Αποτελέσματα live αναζήτησης

Συνέδριο της Επιτροπής Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASC) για τις Συνέπειες της Σύγκλισης στα Διεθνή Πρότυπα των Οικονομικών Αναφορών

6 Ιανουάριου 2006 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά
  • Συνέδριο της Επιτροπής Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASC) για τις Συνέπειες της Σύγκλισης στα Διεθνή Πρότυπα των Οικονομικών Αναφορών (IFRS)..

Συνέδριο της Επιτροπής Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASC) για τις Συνέπειες της Σύγκλισης στα Διεθνή Πρότυπα των Οικονομικών Αναφορών (IFRS)

Το Ίδρυμα της Επιτροπής Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASC) ανακοίνωσε σήμερα ότι θα φιλοξενήσει ένα διήμερο Συνέδριο για τις Συνέπειες της Σύγκλισης στα Διεθνή Πρότυπα των Οικονομικών Αναφορών στο Ξενοδοχείο Marriott της Φρανκφούρτης την Πέμπτη 6 Απριλίου και την Παρασκευή 7 Απριλίου 2006.

Το Συνέδριο σχεδιάστηκε ως μέρος της εκπαιδευτικής πρωτοβουλίας του Ιδρύματος IASC για να δώσει την ευκαιρία σε καταρτιστές, ελεγκτές, αναλυτές και επενδυτές να ανταλλάξουν απόψεις και να συζητήσουν με εκείνους που ορίζουν τα πρότυπα και τους ρυθμιστές σχετικά με το πρόγραμμα σύγκλισης του Συμβουλίου των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) και του Αμερικανικού Συμβουλίου Προτύπων Χρηματοοικονομικής Λογιστικής (FASB). Στο Συνέδριο θα λειτουργήσει επίσης φόρουμ για συζήτηση θεμάτων εφαρμογής.

Ομιλητές του Συνεδρίου

Στους ομιλητές του Συνεδρίου που μέχρι σήμερα έχουν επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους περιλαμβάνονται:

        Σερ David Tweedie, Πρόεδρος του IASB

        Charlie McCreevy, Ευρωπαίος Επίτροπος για την Εσωτερική Αγορά

        Robert Herz, Πρόεδρος του FASB

        John Tiner, Διευθύνων Σύμβουλος της Βρετανικής Financial Services Authotity και Πρόεδρος της CESR-                          Fin

        Mike Crooch, Μέλος του FASB

        James Leisenring, Μέλος του IASB

        Patricia McConnell, Διευθύνων Σύμβουλος της Bear Stearns & Co

        Christian Dreyer, Διευθύνων Σύμβουλος της Tertium datur AG

        Δρ. A. Stefan Kirsten, Διευθυντής Χρηματοοικονομικών της ThyssenKrupp AG

 

Ιστορικό του Συνεδρίου για τη Σύγκλιση

Σε συνέδριο στο Norwalk τον Σεπτέμβριο 2002, το FASB και το IASB συμφώνησαν σε ένα πλαίσιο συνεργασίας για την ανάπτυξη υψηλής ποιότητας, συμβατών λογιστικών προτύπων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στις διασυνοριακές οικονομικές αναφορές. Τον περασμένο Απρίλιο, ο Charlie McCreevy, Ευρωπαίος Επίτροπος για την Εσωτερική Αγορά, και ο William Donaldson, τότε Πρόεδρος της Αμερικανικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (SEC), συζήτησαν για έναν "οδηγό" που δημιουργήθηκε από το προσωπικό της SEC και τονίζει τα απαραίτητα βήματα για την εξάλειψη της ανάγκης εναρμόνισης με τις Αμερικανικές Γενικά Αποδεκτές (Παραδεκτές) Αρχές Λογιστικής (GAAP) για πολυεθνικές εταιρίες που χρησιμοποιούν τα Διεθνή Πρότυπα Οικονομικών Αναφορών (IFRS) του IASB και αρχειοθετούν με τη SEC. Ο οδηγός θέτει ως στόχο να εξαλείψει την ανάγκη εναρμόνισης το συντομότερο δυνατό από τώρα μέχρι το 2009 το αργότερο. Η επίτευξη αυτού του στόχου θα εξαρτηθεί, μεταξύ άλλων, από τη λεπτομερειακή ανάλυση της πιστότητας και τη συνέπεια της εφαρμογής και διερμηνείας των IFRS στις οικονομικές καταστάσεις σε εταιρίες και δικαιοδοσίες, και τη συνεχή πρόοδο στις δραστηριότητες σύγκλισης των FASB-IASB.

Πηγή    IASB - Μετάφραση Ρένα Λιαπάτη
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης