Αποτελέσματα live αναζήτησης

Βαθμολογία στις ΔΟΥ με κριτήριο τον ΦΠΑ

8 Ιανουάριος 2006
  • Η πορεία είσπραξης του ΦΠΑ θα αποτελεί από εφέτος «αντικειμενικό κριτήριο» αξιολόγησης των προϊσταμένων των εφοριών. Παράλληλα, στο πλαίσιο των νέων πρακτικών καταπολέμησης της φοροδιαφυγής, την οποία ο υπουργός Οικονομικών Γ. Αλογοσκούφης έχει χαρακτηρίσει ως πρώτη προτεραιότητα, το υπουργείο εγκαινιάζει πρόγραμμα συνεργασίας μεταξύ ΔΟΥ και ΥΠΕΕ για την είσπραξη του ΦΠΑ...

Η πορεία είσπραξης του ΦΠΑ θα αποτελεί από εφέτος «αντικειμενικό κριτήριο» αξιολόγησης των προϊσταμένων των εφοριών. Παράλληλα, στο πλαίσιο των νέων πρακτικών καταπολέμησης της φοροδιαφυγής, την οποία ο υπουργός Οικονομικών Γ. Αλογοσκούφης έχει χαρακτηρίσει ως πρώτη προτεραιότητα, το υπουργείο εγκαινιάζει πρόγραμμα συνεργασίας μεταξύ ΔΟΥ και ΥΠΕΕ για την είσπραξη του ΦΠΑ.
Οι αρμόδιες υπηρεσίες κατατάσσουν σε πέντε κατηγορίες τις ΔΟΥ, αναλόγως της πορείας είσπραξης του ΦΠΑ. Στην πρώτη υπάγονται όσες εμφανίζουν αύξηση έως 10%, στη δεύτερη όσες παρουσιάζουν αύξηση από 10% έως 20%, στην τρίτη όσες έχουν αύξηση άνω του 20%, ενώ στην τέταρτη και την πέμπτη κατηγορία εντάσσονται όσες ΔΟΥ εμφανίζουν υστέρηση έως 10% και άνω του 10% αντιστοίχως.

Πηγή express

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης