Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αίτηση ακύρωσης της Π.Ε.Φ.Ε. στο Συμβούλιο της Επικρατείας του νόμου της περαίωσης

Π.Ε.Φ.Ε.
Πανελλήνια Ένωση Φοροτεχνών Επιστημόνων

Σεπολίων 9, Πλατεία Αττικής
Τ.Κ. 104 45 Αθήνα
Τηλ.: 210.8820002, 210.6124910
Fax: 210.6140024
Κιν.: 6948 351478
E-mail: [email protected]


Αθήνα 19/11/2010

Θέμα: «Σχετικά με την αίτηση ακύρωσης της ΠΕΦΕ στο Συμβούλιο της Επικρατείας του νόμου της  περαίωσης»
 
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
      
Παίρνοντας αφορμή από ορισμένα δημοσιεύματα της 16/11/2010 μερικών εγκρίτων εφημερίδων οι οποίες προσέγγισαν το θέμα μόνο ωφελιμιστικά πολιτικά και όχι από την φορονομική του προσέγγιση όπως έπραξαν ορισμένες οικονομικές εφημερίδες, έχουμε να υπογραμμίσουμε τα ακόλουθα.
      
Η ΠΕΦΕ στα πλαίσια του καταστατικού της και με γνώμονα την τήρηση του συντάγματος και των φορολογικών νόμων εξέτασε τις κεφαλαιώδεις ρυθμίσεις της περαίωσης καθώς και τις σκανδαλώδεις και φωτογραφικές ρυθμίσεις της και με βάση αυτά συνέταξε εμπεριστατωμένο κείμενο αιτήσεως ακυρώσεως στο ΣτΕ μέσα σε χρόνο δώδεκα ημερών από την δημοσίευση του νόμου.
     
Ο νόμος της περαίωσης παραβιάζει τις αρχές που κατοχυρώνει το ισχύον σύνταγμά μας ως ακολούθως:

1. Της ισότητας και της ίσης μεταχείρισης (άρθρο 4§1, 5 του Συν/τος) ΣτΕ 5004/96
2. Της αναλογικότητας (άρθρο 25§1 Συν/τος)
3. Της προηγούμενης ακρόασης (άρθρο 20§1, 2 του Συντ/τος) ΣτΕ 3710-11/2006
4. Της βεβαιότητας του φόρου
5. Της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης των φορολογουμένων
6. Μη δικαιολογημένης (αμνηστίας) στο ΦΠΑ που απαγορεύεται από το Ευρωπαϊκό Δίκαιο για τον Φ.Π.Α. (τιμωρία με πρόστιμο της Ιταλίας) (C 173-174/2007)
7. Της αναδρομικότητας (άρθρο 78§2 Συντ/τος)
8. Προστασία της περιουσίας (άρθρο 17 Συν/τος)
9. Σεβασμός της ανθρώπινης αξίας(άρθρο 2 του Συν/τος)
      
Παράλληλα, χαρακτηρίζεται σκανδαλώδης η διάταξη που αναφέρεται στην περαίωση κάθε ανέλεγκτης υπόθεσης ΦΠΑ, καθώς έχει ως αποτέλεσμα οι δύστροποι και ανειλικρινείς φορολογούμενοι να καταβάλουν τον οφειλόμενο κατά το παρελθόν ΦΠΑ με το εκκαθαριστικό της περαίωσης, μειωμένο σε σχέση με τους ισχύοντες τότε συντελεστές, ήτοι με ενιαίο συντελεστή 15%, άνευ προσαυξήσεων. Δηλαδή θα έχουν και επιβράβευση!!!
     
Ως αντισυνταγματική προσβάλλεται και η συνεχής παράταση (μέχρι 31-12-11) της παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για καταλογιστικές πράξεις, επιβολή φόρου, κ.λπ. Η υπερβολική παράταση μόνο για εισπρακτικούς λόγους παραβιάζει την ισονομία, μειώνει την αξιοπιστία του κράτους και εμποδίζει τη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης των φορολογούμενων προς τις φορολογικές αρχές.
     
Ακόμη επικρίνουμε την επί 50 χρόνια επαναλαμβανόμενη νομοθεσία για περαίωση με στόχο την εύκολη είσπραξη φόρων και επικαλούμαστε αποφάσεις του ΣτΕ που στο παρελθόν (2001 και 2005) είχαν κρίνει αντισυνταγματική την τότε νομοθεσία για την περαίωση.

Παραμένουμε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και πληροφορία.Μετά τιμής για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος       
Κων/νος Αναστόπουλος       
        
Ο Αντιπρόεδρος
Μανούσος Ντουκάκης

Ο Γ.Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσσος


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης