Αποτελέσματα live αναζήτησης

Νέες υποχρεώσεις για ηλεκτρονικές παραγγελίες από χώρες εκτός ΕΕ και νέο EU DataHub που θα αντικαταστήσει 111 συστήματα - Τι φέρνει η μεταρρύθμιση του Τελωνειακού Κώδικα της ΕΕ

Νέες υποχρεώσεις για ηλεκτρονικές παραγγελίες από χώρες εκτός ΕΕ και νέο EU DataHub που θα αντικαταστήσει 111 συστήματα - Τι φέρνει η μεταρρύθμιση του Τελωνειακού Κώδικα της ΕΕ
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 4 λεπτά
  • Πρώτη ψηφοφορία για τη μεγαλύτερη τελωνειακή μεταρρύθμιση της ΕΕ από το 1968


- Οι τελωνειακές διαδικασίες θα απλοποιηθούν και θα εναρμονιστούν προς όφελος των εταιρειών και των αρχών
- Νέες υποχρεώσεις για αγαθά που παραγγέλνονται ηλεκτρονικά από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης
- Νέο EU DataHub που θα αντικαταστήσει περισσότερα από 111 συστήματα που χρησιμοποιούνται επί του παρόντος στην ΕΕ


Την Πέμπτη, η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς ενέκρινε τη θέση της σχετικά με τη μεταρρύθμιση του Τελωνειακού Κώδικα της ΕΕ που θα αναδιαρθρώσει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι τελωνειακές αρχές στην ΕΕ.

Η προτεινόμενη μεταρρύθμιση στοχεύει να ανακουφίσει τις τελωνειακές αρχές που δέχθηκαν τεράστια πίεση λόγω της εκθετικής ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου και πολλών νέων προτύπων προϊόντων, απαγορεύσεων, υποχρεώσεων και κυρώσεων που έχει επιβάλει η ΕΕ τα τελευταία χρόνια.

Οι ευρωβουλευτές ενέκριναν την πρόταση της Επιτροπής, ενώ την τροποποίησαν για περαιτέρω απλούστευση των διαδικασιών, αποσαφήνιση της επεξεργασίας και προσβασιμότητας δεδομένων, δημιουργία πλατφόρμας για καταγγέλλοντες, διάθεση του νέου EU DataHub νωρίτερα, διευκόλυνση του εμπορίου και μείωση του φόρτου, ειδικά για τις ΜΜΕ.

Νέα προσέγγιση στο ηλεκτρονικό εμπόριο και παραγγελίες αγαθών εκτός ΕΕ

Αυτήν τη στιγμή, το 65% των αποστολών ηλεκτρονικού εμπορίου είναι σκόπιμα υποτιμημένες, γεγονός που οδηγεί σε σημαντική απώλεια εσόδων. Επίσης, έως και το 66% των προϊόντων που αγοράζονται στο διαδίκτυο δεν πληρούν τα πρότυπα ασφαλείας της ΕΕ. Ο νέος κανονισμός θα υποχρεώνει τις μεγάλες πλατφόρμες να υποβάλλουν πληροφορίες σχετικά με τα αγαθά που θα αποσταλούν στην ΕΕ εντός μίας ημέρας από την αγορά τους. Αυτό θα δώσει στις τελωνειακές αρχές μια καλύτερη επισκόπηση των εισερχόμενων αποστολών και εμπορευμάτων που ενδέχεται να μην συμμορφώνονται με τους κανόνες της ΕΕ.

Αποτελεσματικότεροι τελωνειακοί έλεγχοι και στοχευμένοι έλεγχοι

Ένα νέο πολυεπίπεδο σύστημα έμπιστων εμπόρων θα διασφαλίζει ότι οι αρχές δεν θα χάνουν χρόνο ελέγχοντας ξανά τις ίδιες εταιρείες που συμμορφώνονται με τη νομοθεσία και θα επικεντρώνονται σε επιχειρήσεις με μεγαλύτερο κίνδυνο. Οι εταιρείες που συμφωνούν να περάσουν από ενδελεχείς προκαταρκτικούς ελέγχους και έλεγχο θα επωφεληθούν από μια σειρά απλουστευμένων διαδικασιών. Οι πιο αξιόπιστες και διαφανείς εταιρείες θα αποκτούσαν καθεστώς έμπιστου εμπόρου που θα τους επέτρεπε να υποβάλλονται σε ελάχιστους ελέγχους και τελωνειακές διατυπώσεις.

Νέα πλατφόρμα πληροφορικής


Ο νέος νόμος θα δημιουργήσει ένα EU DataHub ως την κύρια πλατφόρμα για την υποβολή πληροφοριών στις τελωνειακές αρχές. Αυτό θα επέτρεπε μια καλύτερη επισκόπηση ύποπτων ασυνεπειών, πιθανών υποθέσεων φορολογικής απάτης και κινδύνων που σχετίζονται με ορισμένες εταιρείες ή αγαθά. Χάρη σε αυτό, οι αρχές θα μπορούσαν να επικεντρώσουν τους ελέγχους τους στις λιγότερο αξιόπιστες αποστολές και εταιρείες.

Η πλατφόρμα θα ωφελήσει επίσης τις εταιρείες αντικαθιστώντας περισσότερα από 111 ξεχωριστά συστήματα πληροφορικής που σχετίζονται με τα τελωνεία που χρησιμοποιούνται επί του παρόντος στην Ευρώπη. Η υποβολή πληροφοριών θα γίνει ευκολότερη και αυτό θα μειώσει την επιβάρυνση και το κόστος.

Οι ευρωβουλευτές θέλουν να καταστήσουν λειτουργικό το EU DataHub νωρίτερα από ό,τι προτείνει η Επιτροπή (δηλαδή το 2028) ως εθελοντικό πιλοτικό έργο. Επιπλέον, θέλουν να δημιουργήσουν μια ξεχωριστή πλατφόρμα για τους καταγγέλλοντες, ώστε οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις να μπορούν εύκολα να αναφέρουν προϊόντα που δεν συμμορφώνονται με τα πρότυπα της ΕΕ.

Δηλώσεις

Ο εισηγητής του Κοινοβουλίου για τον φάκελο, Deirdre Clune (EPP, IE), δήλωσε μετά την ψηφοφορία: «Αυτή η έκθεση ενισχύει την ουσιαστική ανάγκη της ΕΕ να διασφαλίσει ότι τα εμπορεύματα που εισέρχονται στο έδαφος της ΕΕ είναι ασφαλή και πληρούν τις απαιτήσεις της ΕΕ, ενώ παράλληλα εγγυάται ότι οι τελωνειακές διαδικασίες όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική για τους οικονομικούς φορείς, μειώνοντας τον διοικητικό φόρτο για τις επιχειρήσεις. Με τον αυξανόμενο όγκο του εμπορίου, ειδικά στο ηλεκτρονικό εμπόριο, και τον αυξανόμενο αριθμό μη φορολογικών απαιτήσεων που πρέπει να ελέγχονται στα σύνορα, η περαιτέρω εναρμόνιση στο πλαίσιο του UCC και ορισμένα νέα οφέλη όπως το Customs Data Hub πρέπει να πραγματοποιηθούν πολύ πιο γρήγορα. για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις».

Επόμενα βήματα

Το σχέδιο έκθεσης εγκρίθηκε από την επιτροπή με 34 ψήφους υπέρ, 0 κατά και 5 αποχές. Θα τεθεί τώρα σε ψηφοφορία σε μια προσεχή σύνοδο ολομέλειας (πιθανότατα τον Μάρτιο) και θα αποτελέσει τη θέση του Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση. Ο φάκελος θα ακολουθήσει τη νέα Βουλή μετά τις ευρωεκλογές στις 6-9 Ιουνίου.

Ιστορικό

Η Επιτροπή παρουσίασε την πρόταση μεταρρύθμισης του τελωνειακού κώδικα της ΕΕ τον Μάιο του 2023. Η δέσμη περιλαμβάνει τρεις χωριστές νομικές πράξεις: τον κύριο κανονισμό που θεσπίζει τον Τελωνειακό Κώδικα της ΕΕ και την Τελωνειακή Αρχή της ΕΕ, έναν κανονισμό του Συμβουλίου για την απλοποιημένη δασμολογική μεταχείριση για τις εξ αποστάσεως πωλήσεις και την εξάλειψη για το κατώφλι απαλλαγής από τους τελωνειακούς δασμούς και μια οδηγία του Συμβουλίου σχετικά με ειδικό καθεστώς εξ αποστάσεως πωλήσεων αγαθών που εισάγονται από τρίτες χώρες και ΦΠΑ εισαγωγής. Το Κοινοβούλιο ενεργεί ως συννομοθέτης στην πρώτη.Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης