Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΟΕΕ - Αναγκαία εκπαίδευση: Στις 8.2.2024 το σεμινάριο για myDATA με τον Κ. Νιφορόπουλο και τον Α. Ντίνο

ΟΕΕ - Αναγκαία εκπαίδευση: Στις 8.2.2024 το σεμινάριο για myDATA με τον Κ. Νιφορόπουλο και τον Α. Ντίνο
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά


ΟΕΕ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Σας γνωρίζουμε ότι τα  σεμινάρια της αναγκαίας εκπαίδευσης έτους 2024 τα οποία θα πραγματοποιηθούν τον Ιανουάριο και το Φεβρουάριο είναι τα:

• «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα», Δευτέρα 29 Ιανουαρίου έως Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου 2024 και ώρες 17:00 με 22:00, με εισηγητή τον κ. Άγγελο Διονυσόπουλο Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

• «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - φορολογικό μέρος», Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2024 και ώρες 17:00 με 22:00, με εισηγητή τον κ. Κωνσταντίνο Νιφορόπουλο Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

• «Ηλεκτρονικά Βιβλία», την Πέμπτη 8 και Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2024 και ώρες 17:00 με 22:00, με εισηγητές τον κ. Αντώνη Ντίνο, Προϊστάμενο Τμήματος Συντονισμού Διεύθυνσης Ελέγχων ΑΑΔΕ και τον κ. Κωνσταντίνο Νιφορόπουλο , Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή και

• «Ειδικά θέματα εταιρικών μετασχηματισμών και Διασυνοριακών Πράξεων (ν.4601/2019 και ν.5055/2023) - Συγχωνεύσεις, διασπάσεις και μετατροπές σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο - Καταχωρήσεις στο ΓΕΜΗ», Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2024 και ώρες 17:00 με 22:00, με εισηγητή τον κ. Γεράσιμο Γεωργόπουλο Προϊστάμενο Τμήματος Θεσμικών Ρυθμίσεων Εταιρειών - Διεύθυνση Εταιρειών Υπουργείου Ανάπτυξης.

Σας υπενθυμίζουμε ότι τα σεμινάρια μπορείτε να τα παρακολουθήσετε, μετά από είσοδο σας στις ψηφιακές υπηρεσίες του ΟΕΕ, με τους εξής εναλλακτικούς τρόπους:
• Με τη διαδικασία του live streaming (ζωντανή μετάδοση) την ημέρα και ώρα διεξαγωγής τους.
• Με πρόσβαση στο βιντεοσκοπημένο υλικό, το οποίο παραμένει αναρτημένο στις ψηφιακές υπηρεσίες, προκειμένου οι δικαιούχοι να έχουν διαρκή πρόσβαση σε αυτό.Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης