Επιβολή προστίμων για παραβάσεις που προέκυψαν στα κοστολογικά στοιχεία τιμοκαταλόγων χονδρικής

Οικονομικές Ειδήσεις

16 Νοέμβριος 2010
Taxheaven.gr

Επιβολή προστίμων για παραβάσεις που προέκυψαν στα κοστολογικά στοιχεία τιμοκαταλόγων χονδρικής

Το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας συνεχίζει  τον έλεγχο της αγοράς με σκοπό την αποφυγή φαινομένων που αποτελούν πηγή κερδοσκοπίας.

Στο πλαίσιο αυτό, διενεργήθηκε έλεγχος σε εταιρίες που  είναι υπόχρεες βάση του άρθρου 9 της Α.Δ. 7/2009,  να προαναγγέλλουν και να τεκμηριώνουν στην αρμόδια υπηρεσία τις μεταβολές των τιμών χονδρικής (ελλιπή κοστολογικά στοιχεία) πριν την κοινοποίησή τους στους εμπορικούς τους συνεργάτες.

Στην Υπηρεσία Εποπτείας Αγοράς της  Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και συγκεκριμένα στην Διεύθυνση Κοστολόγησης και Έρευνας Αγοράς υπεβλήθησαν από επιχειρήσεις  273 τιμοκατάλογοι χονδρικής με μεταβολές τιμών από την αρχή του 2010.

Από τον έλεγχο που διενεργήθηκε στα κοστολογικά τους στοιχεία, προέκυψαν 28 παραβάσεις (ελλιπή κοστολογικά στοιχεία) σε επιχειρήσεις τροφίμων, εισαγωγής & εμπορίας ελαστικών, φυτοφαρμάκων, service αυτοκινήτων κ.λ.π..

Στις εταιρείες αυτές  επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 3,152,000 ευρώ και υποχρεώθηκαν και σε αναστολή της εφαρμογής  του τιμοκαταλόγου τους.

Επίσης μετά από έρευνα του Υπουργείου προέκυψαν 11 παραβάσεις  λόγω μη υποβολής τιμών καταλόγων τιμών  χονδρικής, κυρίως σε εταιρείες τροφίμων, στις οποίες επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 330,000 ευρώ.

Ο Υφυπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Ντίνος Ρόβλιας σημειώνει ότι «κύριο μέλημα του Υπουργείου είναι η επιβολή του νόμου, ώστε να διασφαλιστούν τα συμφέροντα του καταναλωτή».