Αποτελέσματα live αναζήτησης

Φοροαπαλλαγές για επενδύσεις θα φέρει ο νέος αναπτυξιακός νόμος .

15 Νοέμβριος 2010
  • Προβλέπονται λιγότερες επιδοτήσεις και θα καταβάλλονται σε τέσσερις φάσεις
Το νέο πλαίσιο που έχει ολοκληρώσει ο υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης κ. Μιχ. Χρυσοχοΐδης θα προβλέπει λιγότερες επιδοτήσεις, περισσότερες φοροαπαλλαγές και αποσβέσεις για νέες επενδύσεις και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Δυνατότητα υποβολής προτάσεων έχουν όλοι σχεδόν οι κλάδοι, καθώς και εκείνοι που υπάγονται σε ειδικά καθεστώτα. Εξαιρούνται κλάδοι με δραστηριότητες που απαγορεύονται από την κοινοτική νομοθεσία και άλλοι που αφορούν την παροχή δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών. Η διαδικασία προσκλήσεων θα διενεργείται δύο φορές ετησίως εντός δύο εξαμηνιαίων περιόδων, με τις αιτήσεις υπαγωγής να υποβάλλονται τον Ιανουάριο και τον Ιούλιο κάθε έτους.

Καινοτομία του νέου αναπτυξιακού νόμου αποτελεί η καταβολή των ενισχύσεων, η οποία πραγματοποιείται σε τέσσερις φάσεις, με αποτέλεσμα να παρακολουθείται η λειτουργία της ενισχυόμενης επιχείρησης ακόμη και μετά την ολοκλήρωση. Ο νέος νόμος προβλέπει, πέρα από τη δημιουργία του μητρώου αξιολογητών, ενέργειες που διασφαλίζουν την προαγωγή της διαφάνειας: σύσταση Σώματος Εσωτερικών Ελεγκτών και Συμβουλίου Παρακολούθησης και Αξιολόγησης της Εφαρμογής του Νόμου αλλά και ανάρτηση και παρακολούθηση των επενδυτικών σχεδίων στο Διαδίκτυο.

Ο νέος αναπτυξιακός νόμος αξιοποιεί τον χάρτη κρατικών ενισχύσεων, ο οποίος προβλέπει τέσσερις ζώνες κινήτρων (Α, Β, Γ και Δ) με ανώτατα ποσοστά ενίσχυσης 15%, 20%, 30% και 40% αντίστοιχα. Επίσης προβλέπεται η κατανομή του 15% των ετήσιων διαθέσιμων πόρων στους λιγότερο ανεπτυγμένους νομούς της χώρας.

Οι βασικές μορφές ενίσχυσης που προβλέπονται από τον νέο αναπτυξιακό νόμο είναι:

α) Η επιχορήγηση κεφαλαίου. β) Οι φορολογικές απαλλαγές. γ) Η επιχορήγηση χρεολυσίων δανείου διάρκειας ως 10 έτη.

δ) Η επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης μηχανολογικού εξοπλισμού για συμβάσεις διάρκειας ως επτά έτη. Για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ισχύουν όλες οι παραπάνω μορφές ενίσχυσης, ενώ για τις μεγάλες επιχειρήσεις ή τα μεγάλα επενδυτικά σχέδια (άνω των 50 εκατ. ευρώ) θα ισχύουν μόνο οι φορολογικές ελαφρύνσεις και οι αυξανόμενες αποσβέσεις.

Ακόμη προβλέπεται η προκήρυξη υποβολής επενδυτικών σχεδίων ανά εξάμηνο, με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης και με ανακοίνωση των συνολικών διαθέσιμων πόρων για επιχορηγήσεις.

Ξεκίνησε η νέα Γραμματεία
Δημοσιεύθηκε πριν από λίγες ημέρες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το προεδρικό διάταγμα με το οποίο θεσπίζεται η Γενική Γραμματεία Στρατηγικών Επενδύσεων στο υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα, η νέα Γενική Γραμματεία θα συλλέγει και θα επεξεργάζεται στοιχεία για τη διαμόρφωση προτάσεων αναφορικά με τον στρατηγικό σχεδιασμό των επενδύσεων και την παρακολούθηση προόδου επενδυτικών προτάσεων. Για το τρέχον οικονομικό έτος η δαπάνη για τη λειτουργία της εκτιμάται στα 37.572 ευρώ και για τις αμέσως επόμενες χρονιές στα 225.436 ευρώ συνολικά. Το ΠΔ επικαλείται την «ανάγκη σύστασης υπηρεσιακής μονάδας για τη στήριξη της προσπάθειας προσέλκυσης σημαντικών επενδύσεων για την προώθηση της ανάπτυξης της οικονομίας της χώρας μας».

Πηγή Το Βήμα

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης