Αποτελέσματα live αναζήτησης

Νέα παράταση πρόσβασης του κοινού στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων

20 Δεκέμβριου 2023 Σχόλια
Νέα παράταση πρόσβασης του κοινού στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτάΜε τη νέα απόφαση 184655 ΕΞ 2023 τροποποιείται το άρθρο 12 της 125209 ΕΞ  2022 απόφασης «Ρύθμιση ειδικών θεμάτων σχετικά με την πρόσβαση στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων των άρθρων 20 και 21 του ν. 4557/2018», ως εξής:

«Άρθρο 12
Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας πρόσβασης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων
Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της πρόσβασης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων για τα υπόχρεα πρόσωπα ορίζεται η 01.11.2022 και για το ευρύτερο κοινό η 31.12.2024. Η πρόσβαση της Αρχής, των αρμοδίων ελεγκτικών αρχών και των αρμοδίων αρχών παραμένει σε ισχύ υπό τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας
».

Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου όπως και την κωδικοποιημένη απόφαση 125209 ΕΞ 2022/06.09.2022

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης