Αποτελέσματα live αναζήτησης

Κατάργηση πράξεων επιβολής κυρώσεων σε τουριστικές επιχειρήσεις λόγω λειτουργίας τους χωρίς άδεια

23 Νοέμβριος 2010
Κατάργηση πράξεων επιβολής κυρώσεων σε τουριστικές επιχειρήσεις λόγω λειτουργίας τους χωρίς άδεια 

Με τις Σ.τ.Ε. 3629-31/2010 (Ε΄ Τμήμα) παραπέμφθηκε στην επταμελή σύνθεση το ζήτημα της συνταγματικότητας διάταξης νόμου (άρθρο 1 παρ. 5 εδ. τελευταίο ν. 3766/2009), με την οποία καταργούνται όλες οι διοικητικές κυρώσεις που έχουν επιβληθεί σε τουριστικές επιχειρήσεις λόγω λειτουργίας τους χωρίς άδεια (Ειδικό Σήμα Λειτουργίας), καθώς και οι σχετικές εκκρεμείς δίκες.

Με τις ΣτΕ 3629-31/2010 αποφάσεις του Ε΄ Τμήματος παραπέμφθηκε στην επταμελή σύνθεση το ζήτημα της συνταγματικότητας διάταξης νόμου (άρθρο 1 παρ. 5 εδ. τελευταίο ν. 3766/2009), με την οποία καταργούνται όλες οι διοικητικές κυρώσεις που έχουν επιβληθεί σε τουριστικές επιχειρήσεις λόγω λειτουργίας τους χωρίς άδεια (Ειδικό Σήμα Λειτουργίας), καθώς και οι σχετικές εκκρεμείς δίκες. Η εν λόγω διάταξη κρίθηκε από τις παραπεμπτικές αποφάσεις ως ανίσχυρη και μη εφαρμοστέα, διότι αντίκειται στις συνταγματικές αρχές του κράτους δικαίου, του σεβασμού και της προστασίας της αξίας του ανθρώπου και της ισότητας (άρθρα 25 παρ. 1, 2 παρ. 1 και 4 παρ. 1 του Συντάγματος αντιστοίχως). Ειδικότερα, η διάταξη αυτή κρίθηκε ότι αντιβαίνει στις συνταγματικές αρχές του κράτους δικαίου και του σεβασμού και της προστασίας της αξίας του ανθρώπου, που επιβάλλουν στο Κράτος: α) την υποχρέωση πραγμάτωσης του δικαίου μέσω της διαφύλαξης του κύρους του νόμου και της θέσπισης πάγιων διατάξεων, ρυθμιστικών της ατομικής και κοινωνικής δραστηριότητας των πολιτών και β) την υποχρέωση να προασπίζει τα νομίμως και όχι παρανόμως κτηθέντα από τους πολίτες αγαθά και να σέβεται και προάγει με κάθε πρόσφορο μέσο την εμπιστοσύνη των πολιτών στο νόμο (πρβλ. Σ.τ.Ε. 3500/2009 Ολομ.). Η ίδια διάταξη κρίθηκε ότι αντιβαίνει και στη συνταγματική αρχή της ισότητας, αφενός διότι θέτει όσους συμμορφώθηκαν προς το νόμο και λειτούργησαν τα τουριστικά τους καταλύματα τηρώντας τους περιορισμούς του σε μειονεκτική μοίρα έναντι εκείνων, οι οποίοι παρέβησαν την ισχύουσα νομοθεσία και, με τον τρόπο αυτό, εκμεταλλεύτηκαν παράνομα τουριστικά καταλύματα αποκομίζοντας τα οφέλη της λειτουργίας αυτής χωρίς να έχουν υποβληθεί στις δεσμεύσεις της προσαρμογής των επιχειρήσεών τους στους περιορισμούς της νομοθεσίας (πρβλ. Σ.τ.Ε. 3500/2009 Ολομ.) και, αφετέρου, διότι αίρει αδιακρίτως τις συνέπειες των διοικητικών κυρώσεων για τη λειτουργία τουριστικών καταλυμάτων χωρίς Ε.Σ.Λ., ανεξάρτητα, δηλαδή, από τη φύση της παράβασης για την οποία, τυχόν, αφαιρέθηκε το Ε.Σ.Λ., τη βαρύτητά της, τις συνθήκες υπό τις οποίες τελέσθηκε κ.λπ. ή τους λόγους για τους οποίους δεν χορηγήθηκε το Σήμα και οι οποίοι ενδέχεται να είναι ιδιαίτερα σοβαροί (π.χ. έλλειψη οικοδομικής άδειας, πολεοδομικές παραβάσεις γενικώς, πλημμελής πυροπροστασία, έλλειψη περιβαλλοντικής αδειοδότησης κ.λπ.).
 Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης