Αποτελέσματα live αναζήτησης

Πόθεν έσχες: Διαδικασία υποβολής αιτημάτων προς την Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής

Πόθεν έσχες: Διαδικασία υποβολής αιτημάτων προς την Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά


ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ


Αθήνα, 16/1/2024
Αριθμ. πρωτ.: 1480

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ


Προς:
1. Εθνική Αρχή Διαφάνειας
2. Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες
Γ' Μονάδα Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης
3. Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας
4. Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων & Ψηφιακής Διακυβέρνησης


ΘΕΜΑ: «Διαδικασία υποβολής αιτημάτων προς την Επιτροπή Ελέγχου».

Σας ενημερώνουμε ότι η Επιτροπή Ελέγχου στην από 13.12.2023 συνεδρίασή της αποφάσισε:

Α] την εξέταση των αιτημάτων από την Επιτροπή Ελέγχου, μόνον εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: 1] Αίτηση - Αναγραφή στην αίτηση των πλήρων στοιχείων ταυτότητας του αιτούντα, 2] Ταυτοποίηση - Επισύναψη στην αίτηση του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου επίσημου εγγράφου με το οποίο αποδεικνύονται τα στοιχεία ταυτότητας του αιτούντα. 3] Νομιμοποίηση - Αναγραφή της ιδιότητας του αιτούντα, βάσει της οποίας νομιμοποιείται στην υποβολή του ερωτήματος, 4] Προηγούμενη εξάντληση των λοιπών βαθμίδων εξέτασης του ζητήματος - Επισύναψη αρνητικών ή απορριπτικών απαντήσεων των οργάνων που είναι αρμόδια να υποβάλουν την κατάσταση υποχρέων και των ειδικών ελεγκτικών οργάνων και

Β] Την προώθηση των απαντήσεων προς τους αιτούντες, όταν αυτές δεν είναι γενικές και «οριζόντιες», μέσω των ειδικών ελεγκτικών οργάνων και της Γ.Γ.Π.Σ. στα οποία προωθούνται, με εξαίρεση τους υπόχρεους που παραμένουν στη δικαιοδοσία της Επιτροπής, ως οργάνου ελέγχου Δ.Π.Κ. και Δ.Ο.Σ. (αρθ.4, 6 και 8 Ν.5026/2023).

Παρακαλούμε για τις κατά λόγο αρμοδιότητας ενέργειές σας.

Με εντολή Επιτροπής
Ο Συντονιστής Ελέγχων
Δρ. Στυλιανός Γαλούκας
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης