος τον Νικόλαο Χατζηνικολάου, υπάλληλο με βαθμό Α' του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών (ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.) της ΑΑΔΕ.

8. Ιωάννα Τζίμα, υπάλληλο με βαθμό Α' του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας της ΑΑΔΕ, με αναπληρωματικό μέλος τον Δημήτριο Δεληασλανίδη, υπάλληλο με βαθμό Γ' του κλάδου ΠΕ Εφοριακών που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.

9. Σοφία Κάρμα, υπάλληλο με βαθμό Α' του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, υπάλληλο που υπηρετεί στη Διεύθυνση Ελεγκτικών Διαδικασιών της ΑΑΔΕ, με αναπληρωματικό μέλος τον Πέτρο Φασίλη, υπάλληλο με βαθμό Β' του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.

10. Χαράλαμπο Κουνάδη, υπάλληλο με βαθμό Α' του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας της ΑΑΔΕ, με αναπληρωματικό μέλος την Μαρία Κακούνη, υπάλληλο με βαθμό Α' του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.

11. Αθηνά Τζαράκη, Αντιπλοίαρχο Λ.Σ (Οικονομικό), που υπηρετεί στην Αρχή Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες ως τακτικό μέλος, με αναπληρωματικό μέλος τον Ευστάθιο Καρπούζη, Αστυνομικό/Υπαστυνόμο Β' που υπηρετεί στην ίδια υπηρεσία.

12. Ευγενία Παναγιώτου, υπάλληλο με βαθμό Α' του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής, που υπηρετεί στην Αρχή Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες ως τακτικό μέλος, με αναπληρωματικό μέλος τον Παναγιώτη Δούμα, Αστυνομικό με Βαθμό Αστυνόμου Β' που υπηρετεί στην ίδια υπηρεσία.

13. Γεώργιο Νάσκαρη
, Φορολογικό Σύμβουλο που υπηρετεί στην Ελληνική Ένωση Τραπεζών, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωματικό μέλος την Αναστασία Δασμάνογλου, δικηγόρο, που υπηρετεί στην Ελληνική Ένωση Τραπεζών.

14. Μιχάλη Καλλιάνη, δικηγόρο που υπηρετεί στην Ελληνική Ένωση Τραπεζών, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωματικό μέλος την Ιωάννα Νικητοπούλου, Εποπτεύουσα της Υποδιεύθυνσης Φοροτεχνικής Στήριξης Τράπεζας και Ομίλου, που υπηρετεί στην Εθνική Τράπεζα.

15. Αλέξανδρο Καλιοντζόγλου, που υπηρετεί ως Προϊστάμενος του Τμήματος Εποπτείας Ψηφιακών Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Επιθεώρησης Εποπτευομένων Εταιρειών στην Τράπεζα της Ελλάδος, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωματικό μέλος την Αγάπη Κασιμάτη, υπάλληλο στο ίδιο Τμήμα.

16. Θεμιστολή Κοσσίδα, που υπηρετεί ως Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσιακής Μονάδας Αντιμετώπισης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωματικό μέλος τον Σπυρίδωνα Καπιτσίνα, στέλεχος στη Διεύθυνση Φορέων, στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Γραμματέας της Ομάδας Εργασίας ορίζεται το ως άνω, υπ' αρ. 9 μέλος.

Το έργο της Ομάδας Εργασίας συνίσταται στον καθορισμό πλαισίου φορολόγησης και ελέγχου των κρυπτονομισμάτων και ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων (digital assets).

Η Ομάδα Εργασίας συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. Οι συνεδριάσεις της Ομάδας Εργασίας πραγματοποιούνται εντός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών ή σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση. Η Ομάδα Εργασίας συνεδριάζει στο κτήριο όπου στεγάζεται το Γραφείο του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (Καραγιώργη Σερβίας 10, Αθήνα) ή μέσω τηλεδιάσκεψης.

Στον Πρόεδρο, τα μέλη και τον εκτελούντα χρέη Γραμματέα της Ομάδας Εργασίας δεν καταβάλλεται αποζημίωση.Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης