Αποτελέσματα live αναζήτησης

Επιτέλους ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών λειτουργεί

29 Ιανουάριου 2024 Σχόλια
Επιτέλους ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών λειτουργεί
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 3 λεπτά

Του Γιώργου Δαλιάνη*, με τη συνεργασία του Ιωάννη Ξιφαρά**


Από τη μέχρι τώρα εμπειρία μας διαπιστώνουμε ότι, σε αντίθεση με παλαιότερους, ο νέος Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών λειτουργεί και έχει δώσει ανάσα σε πολλούς οφειλέτες με οφειλές κυρίως προς το Δημόσιο και τον e-ΕΦΚΑ, καθώς οι τράπεζες παραμένουν ουραγοί στην διαδικασία. Σχεδόν το σύνολο των αιτήσεων για οφειλές από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές γίνονται αποδεκτά, ρυθμίζονται υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις σε έως 240 δόσεις με σταθερό επιτόκιο 3%.

Ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών αποτελεί μια ηλεκτρονική διαδικασία, χωρίς προσφυγή στα δικαστήρια, μέσω της οποίας δύναται να ρυθμιστούν οφειλές προς θεσμικούς πιστωτές, ήτοι χρηματοδοτικούς φορείς (δηλ. τράπεζες και διαχειριστές δανείων), Δημόσιο (δηλ. ΑΑΔΕ) και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (δηλ. ΕΦΚΑ / ΚΕΑΟ), καθώς και οφειλές υπέρ τρίτων που εισπράττονται από τη φορολογική διοίκηση (π.χ. οφειλές προς δήμους που βεβαιώνονται και εισπράττονται μέσω ΑΑΔΕ).

Μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού, παρέχεται και η δυνατότητα ρύθμισης δανείων με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.

Η ρύθμιση δύναται να προβλέπει μερική διαγραφή οφειλών, ως εξής:

• προς το Δημόσιο: έως 75% επί της βασικής οφειλής, έως 85% επί των προσαυξήσεων των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς ΑΑΔΕ και e-ΕΦΚΑ και έως 95% επί των προστίμων της ΑΑΔΕ.
• προς τις τράπεζες και διαχειριστές δανείων: έως 80% επί της βασικής οφειλής, καθώς και έως 100% επί των τόκων.

Για να επιτευχθεί η μερική διαγραφή χρέους, θα πρέπει να πληρούνται όλοι οι κανόνες και προϋποθέσεις, όπως καθορίζονται από το Ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο, οι σημαντικότεροι εκ των οποίων είναι:

• να έχει πραγματική οικονομική αδυναμία, τόσο ο οφειλέτης όσο και οι συνοφειλέτες και εγγυητές των υποχρεώσεων.
• η εμπορική αξία της περιουσίας του οφειλέτη, των συνοφειλετών και των εγγυητών του να είναι μικρότερη του ύψους της οφειλής.

Κατόπιν της ενδεχόμενης ανωτέρω μερικής διαγραφής οφειλής, το υπόλοιπο χρέος δύναται να ρυθμιστεί σε ένα μακροχρόνιο πλάνο αποπληρωμής, ως εξής:

• οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης δύναται να ρυθμιστούν σε έως διακόσιες σαράντα (240) μηνιαίες δόσεις με σταθερό επιτόκιο 3%.
• τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια προς τις τράπεζες και διαχειριστές δανείων δύναται να ρυθμιστούν σε έως:

α) 420 δόσεις για οφειλές φυσικών προσώπων προς χρηματοδοτικούς φορείς που καλύπτονται ολικώς ή μερικώς από εμπράγματες εξασφαλίσεις (ειδικά προνόμια),

β) 240 δόσεις για τις οφειλές φυσικών προσώπων προς χρηματοδοτικούς φορείς που δεν καλύπτονται από ειδικά προνόμια και για οφειλές νομικών προσώπων προς χρηματοδοτικούς φορείς που καλύπτονται ολικώς ή μερικώς από ειδικά προνόμια,

γ) 180 δόσεις για οφειλές νομικών προσώπων προς χρηματοδοτικούς φορείς που δεν καλύπτονται από ειδικά προνόμια.

Ο αριθμός των δόσεων της ρύθμισης που θα προταθεί καθώς και το επιτόκιο που θα επιβληθεί αποτελούν αποφάσεις των πιστωτών και λαμβάνονται κατόπιν αξιολόγησης της οικονομικής δυνατότητας του δανειολήπτη.

Σημειώνεται ότι η συμμετοχή στη διαδικασία των θεσμικών πιστωτών, σε αντίθεση με αυτή των Φορέων του Δημοσίου, δεν είναι υποχρεωτική. Υποχρεούνται όμως να δικαιολογούν την απόφασή τους να μην συμμετέχουν.

Ο Νόμος παρέχει και πρόνοιες στήριξης για τα ευάλωτα νοικοκυριά που ρυθμίζουν τις οφειλές τους και έτσι η πολιτεία παρέχει Κρατική επιδότηση στα δάνεια 1ης κατοικίας για 5 έτη.

Τέλος, αν ο οφειλέτης έχει χρέος μικρότερο από 10.000 ευρώ, τότε θα πρέπει να ρυθμίσει τα χρέη του απευθείας με τους πιστωτές του, μέσω άλλων εργαλείων, όπως:

• Για ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο: με αξιοποίηση των πάγιων / έκτακτων ρυθμίσεων της ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ / ΚΕΑΟ αντίστοιχα.
• Για μη εξυπηρετούμενα δάνεια προς τράπεζες και διαχειριστές δανείων: με αξιοποίηση του Κώδικα Δεοντολογίας.*Ο Γιώργος Δαλιάνης είναι Διευθύνων Σύμβουλος της ARTION Α.Ε. & ιδρυτής του Ομίλου Artion, Οικονομολόγος – Φοροτεχνικός.
**Ο Ιωάννης Ξιφαράς είναι Διαχειριστής της CRITICAL SOLUTION και της FINANCE SOLUTION IKE, Οικονομολόγος και συνεργάτης της ARTION Α.Ε.
Το ανωτέρω κείμενο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες.
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης