Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΟΑΕΔ: Δύο νέα προγράμματα για απασχόληση 3.100 ατόμων

19 Νοέμβριου 2010 Σχόλια
  • Στις 22 Νοεμβρίου 2010 ξεκινά η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων στον ΟΑΕΔ για τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων σε δύο νέα προγράμματα απασχόλησης για την ένταξη στην αγορά εργασίας συνολικά 3.100 ατόμων, που ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (ΕΚΟ) και αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες ανεύρεσης εργασίας. Η συνολική δαπάνη για την εφαρμογή των δύο προγραμμάτων ανέρχεται στα 52.900.000 ευρώ.
Ειδικότερα:

- Με το πρόγραμμα απασχόλησης ατόμων ευπαθών κοινωνικών ομάδων, συνολικής διάρκειας 48 μηνών, ο ΟΑΕΔ δημιουργεί 2.300 νέες θέσεις εργασίας σε όλη την Ελλάδα, με επιδότηση ίση προς το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών των ατόμων που θα προσληφθούν για τρία χρόνια και με δέσμευση για διατήρηση του προσωπικού για 12 μήνες ακόμα.

- Με το πρόγραμμα Επιχορήγησης Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών, ο ΟΑΕΔ προσφέρει σε 800 ανέργους ευπαθών κοινωνικών ομάδων οικονομική ενίσχυση για την ανάπτυξη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης.

Παράλληλα, ο Οργανισμός, για τα άτομα που έχουν ενταχθεί στα δύο παραπάνω προγράμματα και με στόχο την εξασφάλιση καλύτερης πρόσβασης στους χώρους δουλειάς, αλλά και καλύτερων συνθηκών εργασίας για εργαζόμενους με αναπηρία, ενέκρινε τη χρηματοδότηση της εργονομικής διευθέτησης του χώρου εργασίας τους, καλύπτοντας με επιδότηση ύψους 2.500 ευρώ το 90% της δαπάνης της εργονομικής προσαρμογής. Από το πρόγραμμα (συνολικού προϋπολογισμού 250.000 ευρώ) θα ωφεληθούν 50 εργαζόμενοι ΑμεΑ, που έχουν προσληφθεί με το πρόγραμμα απασχόλησης, καθώς και 50 Ελεύθεροι Επαγγελματίες ΑμεΑ, που έχουν δημιουργήσει επιχείρηση με επιχορήγηση από το πρόγραμμα ΝΕΕ του ΟΑΕΔ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, καινοτομία του προγράμματος απασχόλησης είναι ότι, για πρώτη φορά, παρέχεται η δυνατότητα πρόσληψης ΑμεΑ, που παρέχουν τις υπηρεσίες τους με τηλεργασία. Επίσης, για πρώτη φορά επιχορηγούνται για την πρόσληψη απεξαρτημένων θεραπευτών τα ψυχιατρικά νοσοκομεία Αθηνών και Θεσσαλονίκης, καθώς και το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ).


Ωφελούμενοι άνεργοι

Στα προγράμματα μπορούν να ενταχθούν άνεργοι, που ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, και συγκεκριμένα:

- AμεΑ με πιστοποιημένη αναπηρία 50% και άνω,

- αποφυλακισμένοι,

- απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες,

- νεαρά παραβατικά άτομα (δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα ΝΕΕ) ή

- νεαρά άτομα που βρίσκονται σε κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού

Οι άνεργοι, που εντάσσονται στα προγράμματα, θα πρέπει να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ, να έχουν υπηκοότητα ελληνική ή κράτους-μέλους της ΕΕ ή να είναι Έλληνες ομογενείς, με δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας, να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης παρέμβασης και να έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης.

Στο πρόγραμμα πρόσληψης ανέργων δεν μπορούν να ενταχθούν άτομα που τοποθετούνται αναγκαστικά με τις διατάξεις του Ν. 2643/98 ούτε άτομα, που κατά το τελευταίο 12μηνο είχαν απασχοληθεί στην ίδια επιχείρηση. Είναι κατ' εξαίρεση δυνατή η υπαγωγή των επιχειρήσεων για την απασχόληση των ίδιων ατόμων, εφόσον:

- η επιχείρηση είχε υπαχθεί σε προηγούμενο πρόγραμμα σύμβασης ορισμένου χρόνου για την απασχόληση ευπαθών κοινωνικών ομάδων και έληξε, κατά το δωδεκάμηνο, που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης,

- τα άτομα βρίσκονται το ανώτερο πέντε χρόνια πριν την θεμελίωση δικαιώματος πλήρους συνταξιοδότησης,π

- πρόκειται για άτομα με ψυχική διαταραχή ή με νοητική υστέρηση ή τύφλωση ή παραπληγία/τετραπληγία ή μυΐκή δυστροφία ή αυτά που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή πάσχουν από μεσογειακή αναιμία.

Επίσης, για πρώτη φορά, οι επιχειρήσεις μπορούν να προσλαμβάνουν άτομα για άσκηση επαγγέλματος μέσω τηλεργασίας με έδρα την οικία των εργαζομένων, εφόσον τα άτομα αυτά, λόγω της αναπηρίας τους, αντιμετωπίζουν προβλήματα στη μετακίνησή τους και συγκεκριμένα άτομα με παραπληγία/τετραπληγία ή μυϊκή δυστροφίσα ή τύφλωση ή αυτά που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση. Στις περιπτώσεις αυτές ένας χώρος της οικίας του εργαζομένου θα πρέπει να μετατραπεί σε τυπικό γραφείο και να εξοπλιστεί, αναλόγως με τις απαιτήσεις του αντικειμένου της εργασίας τους.

Για ένταξη στο πρόγραμμα Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών, οι άνεργοι πρέπει, επίσης, να έχουν προβεί σε έναρξη επιτηδεύματος από την 1η Σεπτεμβρίου 2009 και μετά, να διαθέτουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, καθώς και τα νόμιμα πιστοποιητικά (άδεια άσκησης επαγγέλματος) για την άσκηση της δραστηριότητάς τους, όπου αυτά απαιτούνται (οι ίδιοι ή ένας τουλάχιστον από τους εργαζόμενους στην επιχείρησή τους). Ο άντρες υποψήφιοι θα πρέπει, επίσης, να έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

Κατ' εξαίρεση των γενικών προγραμμάτων ΝΕΕ του ΟΑΕΔ παρέχεται η δυνατότητα υποβολής αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα στους επαγγελματίες, οι οποίοι είναι ασφαλισμένοι στο Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ- μηχανικοί, αρχιτέκτονες, ιατροί, φαρμακοποιοί, οδοντίατροι, κτηνίατροι και δικηγόροι) και σε μέλη συνεταιρισμών ή κοινοπραξιών (η επιχορήγηση δίνεται το ανώτερο σε πέντε μέλη του ίδιου εταιρικού σχήματος).

Οι άνεργοι, που εντάσσονται και στα δύο προγράμματα, απαιτείται να διαθέτουν:

- Για τα ΑμεΑ: Απόφαση Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής του ΙΚΑ, με την οποία να πιστοποιείται το ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω.

- Για τους αποφυλακισμένους: Αποφυλακιστήριο με χρονολογία από 01-01-2006 και μετά, Εισηγητική Έκθεση της Κοινωνικής Υπηρεσίας ή του διευθυντή του Σωφρονιστικού καταστήματος και να έχουν εκτίσει συνεχή φυλάκιση έξι (6) τουλάχιστον μηνών.

- Για απεξαρτημένα άτομα: Αποδεικτικό απεξάρτησης ότι το άτομο ολοκλήρωσε το πρόγραμμα απεξάρτησης από το 2006 και μετά ή βεβαίωση ότι το άτομο βρίσκεται στο Στάδιο Κοινωνικής Επανένταξης, στην οποία θα ορίζεται και επιστημονικός σύμβουλος για τη στήριξη του απασχολούμενου.

- Για νεαρά παραβατικά άτομα ή νεαρά άτομα σε κοινωνικό κίνδυνο: Εισηγητική Έκθεση Κοινωνικών Υπηρεσιών Σωφρονιστικών Ιδρυμάτων ή Εταιρίας Προστασίας Ανηλίκων ή Δικαστηρίων Ανηλίκων κλπ ότι το άτομο βρίσκεται σε ειδικές κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες, βιβλιάριο ανηλίκου.

Πηγή Κέρδος


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης