Αποτελέσματα live αναζήτησης

Επιχειρηματίες δεν δήλωσαν επιχειρηματικές αμοιβές 75 εκατ. ευρώ

  • Ανακοίνωση του Υπ.Οικ. σχετικά με τις διασταυρώσεις επιχειρηματικής αμοιβής εισοδήματος φυσικών προσώπων με τα αντίστοιχα ποσά που αναγράφονται στις δηλώσεις των προσωπικών εταιρειών
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΝΙΚΗΣ 5-7
10180 ΑΘΗΝΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

TΗΛ.: 210-3332551/2
FAX: 210-3332559
e-mail : [email protected]

   
Αθήνα, 16 Νοεμβρίου 2010

   
Ανακοίνωση σχετικά με τις διασταυρώσεις επιχειρηματικής αμοιβής εισοδήματος φυσικών προσώπων με τα αντίστοιχα ποσά που αναγράφονται στις δηλώσεις των προσωπικών εταιρειών:

   
Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών απέστειλε ηλεκτρονικά σε όλες τις Δ.Ο.Υ. της χώρας τις περιπτώσεις ανακριβούς δήλωσης της επιχειρηματικής αμοιβής που έλαβαν φυσικά πρόσωπα, ώστε αυτές με τη σειρά τους να προβούν στις σχετικές ενέργειες.

Συγκεκριμένα, η ΓΓΠΣ, προχώρησε στη διασταύρωση των αναγραφόμενων ποσών επιχειρηματικής αμοιβής στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για τα οικονομικά έτη 2008, 2009 και 2010, με τα αντίστοιχα ποσά που αναγράφονται στις δηλώσεις εισοδήματος των προσωπικών εταιρειών για τα ίδια οικονομικά έτη. Από τη διασταύρωση αυτή διαπιστώθηκαν:

   
Για το οικονομικό έτος 2008:

· Σε 2.004 περιπτώσεις δεν δηλώθηκε καθόλου επιχειρηματική αμοιβή, συνολικού ύψους 12.129.428 ευρώ.

· Σε 808 περιπτώσεις δηλώθηκε μικρότερη επιχειρηματική αμοιβή. Η συνολική διαφορά που διαπιστώθηκε είναι 4.632.831 ευρώ.

· Σε 1.310 περιπτώσεις δεν έχει υποβληθεί δήλωση ή η δήλωση δεν έχει εκκαθαριστεί. Το ποσό επιχειρηματικής αμοιβής που αντιστοιχεί σε αυτές τις περιπτώσεις είναι 9.812.452 ευρώ.

   
Για το οικονομικό έτος 2009:

· Σε 2.241 περιπτώσεις δεν δηλώθηκε καθόλου επιχειρηματική αμοιβή συνολικού ύψους 14.448.942 ευρώ.

· Σε 791 περιπτώσεις δηλώθηκε μικρότερη επιχειρηματική αμοιβή. Η συνολική διαφορά που διαπιστώθηκε είναι 5.526.346 ευρώ.

· Σε 1.678 περιπτώσεις δεν έχει υποβληθεί δήλωση ή η δήλωση δεν έχει εκκαθαριστεί. Το ποσό επιχειρηματικής αμοιβής που αντιστοιχεί σε αυτές τις περιπτώσεις είναι 15.024.831 ευρώ.

   
Για το οικονομικό έτος 2010:

· Σε 1.763 περιπτώσεις δεν δηλώθηκε καθόλου επιχειρηματική αμοιβή συνολικού ύψους 10.624.580 ευρώ.

· Σε 598 περιπτώσεις δηλώθηκε μικρότερη επιχειρηματική αμοιβή. Η συνολική διαφορά που διαπιστώθηκε είναι 3.339.586 ευρώ.


Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης