Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ανασκόπηση νομοθεσίας έτους 2023 - 1 νόμος και 31 αποφάσεις ανά εβδομάδα

15 Ιανουάριου 2024 Σχόλια
Ανασκόπηση νομοθεσίας έτους 2023 - 1 νόμος και 31 αποφάσεις ανά εβδομάδα
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 5 λεπτά


Επιμέλεια
Επιστημονική ομάδα TAXHEAVEN

 

Βρισκόμαστε ήδη στις αρχές του έτους 2024 κι αφήσαμε πίσω μας το 2023, το οποίο —όπως άλλωστε και οι προηγούμενες χρονιές— ήταν γεμάτο από πλήθος νέων νομοθετικών ρυθμίσεων και ερμηνευτικών εγκυκλίων. Αξίζει να σημειωθεί όμως ότι το 2021 ήταν το πιο «παραγωγικό» έτος των τελευταίων πέντε ετών και σε αυτό συνέβαλε φυσικά εκτός των άλλων και η πανδημία.  

Ας δούμε αναλυτικά τι έγινε το έτος 2023 αναφορικά με την ψήφιση νόμων, προεδρικών διαταγμάτων, κ.λπ, αλλά και με την έκδοση εγκυκλίων, αποφάσεων, διοικητικών λύσεων, κ.ά.  

Μέσα στο 2023 ψηφίστηκαν συνολικά 72 νέοι νόμοι (έναντι 131 το 2022) ενώ δημοσιεύθηκαν 95 Προεδρικά Διατάγματα (έναντι 92 το 2022). Το σύνολο της νομοθεσίας που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. αποτυπώνεται σε 13.138 σελίδες.  Από τα ανωτέρω νομοθετήματα, πενήντα εξ αυτών περιείχαν φορολογικές, εργατικές, ασφαλιστικές και αναπτυξιακές διατάξεις.

Αναλυτικά ανά μήνα τα νομοθετήματα που περιείχαν διατάξεις που άπτονται του επαγγέλματος του λογιστή-φοροτεχνικού είχαν ως εξής:

 
Περίοδος Νομοθεσία
  Νόμοι - ΠΝΠ Προεδρικά Διατάγματα
Ιανουάριος 2 1
Φεβρουάριος 8 1
Μάρτιος 7 -
Απρίλιος 7 1
Μάιος - -
Ιούνιος 1 1
Ιούλιος 4 -
Αύγουστος - -
Σεπτέμβριος 5 -
Οκτώβριος 4 -
Νοέμβριος 5 -
Δεκέμβριος 7 -
Σύνολο 50 4

 

Οι περισσότεροι από τους ανωτέρω νόμους τροποποίησαν διατάξεις υφιστάμενων σημαντικών νομοθετημάτων.  

Περαιτέρω, οι νόμοι που υπέστησαν τις περισσότερες τροποποιήσεις ήταν αναλυτικά οι ακόλουθοι:

Νόμοι Τροποποιήσεις μέσα στο 2023
     
4336 / 2015  Συνταξιοδοτικές διατάξεις
3986 / 2011  Τέλος επιτηδεύματος
2859 / 2000  Κώδικας ΦΠΑ
4938 / 2022  Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων
4172 / 2013  Κώδικας Φορολογίας εισοδήματος
Π.Δ.80 / 2022  Κώδικας Ατομικού Εργατικού Δικαίου
4941 / 2022  Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
4914 / 2022  Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων
4797 / 2021  Κρατική αρωγή
4738 / 2020  Ρύθμιση οφειλών 
4512 / 2018  Επιδόματα
4354 / 2015  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων
4972 / 2022  Εταιρικό δίκαιο - φορολογικές ρυθμίσεις
4987 / 2022  ΚΦΔ
5006 / 2022  Σπίτι μου - στεγαστική πολιτική για τους νέους
4798 / 2021  Κώδικας δικαστικών υπαλλήλων
4808 / 2021  Εργασιακές διατάξεις ΣΕΠΕ
4839 / 2021  Φορολογικές διατάξεις
4819 / 2021  Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων
ΠΝΠ20.03.2020 / 2020  Ρυθμίσεις για την πανδημία
4495 / 2017   
4472 / 2017  Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου 
4412 / 2016  Δημόσιες Συμβάσεις
4442 / 2016  Εταιρικό δίκαιο - φορολογικές διατάξεις
2960 / 2001 Τελωνειακός κώδικας 3

 

Την ψήφιση των νόμων ακολούθησε —ως είθισται— η έκδοση πλήθους αποφάσεων και εγκυκλίων. Αναλυτικά, κατά το έτος το 2023 εκδόθηκαν 1.635 εγκύκλιοι/αποφάσεις/ατομικές λύσεις/απαντήσεις Σ.ΛΟ.Τ.,  οι οποίες αφορούσαν σε εργατικά, ασφαλιστικά, φορολογικά, λογιστικά και λοιπά θέματα που άπτονται του επαγγέλματός του λογιστή-φοροτεχνικού. Στο ανωτέρω νούμερο περιλαμβάνονται και αποφάσεις για την αρωγή από φυσικές καταστροφές.
Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι η ΑΑΔΕ δημοσίευσε το 2023 περίπου 6.505 αποφάσεις ΔΕΔ, από τις οποίες 890 περίπου με σημαντικά θέματα αναδημοσίευσε και ο κόμβος.
 

Αναλυτικά:

Είδος αποφάσεων Πλήθος
Εγκύκλιοι - ΠΟΛ 1610
Έγγραφα- Ατομικές λύσεις 3
Αποφάσεις Σ.ΛΟ.Τ 22
Αποφάσεις ΔΕΔ 890
Σύνολο 2.525

 

Επίσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέδωσε κανονισμούς και οδηγίες που επηρεάζουν άμεσα την ελληνική νομοθεσία και τα ΕΛΠ-ΔΠΧΑ.

 
 Ευρωπαϊκή νομοθεσία Πλήθος
Οδηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης 3
Κανονισμοί Ευρωπαϊκής Ένωσης 1

 

Τέλος, στον κόμβο δημοσιεύθηκαν άρθρα - μελέτες, καθώς και πλήθος δικαστικών αποφάσεων (του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου, καθώς και του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης).  

  Πλήθος
Άρθρα- Μελέτες 84
Αποφάσεις δικαστηρίων 292

 

Ανά μήνα οι αποφάσεις, κ.λπ. που εκδόθηκαν έχουν ως ακολούθως:

Εγκύκλιοι - αποφάσεις - άρθρα - δικαστικές αποφάσεις
  Πλήθος
Ιανουάριος 225
Φεβρουάριος 219
Μάρτιος 239
Απρίλιος 244
Μάιος 254
Ιούνιος 268
Ιούλιος 257
Αύγουστος 170
Σεπτέμβριος 252
Οκτώβριος 200
Νοέμβριος 293
Δεκέμβριος 485

 

Το σύνολο των ανωτέρω αποφάσεων/άρθρων, κλπ, αφορούσε στους εξής τομείς:

 

Τομείς Πλήθος
Ασφάλεια και Υγιεινή Εργαζομένων 13
Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ) 4
Ασφαλιστικά ΕΦΚΑ 190
Γ.Ε.ΜΗ. 12
Δ.Ο.Σ. (Διεθνών οικονομικών σχέσεων) 7
ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. - Κανόνες αγοράς 7
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 2
Επενδύσεις - αναπτυξιακά κίνητρα 68
Εργατικά - Απασχόληση 142
Εταιρικό δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ) 25
Είσπραξη δημοσίων Εσόδων 67
Έλεγχος - Πρόστιμα - ΣΔΟΕ 28
Ελληνικά λογιστικά πρότυπα 115
Κτηματολόγιο 13
Κώδικας Φορολογικών διαδικασιών ΚΦΔ 382
Κεφαλαιαγορά - Χρηματιστήριο 1
Λοιπά  - covid-19 816
Μητρώο (Δ/νση φορολ. ελέγχων) 14
Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού 192
Πόθεν Έσχες 3
Σχέσεις κράτους - πολίτη 14
Τέλη και ειδικές Φορολογίες 84
Τελωνεία - Ειδικ. φόροι 102
Φ.Π.Α. 198
Φορολογία Εισοδήματος 603
Φορολογία Κεφαλαίου 93

 

Από τα παραπάνω στατιστικά στοιχεία προκύπτει ότι το έτος 2023 είχαμε μια μείωση στην «παραγωγή» νέων νόμων, αποφάσεων, κ.λπ. σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, καθώς ήταν και εκλογική χρονιά. Αναφορικά με τα επαγγελματικά μας δρώμενα, τα πράγματα είναι εξίσου δύσκολα αφού, εκτός από την συνεχή ενημέρωση για όλες τις αλλαγές στη νομοθεσία έχουμε να αντιπαλέψουμε και την πληθώρα νέων υποχρεώσεων, με δυσνόητο περιεχόμενο, που πρέπει να διεκπεραιωθούν σε στενό χρονικό πλαίσιο.
Σε όλο το 2023, έπρεπε να διαβάσουμε, να αφομοιώσουμε, να ενημερώσουμε τους πελάτες μας και εν τέλει να εφαρμόσουμε, 1 νόμο και 31 αποφάσεις ανά εβδομάδα (σ.σ. 4 περίπου ανά ημέρα) οι οποίες αφορούσαν τομείς που άπτονται του επαγγέλματός μας, χωρίς να συμπεριλαμβάνουμε σε αυτές τις αποφάσεις των δικαστηρίων για φορολογικά θέματα αλλά και τις αποφάσεις της ΔΕΔ.  Αξίζει επίσης να τονίσουμε πως, μέσα σε όλα αυτά έχει προστεθεί η εφαρμογή των myDATA, όλες οι υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή, καθώς και πλήθος νέων μητρώων και πλατφορμών που πρέπει να ενημερώνονται συχνά ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Ελπίζουμε το 2024 να μειωθεί περαιτέρω το φαινόμενο της «παραγωγής» νομοθεσίας που δημιουργεί πολλά προβλήματα κι αποτελεί τροχοπέδη στην ανάπτυξη και στην εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.

Καλή χρονιά σε όλες και όλους.Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης