Αποτελέσματα live αναζήτησης

Μεταβατικοί λογαριασμοί - Εγγραφές και διαβίβαση στη πλατφόρμα myDATA

6 Δεκέμβριου 2023 Σχόλια
Μεταβατικοί λογαριασμοί - Εγγραφές και διαβίβαση στη πλατφόρμα myDATA
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 13 λεπτά
  • Διαβίβαση εσόδων, εξόδων επόμενης, προηγούμενης χρήσης


Νικόλαος Καραδημήτρης
MBA in International Business
Λογιστής – Φοροτεχνικός
e-logistiki sa


Πλησιάζουμε στο τέλος της χρήσης με αποτέλεσμα να απαιτηθεί να ενεργοποιήσουμε τους μεταβατικούς λογαριασμούς για την αυτοτέλεια των χρήσεων. Η υποχρέωση αυτή είχε σαν αποτέλεσμα το παρόν άρθρο.  

Οι κατηγορίες που ενεργοποιούνται οι μεταβατικοί λογαριασμοί είναι οι ακόλουθες:

1. Έσοδο επόμενης χρήσης (με χαρακτηρισμό 1.3)
Εγγραφές στο 2023
Εγγραφές στο 2024
2. Έσοδο επόμενης χρήσης (με χαρακτηρισμό 1.9)
Εγγραφές στο 2023
Εγγραφές στο 2024
3. Έσοδο προηγούμενης χρήσης (με χαρακτηρισμό 1.3)
Εγγραφές στο 2024
Εγγραφές στο 2023
4. Έσοδο προηγούμενης χρήσης (με χαρακτηρισμό 1.8)
Εγγραφές στο 2024
Εγγραφές στο 2023
5. Έξοδο επόμενης χρήσης (με χαρακτηρισμό 2.3)
Εγγραφές στο 2023
Εγγραφές στο 2024
6. Έξοδο επόμενης χρήσης (με χαρακτηρισμό 2.11)
Εγγραφές στο 2023
Εγγραφές στο 2024
7. Έξοδο προηγούμενης χρήσης (με χαρακτηρισμό 2.3)
Εγγραφές στο 2024
Εγγραφές στο 2023
8. Έξοδο προηγούμενης χρήσης (με χαρακτηρισμό 2.10)
Εγγραφές στο 2024
Εγγραφές στο 2023

Η αντιμετώπιση myDATA γίνονται ως εξής:


1. Έσοδο επόμενης χρήσης (με χαρακτηρισμό 1.3)

Εγγραφές στο 2023

Έστω ότι εκδίδεται ένα Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών με ημερομηνία εντός της χρήσης 2023 και αφορά την χρήση 2024. Το παραστατικό αυτό με την έκδοση του πχ στις 6/12/2023, θα διαβιβαστεί από τον εκδότη με την εξής εγγραφή:

6/12/2023

Χ

Π

30 ΧΧ ΧΧ ΧΧΧΧ  
  73 ΧΧ ΧΧ ΧΧΧΧ   
  54 ΧΧ ΧΧ ΧΧΧΧ


Η έκδοση του παραστατικού έχει ενημερώσει την λογιστική βάση με το έσοδο και τον αναλογούντα ΦΠΑ. Η διαβίβαση στη πλατφόρμα καθώς και στο Ε3 έχει γίνει ως εξής:

2.1. Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών
Category 1.3        Έσοδα από Παροχή Υπηρεσιών
Ε3_561_001        Πωλήσεις Υπηρεσιών (χονδρικές)


Επειδή η συγκεκριμένη διαβίβαση, έχει ενημερώσει τη λογιστική βάση των βιβλίων στη χρήση 2023 καθώς τη πλατφόρμα του myDATA. Για το Ε3 θα πρέπει να γίνει μια τακτοποιητική εγγραφή:
 

6/12/2023

Χ

Π

73 ΧΧ ΧΧ ΧΧΧΧ  
  56 ΧΧ ΧΧ ΧΧΧΧ


Με διαβίβαση στη πλατφόρμα myDATA

17.3
   Λοιπές Εγγραφές τακτοποίησης εσόδων – Λογιστική Βάση.  
Category 1.10      Λοιπές εγγραφές τακτοποίησης εσόδων
Ε3_561_001        Πωλήσεις Υπηρεσιών (χονδρικές)


Ανάλογα με το ERP της κάθε επιχείρησης η εγγραφή θα μπορεί να γίνει και με αρνητικό πρόσημο.

Εγγραφές στο 2024


Για να ενημερωθεί ορθά η λογιστική βάση στη χρήση 2024 καθώς και η πλατφόρμα myDATA και το Ε3, θα πρέπει να γίνει μια τακτοποιητική εγγραφή:
 

1/1/2024

Χ

Π

56 ΧΧ ΧΧ ΧΧΧΧ  
  73 ΧΧ ΧΧ ΧΧΧΧ

Με διαβίβαση στη πλατφόρμα myDATA

17.3   Λοιπές Εγγραφές τακτοποίησης εσόδων – Λογιστική Βάση.  
Category 1.10      Λοιπές εγγραφές τακτοποίησης εσόδων.
Ε3_561_001        Πωλήσεις Υπηρεσιών (χονδρικές).Με αυτήν την εγγραφή και τη διαβίβαση στη πλατφόρμα myDATA θα ενημερωθούν:
- Η λογιστική βάση στη χρήση 2024.
- Η πλατφόρμα myDATA.
- Το Ε3 στη χρήση 2024.
- Δεν θα ενημερωθεί ο ΦΠΑ (έχει ενημερωθεί με την έκδοση στη χρήση 2023)

 


2. Έσοδο επόμενης χρήσης (με χαρακτηρισμό 1.9)

Εγγραφές στο 2023

Έστω ότι εκδίδεται ένα Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών με ημερομηνία εντός της χρήσης 2023 και αφορά την χρήση 2024.

Στο σενάριο αυτό έχει προβλέψει η επιχείρηση με διαφορετική σειρά παραστατικών την έκδοση με category 1.9 (Έσοδα επόμενης Χρήσης).

Το παραστατικό αυτό με την έκδοσή του πχ στις 6/12/2023 θα διαβιβαστεί από τον εκδότη με την εξής εγγραφή και τους εξής χαρακτηρισμούς:

6/12/2023

Χ

Π

30 ΧΧ ΧΧ ΧΧΧΧ  
  73 ΧΧ ΧΧ ΧΧΧΧ   
  54 ΧΧ ΧΧ ΧΧΧΧ


2.1. Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών
Category 1.9        Έσοδα επομένων χρήσεων
Ε3_561_001        Πωλήσεις Υπηρεσιών (χονδρικές)
(προαιρετικά)


Η έκδοση του παραστατικού ΔΕΝ ενημερώνει έσοδο στη πλατφόρμα myDATA ούτε το Ε3. Έχει όμως ενημερώσει την λογιστική βάση στη χρήση 2023 με το έσοδο και τον αναλογούντα ΦΠΑ.  Επειδή η συγκεκριμένη διαβίβαση έχει ενημερώσει για όλο την αξία την λογιστική βάση των βιβλίων στη χρήση 2023, θα πρέπει να γίνει μια τακτοποιητική εγγραφή ως εξής:

6/12/2023

Χ

Π

73 ΧΧ ΧΧ ΧΧΧΧ  
  56 ΧΧ ΧΧ ΧΧΧΧ

Χωρίς διαβίβαση στη πλατφόρμα myDATA


Εγγραφές στο 2024


Για να ενημερωθεί ορθά η λογιστική βάση στη χρήση 2024 καθώς και η πλατφόρμα myDATA και το Ε3 θα πρέπει να γίνει μια τακτοποιητική εγγραφή:

1/1/2024

Χ

Π

56 ΧΧ ΧΧ ΧΧΧΧ  
  73 ΧΧ ΧΧ ΧΧΧΧ

Με διαβίβαση στη πλατφόρμα myDATA

17.3 Λοιπές Εγγραφές τακτοποίησης εσόδων – Λογιστική Βάση.  
Category 1.10      Λοιπές εγγραφές τακτοποίησης εσόδων
Ε3_561_001        Πωλήσεις Υπηρεσιών (χονδρικές)


Με αυτήν την εγγραφή και την διαβίβαση στη πλατφόρμα myDATA θα ενημερωθούν:
- Η λογιστική βάση στη χρήση 2024.
- Η πλατφόρμα myDATA.
- Το Ε3 στη χρήση 2024.
- Δεν θα ενημερωθεί ο ΦΠΑ.
(έχει ενημερωθεί με την έκδοση στη χρήση 2023)

 


 

3. Έσοδο προηγούμενης χρήσης (με χαρακτηρισμό 1.3)  


Εγγραφές στο 2024

Έστω ότι εκδίδεται ένα Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών με ημερομηνία εντός της χρήσης 2024 και αφορά τη χρήση 2023.

Το παραστατικό αυτό με την έκδοση του πχ στις 6/01/2024 θα διαβιβαστεί από τον εκδότη με την εξής εγγραφή και τους εξής χαρακτηρισμούς:

06/01/2024

Χ

Π

30 ΧΧ ΧΧ ΧΧΧΧ  
  73 ΧΧ ΧΧ ΧΧΧΧ   
  54 ΧΧ ΧΧ ΧΧΧΧ


Η έκδοση του παραστατικού έχει ενημερώσει τη λογιστική βάση στη χρήση 2024 με το έσοδο και τον αναλογούντα ΦΠΑ. Η διαβίβαση στη πλατφόρμα καθώς και στο Ε3 έχει γίνει ως εξής:

2.1. Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών
Category 1.3        Έσοδα από Παροχή Υπηρεσιών
Ε3_561_001        Πωλήσεις Υπηρεσιών (χονδρικές)


Επειδή η συγκεκριμένη διαβίβαση έχει ενημερώσει τη λογιστική βάση των βιβλίων στη χρήση 2024 καθώς τη πλατφόρμα του myDATA και το Ε3 για όλη την αξία, θα πρέπει να γίνει μια τακτοποιητική εγγραφή:

06/01/2024

Χ

Π

73 ΧΧ ΧΧ ΧΧΧΧ  
  56 ΧΧ ΧΧ ΧΧΧΧ


Με διαβίβαση στη πλατφόρμα myDATA

17.3 Λοιπές Εγγραφές τακτοποίησης εσόδων – Λογιστική Βάση.  
Category 1.10      Λοιπές εγγραφές τακτοποίησης εσόδων
Ε3_561_001        Πωλήσεις Υπηρεσιών (χονδρικές)


Ανάλογα με το ERP της κάθε επιχείρησης η εγγραφή θα μπορεί να γίνει και με αρνητικό πρόσημο.


Εγγραφές στο 2023


Για να ενημερωθεί ορθά η λογιστική βάση στη χρήση 2023 καθώς η πλατφόρμα myDATA και το Ε3 θα πρέπει να γίνει μια τακτοποιητική εγγραφή:

31/12/2023

Χ

Π

56 ΧΧ ΧΧ ΧΧΧΧ  
  73 ΧΧ ΧΧ ΧΧΧΧ

Με διαβίβαση στη πλατφόρμα myDATA

17.3 Λοιπές Εγγραφές τακτοποίησης εσόδων – Λογιστική Βάση.  
Category 1.10     Λοιπές εγγραφές τακτοποίησης εσόδων.
Ε3_561_001        Πωλήσεις Υπηρεσιών (χονδρικές).


Με αυτήν την εγγραφή και τη διαβίβαση στη πλατφόρμα myDATA θα ενημερωθούν:
- Η λογιστική βάση στη χρήση 2023.
- Η πλατφόρμα myDATA.
- Το Ε3 στη χρήση 2023.
- Δεν θα ενημερωθεί ο ΦΠΑ.
(έχει ενημερωθεί με την έκδοση στη χρήση 2024)4. Έσοδο προηγούμενης χρήσης (με χαρακτηρισμό 1.8)  


Εγγραφές στο 2024

Έστω ότι εκδίδεται ένα Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών με ημερομηνία εντός της χρήσης 2024 και αφορά την χρήση 2023.

Το παραστατικό αυτό με την έκδοση του πχ στις 6/01/2024 θα διαβιβαστεί από τον εκδότη με την εξής εγγραφή και τους εξής χαρακτηρισμούς:

06/01/2024

Χ

Π

30 ΧΧ ΧΧ ΧΧΧΧ  
  73 ΧΧ ΧΧ ΧΧΧΧ   
  54 ΧΧ ΧΧ ΧΧΧΧ


Η έκδοση του παραστατικού έχει ενημερώσει τη λογιστική βάση στη χρήση 2024 με το έσοδο και τον αναλογούντα ΦΠΑ, και η διαβίβαση στη πλατφόρμα καθώς και στο Ε3 έχει γίνει ως εξής:

2.1. Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών
Category 1.8       Έσοδα προηγούμενων χρήσεων
Ε3_561_001        Πωλήσεις Υπηρεσιών (χονδρικές) (προαιρετικά)Η έκδοση του παραστατικού ΔΕΝ ενημερώνει έσοδο στη πλατφόρμα myDATA ούτε το Ε3.

Επειδή η συγκεκριμένη διαβίβαση έχει ενημερώσει μόνο την λογιστική βάση των βιβλίων στη χρήση 2024 πρέπει να γίνει μια τακτοποιητική εγγραφή:

06/01/2024

Χ

Π

73 ΧΧ ΧΧ ΧΧΧΧ  
  56 ΧΧ ΧΧ ΧΧΧΧ


Χωρίς διαβίβαση στη πλατφόρμα myDATA

Εγγραφές στο 2023


Για να ενημερωθεί ορθά η λογιστική βάση στη χρήση 2023 καθώς η πλατφόρμα myDATA και το Ε3 θα πρέπει να γίνει μια τακτοποιητική εγγραφή:

31/12/2024

Χ

Π

56 ΧΧ ΧΧ ΧΧΧΧ  
  73 ΧΧ ΧΧ ΧΧΧΧ

Με διαβίβαση στη πλατφόρμα myDATA

17.3 Λοιπές Εγγραφές τακτοποίησης εσόδων – Λογιστική Βάση.  
Category 1.10     Λοιπές εγγραφές τακτοποίησης εσόδων.
Ε3_561_001        Πωλήσεις Υπηρεσιών (χονδρικές).Με αυτήν την εγγραφή και την διαβίβαση στη πλατφόρμα myDATA θα ενημερωθούν:
- Η λογιστική βάση στη χρήση 2023.
- Η πλατφόρμα myDATA.
- Το Ε3 στη χρήση 2023.
- Δεν θα ενημερωθεί ο ΦΠΑ.
(έχει ενημερωθεί με την έκδοση στη χρήση 2024)
 
 


 

5. Έξοδο επόμενης χρήσης (με χαρακτηρισμό 2.3)

Εγγραφές στο 2023

Έστω ότι η επιχείρηση λαμβάνει ένα Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών (έξοδο) με ημερομηνία εντός της χρήσης 2023 και αφορά την χρήση 2024.

Το παραστατικό αυτό με την έκδοση του πχ στις 6/12/2023 θα διαβιβαστεί από τον εκδότη με την εξής εγγραφή και τους εξής χαρακτηρισμούς:

06/12/2023

Χ

Π

61 ΧΧ ΧΧ ΧΧΧΧ  
54 ΧΧ ΧΧ ΧΧΧΧ  
  50 ΧΧ ΧΧ ΧΧΧΧ   

Η καταχώρηση του παραστατικού έχει ενημερώσει τη λογιστική βάση με το έξοδο και τον αναλογούντα ΦΠΑ, και η διαβίβαση στη πλατφόρμα καθώς και στο Ε3 έχει γίνει ως εξής:

2.1. Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών
Category 2.3        Λήψη υπηρεσιών
Ε3_585_009        Λοιπές αμοιβές για υπηρεσίες ημεδαπής


Επειδή η συγκεκριμένη διαβίβαση έχει ενημερώσει την λογιστική βάση των βιβλίων στη χρήση 2023 καθώς τη πλατφόρμα του myDATA και το Ε3 θα πρέπει να γίνει μια τακτοποιητική εγγραφή:

06/12/2023

Χ

Π

36 ΧΧ ΧΧ ΧΧΧΧ  
  61 ΧΧ ΧΧ ΧΧΧΧ

Με διαβίβαση στη πλατφόρμα myDATA

17.5 Λοιπές Εγγραφές τακτοποίησης εξόδων – Λογιστική Βάση.  
Category 2.12      Λοιπές εγγραφές τακτοποίησης εξόδων
Ε3_585_009        Λοιπές αμοιβές για υπηρεσίες ημεδαπήςΑνάλογα με το ERP της κάθε επιχείρησης η εγγραφή θα μπορεί να γίνει και με αρνητικό πρόσημο.

Εγγραφές στο 2024


Για να ενημερωθεί ορθά η λογιστική βάση στη χρήση 2024 καθώς και η πλατφόρμα myDATA και το Ε3 θα πρέπει να γίνει μια τακτοποιητική εγγραφή:
 

01/01/2024

Χ

Π

61 ΧΧ ΧΧ ΧΧΧΧ  
  36 ΧΧ ΧΧ ΧΧΧΧ

Με διαβίβαση στη πλατφόρμα myDATA

17.5 Λοιπές Εγγραφές τακτοποίησης εξόδων – Λογιστική Βάση.  
Category 2.12      Λοιπές εγγραφές τακτοποίησης εξόδων
Ε3_585_009        Λοιπές αμοιβές για υπηρεσίες ημεδαπής


Με αυτήν την εγγραφή και τη διαβίβαση στη πλατφόρμα myDATA θα ενημερωθούν:
- Η λογιστική βάση στη χρήση 2024.
- Η πλατφόρμα myDATA.
- Το Ε3 στη χρήση 2024.
- Δεν θα ενημερωθεί ο ΦΠΑ.
(έχει ενημερωθεί με την λήψη στη χρήση 2023)

 6. Έξοδο επόμενης χρήσης (με χαρακτηρισμό 2.11)

Εγγραφές στο 2023

Έστω ότι η επιχείρηση λαμβάνει ένα Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών (έξοδο) με ημερομηνία εντός της χρήσης 2023 και αφορά την χρήση 2024.

Το παραστατικό αυτό με την έκδοση του πχ στις 6/12/2023 θα διαβιβαστεί από τον εκδότη με την εξής εγγραφή και τους εξής χαρακτηρισμούς:

06/12/2023

Χ

Π

61 ΧΧ ΧΧ ΧΧΧΧ  
54 ΧΧ ΧΧ ΧΧΧΧ  
  50 ΧΧ ΧΧ ΧΧΧΧ   


Η καταχώρηση του παραστατικού έχει ενημερώσει την λογιστική βάση με το έξοδο και τον αναλογούντα ΦΠΑ, και η διαβίβαση στη πλατφόρμα καθώς και στο Ε3 έχει γίνει ως εξής:

2.1. Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών
Category 2.11      Έξοδα επόμενων χρήσεων  
Ε3_585_009        Λοιπές αμοιβές για υπηρεσίες ημεδαπής
(προαιρετικά)

Επειδή η συγκεκριμένη διαβίβαση έχει ενημερώσει την λογιστική βάση των βιβλίων στη χρήση 2023 θα πρέπει να γίνει μια τακτοποιητική εγγραφή:

06/12/2023

Χ

Π

36 ΧΧ ΧΧ ΧΧΧΧ  
  61 ΧΧ ΧΧ ΧΧΧΧ

Χωρίς διαβίβαση στη πλατφόρμα myDATA


Εγγραφές στο 2024

Για να ενημερωθεί ορθά η λογιστική βάση στη χρήση 2024 καθώς και η πλατφόρμα myDATA και το Ε3 θα πρέπει να γίνει μια τακτοποιητική εγγραφή:

01/01/2024

Χ

Π

61 ΧΧ ΧΧ ΧΧΧΧ  
  36 ΧΧ ΧΧ ΧΧΧΧ

Με διαβίβαση στη πλατφόρμα myDATA

17.5 Λοιπές Εγγραφές τακτοποίησης εξόδων – Λογιστική Βάση.  
Category 2.12      Λοιπές εγγραφές τακτοποίησης εξόδων
Ε3_585_009        Λοιπές αμοιβές για υπηρεσίες ημεδαπής


Με αυτήν την εγγραφή και τη διαβίβαση στη πλατφόρμα myDATA θα ενημερωθούν:
- Η λογιστική βάση στη χρήση 2024.
- Η πλατφόρμα myDATA.
- Το Ε3 στη χρήση 2024.
- Δεν θα ενημερωθεί ο ΦΠΑ.
(έχει ενημερωθεί με την λήψη στη χρήση 2023)

 7. Έξοδο προηγούμενης χρήσης (με χαρακτηρισμό 2.3)

Εγγραφές στο 2024

Έστω ότι η επιχείρηση λαμβάνει ένα Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών (έξοδο) με ημερομηνία εντός της χρήσης 2024 και αφορά την χρήση 2023.

Το παραστατικό αυτό με την έκδοση του πχ στις 6/01/2024 θα διαβιβαστεί από τον εκδότη με την εξής εγγραφή και τους εξής χαρακτηρισμούς:
 

06/01/2024

Χ

Π

61 ΧΧ ΧΧ ΧΧΧΧ  
54 ΧΧ ΧΧ ΧΧΧΧ  
  50 ΧΧ ΧΧ ΧΧΧΧ   


Η καταχώρηση του παραστατικού έχει ενημερώσει την λογιστική βάση με το έξοδο και τον αναλογούντα ΦΠΑ, και η διαβίβαση στη πλατφόρμα καθώς και στο Ε3 έχει γίνει ως εξής:

2.1.
Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών
Category 2.3        Λήψη Υπηρεσιών   
Ε3_585_009        Λοιπές αμοιβές για υπηρεσίες ημεδαπής
(προαιρετικά)


Επειδή η συγκεκριμένη διαβίβαση έχει ενημερώσει τη λογιστική βάση των βιβλίων στη χρήση 2024 θα πρέπει να γίνει μια τακτοποιητική εγγραφή:

06/12/2023

Χ

Π

36 ΧΧ ΧΧ ΧΧΧΧ  
  61 ΧΧ ΧΧ ΧΧΧΧ

Με διαβίβαση στη πλατφόρμα myDATA

17.5 Λοιπές Εγγραφές τακτοποίησης εξόδων – Λογιστική Βάση.  
Category 2.12      Λοιπές εγγραφές τακτοποίησης εξόδων
Ε3_585_009        Λοιπές αμοιβές για υπηρεσίες ημεδαπής


Ανάλογα με το ERP της κάθε επιχείρησης η εγγραφή θα μπορεί να γίνει και με αρνητικό πρόσημο.Εγγραφές στο 2023

Για να ενημερωθεί ορθά η λογιστική βάση στη χρήση 2023 καθώς και η πλατφόρμα myDATA και το Ε3 θα πρέπει να γίνει μια τακτοποιητική εγγραφή:

31/12/2023

Χ

Π

61 ΧΧ ΧΧ ΧΧΧΧ  
  36 ΧΧ ΧΧ ΧΧΧΧ

Με διαβίβαση στη πλατφόρμα myDATA

17.5 Λοιπές Εγγραφές τακτοποίησης εξόδων – Λογιστική Βάση.  
Category 2.12      Λοιπές εγγραφές τακτοποίησης εξόδων
Ε3_585_009        Λοιπές αμοιβές για υπηρεσίες ημεδαπής


Με αυτήν την εγγραφή και τη διαβίβαση στη πλατφόρμα myDATA θα ενημερωθούν:
- Η λογιστική βάση στη χρήση 2024.
- Η πλατφόρμα myDATA.
- Το Ε3 στη χρήση 2024.
- Δεν θα ενημερωθεί ο ΦΠΑ.
(έχει ενημερωθεί με την λήψη στη χρήση 2023)


 8. Έξοδο προηγούμενης χρήσης (με χαρακτηρισμό 2.10)

Εγγραφές στο 2024

Έστω ότι η επιχείρηση λαμβάνει ένα Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών (έξοδο) με ημερομηνία εντός της χρήσης 2024 και αφορά την χρήση 2023.

Το παραστατικό αυτό με την έκδοση του πχ στις 6/01/2024 θα διαβιβαστεί από τον εκδότη με την εξής εγγραφή και τους εξής χαρακτηρισμούς:

06/01/2024

Χ

Π

61 ΧΧ ΧΧ ΧΧΧΧ  
54 ΧΧ ΧΧ ΧΧΧΧ  
  50 ΧΧ ΧΧ ΧΧΧΧ   

Η καταχώρηση του παραστατικού έχει ενημερώσει την λογιστική βάση με το έξοδο και τον αναλογούντα ΦΠΑ και η διαβίβαση έγινε έχει γίνει ως εξής:

2.1. Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών
Category 2.10      Έξοδα προηγούμενων χρήσεων    
Ε3_585_009        Λοιπές αμοιβές για υπηρεσίες ημεδαπής
(προαιρετικά)


Επειδή η συγκεκριμένη διαβίβαση έχει ενημερώσει μόνο τη λογιστική βάση των βιβλίων στη χρήση 2023 θα πρέπει να γίνει μια τακτοποιητική εγγραφή:

06/01/2024

Χ

Π

36 ΧΧ ΧΧ ΧΧΧΧ  
  61 ΧΧ ΧΧ ΧΧΧΧ

Χωρίς διαβίβαση στη πλατφόρμα myDATA

Εγγραφές στο 2023

Για να ενημερωθεί ορθά η λογιστική βάση στη χρήση 2023 καθώς και η πλατφόρμα myDATA και το Ε3 θα πρέπει να γίνει μια τακτοποιητική εγγραφή:

31/12/2023

Χ

Π

61 ΧΧ ΧΧ ΧΧΧΧ  
  36 ΧΧ ΧΧ ΧΧΧΧ


Με διαβίβαση στη πλατφόρμα myDATA


17.5 Λοιπές Εγγραφές τακτοποίησης εξόδων – Λογιστική Βάση.  
Category 2.12      Λοιπές εγγραφές τακτοποίησης εξόδων
Ε3_585_009        Λοιπές αμοιβές για υπηρεσίες ημεδαπήςΜε αυτήν την εγγραφή και τη διαβίβαση στη πλατφόρμα myDATA θα ενημερωθούν:
- Η λογιστική βάση στη χρήση 2024.
- Η πλατφόρμα myDATA.
- Το Ε3 στη χρήση 2024.
- Δεν θα ενημερωθεί ο ΦΠΑ.
(έχει ενημερωθεί με την λήψη στη χρήση 2023)

 

 Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης