Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΔΕΕ και απάτη ΦΠΑ: Οι εργαζόμενοι που χρησιμοποιούν τα στοιχεία του εργοδότη για έκδοση πλαστών τιμολογίων είναι υπόχρεοι για το ποσό των φόρων που αναγράφονται σε αυτά

30 Ιανουάριου 2024 Σχόλια
ΔΕΕ και απάτη ΦΠΑ: Οι εργαζόμενοι που χρησιμοποιούν τα στοιχεία του εργοδότη για έκδοση πλαστών τιμολογίων είναι υπόχρεοι για το ποσό των φόρων που αναγράφονται σε αυτά
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά
  • Αυτό συμβαίνει υπό την προϋπόθεση ότι ο εργοδότης, ο οποίος είναι υποκείμενος στο φόρο για σκοπούς ΦΠΑ, έχει ασκήσει την οφειλόμενη επιμέλεια που εύλογα απαιτείται για την παρακολούθηση της συμπεριφοράς του υπαλλήλου της

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Νο 22/24

Λουξεμβούργο, 30 Ιανουαρίου 2024


Απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση C-442/22 | Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Lublinie (Απάτη από υπάλληλο)

Απάτη ΦΠΑ: Η εργαζόμενη που χρησιμοποιεί τα στοιχεία του εργοδότη της για την έκδοση πλαστών τιμολογίων είναι υπόχρεη για το ποσό των φόρων που αναγράφονται σε αυτά


Αυτό συμβαίνει υπό την προϋπόθεση ότι ο εργοδότης, ο οποίος είναι υποκείμενος στον φόρο για σκοπούς ΦΠΑ, έχει ασκήσει την οφειλόμενη επιμέλεια που εύλογα απαιτείται για την παρακολούθηση της συμπεριφοράς του υπαλλήλου της

Μεταξύ Ιανουαρίου 2010 και Απριλίου 2014, η υπάλληλος μιας εταιρείας εγκατεστημένης στην Πολωνία που εκμεταλλεύεται πρατήριο καυσίμων εξέδωσε 1.679 τιμολόγια που δεν αντικατοπτρίζουν πραγματικές πωλήσεις αγαθών, για συνολικό ποσό (εκφρασμένο σε πολωνικό ζλότι) περίπου 320.000 €. Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποίησε τα στοιχεία του εργοδότη της, υποκείμενου στο φόρο για το φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ), χωρίς τη γνώση ή τη συγκατάθεσή του. Τα πλαστά τιμολόγια δεν καταγράφηκαν στο φόρο αυτής της εταιρείας για επιστροφή. Χρησιμοποιήθηκαν από όσους τα παρέλαβαν για να επιτύχουν αχρεωστήτως επιστροφή ΦΠΑ, χωρίς τον αντίστοιχο φόρο που έχει καταβληθεί στον κρατικό προϋπολογισμό.

Μετά από έλεγχο, οι αρμόδιες αρχές εξέδωσαν απόφαση με την οποία καθορίζεται το ποσό του ΦΠΑ που καταβάλλεται από την Εταιρία. Σύμφωνα με τις φορολογικές αρχές, η δόλια συμπεριφορά κατέστη δυνατή λόγω της έλλειψης επαρκούς εποπτείας και οργάνωσης εντός της εταιρείας που προσέλαβε την εργαζόμενη.

Η εταιρεία αμφισβητεί την απόφαση αυτή ενώπιον του εθνικού δικαστηρίου το οποίο, με τη σειρά του, παρέπεμψε το θέμα στο Δικαστήριο. Το εθνικό δικαστήριο προσπάθησε να εξακριβώσει ποιος, εκτός της εταιρείας, των οποίων τα στοιχεία χρησιμοποιήθηκαν παράνομα στο τιμολόγιο και η υπάλληλος που έκανε χρήση αυτών των στοιχείων για την έκδοση πλαστών τιμολογίων, είναι το πρόσωπο που αναγράφει τον ΦΠΑ στο τιμολόγιο κατά την έννοια της Οδηγίας ΦΠΑ1 και ως εκ τούτου ποιος είναι υπόχρεος να καταβάλει αυτόν τον ΦΠΑ.

Το Δικαστήριο κρίνει ότι ο ΦΠΑ δεν μπορεί να καταβληθεί από τον προφανή εκδότη πλαστού τιμολογίου όταν αυτός ενεργεί με θετική πίστη και η φορολογική αρχή γνωρίζει την ταυτότητα του προσώπου που πραγματικά εξέδωσε το τιμολόγιο, το οποίο σε μία τέτοια περίπτωση είναι υπόχρεο για την καταβολή του ΦΠΑ. Μια διαφορετική ερμηνεία θα ήταν αντίθετη με το στόχο της οδηγίας για τον ΦΠΑ, ο οποίος είναι η πρόληψη της απάτης και η αποτροπή των ιδιωτών από το να βασίζονται δόλια στους κανόνες δικαίου της ΕΕ.

Για να θεωρηθεί ότι ενήργησε καλόπιστα, ο εργοδότης πρέπει να αποδείξει ότι έχει ασκήσει τη δέουσα επιμέλεια που εύλογα απαιτείται για την παρακολούθηση της συμπεριφοράς του υπαλλήλου της και, με τον τρόπο αυτό, να αποτρέψει την έκδοση πλαστών τιμολογίων. Ελλείψει τέτοιας απόδειξης, ο εργοδότης πρέπει να θεωρείται ως έχοντας την υποχρέωση καταβολής του ΦΠΑ που αναγράφεται στα πλαστά τιμολόγια. Εναπόκειται στη φορολογική αρχή ή στο εθνικό δικαστήριο να αξιολογήσει, υπό το φως όλων των σχετικών παραγόντων, εάν ο εργοδότης έχει ασκήσει τη δέουσα επιμέλεια.

1Άρθρο 203 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας.Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης