Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ηλεκτρονικός έλεγχος στις δηλώσεις εισφορών και απασχολουμένων

15 Νοέμβριου 2010 Σχόλια
  • Σύστημα ηλεκτρονικών διασταυρώσεων των στοιχείων των επιχειρήσεων του ΙΚΑ και του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας θα εγκατασταθεί από το 2011. Στόχος η μείωση της γραφειοκρατίας για τις επιχειρήσεις και ο εντοπισμός της αδήλωτης εργασίας που κοστίζει στα ταμεία 10 δισ. ευρώ.
Σύστημα ηλεκτρονικών ελέγχων των επιχειρήσεων για την εργασία και την ασφάλιση που «δηλώνονται» στο ΙΚΑ, στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας και στον ΟΑΕΔ εγκαθιστά το υπουργείο Εργασίας μέσα στο 2011. Το νέο - κοινό για τους τρεις παραπάνω φορείς - σύστημα, όπως εκτιμά η ηγεσία του υπουργείου, θα λειτουργήσει ως ένα ισχυρό «όπλο» κατά της αδήλωτης εργασίας και της εισφοροδιαφυγής (σημειωτέον τα ασφαλιστικά ταμεία χάνουν έσοδα 10 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση), θα αποδεσμεύει προσωπικό για την αύξηση των επιτόπιων ελέγχων στις επιχειρήσεις ενώ θα μειώσει τη γραφειοκρατία (όλες οι υποχρεώσεις των εργοδοτών προς το ΙΚΑ, το ΣΕΠΕ και τον ΟΑΕΔ θα διεκπεραιώνονται ηλεκτρονικά και μέσω e-mail).

Το ηλεκτρονικό «δίχτυ» του ΙΚΑ, του ΣΕΠΕ και του ΟΑΕΔ θα διαθέτει μηχανισμό ελέγχου και διασταύρωσης όλων των στοιχείων που θα εισάγει ο εργοδότης, την απόδοση εισφορών καθώς και τη σχέση εργοδότη - εργαζομένων.


Τι θα ελέγχει το σύστημα
Οι έλεγχοι θα γίνονται σε ημερήσια βάση και θα αφορούν:

1. Ελεγχο συμβάσεων: Στην περίπτωση που ένας εργοδότης κάνει κάποια αλλαγή σε συγκεκριμένα στοιχεία ενός εργαζόμενου (π.χ. στο ωράριο, στις αποδοχές, αλλαγή ειδικότητας κ.ά.) που έχουν δηλωθεί στο ΣΕΠΕ και στον ΟΑΕΔ το σύστημα θα την εντοπίζει αυτόματα και θα δίνει την εντολή στην Επιθεώρηση Εργασίας να κάνει έλεγχο για να διαπιστώνει αν υποκρύπτεται κάποια βλαπτική μεταβολή).

2. Ελεγχο ασφάλισης: Με δεδομένο ότι το ΙΚΑ διαθέτει ένα μητρώο εργοδοτών - παραρτημάτων και ένα μητρώο ασφαλισμένων, τα οποία είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους, το σύστημα θα γνωρίζει ποιος εργοδότης ασφαλίζει ποιους εργαζόμενους. Στην περίπτωση που βρεθεί αναντιστοιχία δεδομένων που δηλώνονται στον κάθε φορέα ηλεκτρονικά θα ενημερώνονται αυτόματα οι αρμόδιες υπηρεσίες των φορέων αυτόματα (θα στέλνει το σύστημα ένα email). Για παράδειγμα αν ένας εργοδότης δηλώσει στο Πληροφοριακό Σύστημα του ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ότι απασχολεί 4 άτομα και στο Πληροφοριακό Σύστημα του ΙΚΑ φαίνεται ότι ασφαλίζει 3 άτομα, τότε θα ενημερώνονται όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες ΙΚΑ, ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ.

3. Ελεγχο αποδοχών - εισφορών: Αντίστοιχος έλεγχος θα γίνεται και στις αποδοχές που δηλώνει ο εργοδότης στο κάθε Πληροφοριακό Σύστημα. Θα ελέγχονται ειδικότερα οι αποδοχές που έχουν δηλωθεί σε ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ σύμφωνα με τη συλλογική σύμβαση εργασίας και αν αντιστοιχούν στις εισφορές που προβλέπονται. Εφόσον τα Πληροφοριακά Συστήματα εντοπίσουν ότι δηλώνονται μικρότερες αποδοχές (για να καταβάλλονται αντίστοιχα μικρότερες εισφορές στο ΙΚΑ) το σύστημα θα στέλνει αυτόματα σημείωμα στις υπηρεσίες για τη διενέργεια ελέγχου.

4. Ελεγχο ιδιότητας «ανέργου» και «εργαζομένου»: Με βάση το μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ και το μητρώο εργαζομένων του ΣΕΠΕ και του ΙΚΑ θα μπορεί να διασταυρώνονται τα στοιχεία σχετικά με την ταυτότητα του «άνεργου» ή του «εργαζόμενου». Αν ένας εργοδότης δηλώσει ότι έχει προσλάβει έναν άνεργο, τότε θα διακόπτεται αυτόματα η καταβολή επιδόματος ανεργίας ενώ αν διαπιστωθεί σε επιτόπιο έλεγχο ότι απασχολείται άνεργος θα επιβάλλονται αυτόματα κυρώσεις.

Μέσω τραπεζών οι εισφορές
Οι διασταυρώσεις των στοιχείων θα διευκολυνθούν λόγω και της υποχρέωσης των επιχειρήσεων να καταβάλλουν από την 1/1/2011 μέσω του τραπεζικού συστήματος (ή των ΕΛΤΑ) τις ασφαλιστικές εισφορές (άρθρο 40 του νέου ασφαλιστικού νόμου). Από την 1/7/2011 το σύστημα των πληρωμών μέσω τραπέζης θα επεκταθεί και θα αφορά τις ασφαλιστικές εισφορές, τις αποδοχές των εργαζομένων και το φόρο μισθωτών υπηρεσιών.

Πηγή Ημερησία
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης