Ο.Ε.Ε. - Ανακήρυξη υποψηφίων για την ανάδειξη των μελών της συνέλευσης των αντιπροσώπων (ΣΤΑ) και των μελών των τοπικών διοικήσεων των περιφερειακών τμημάτων (updated)

Ανακοινώσεις Συλλόγων - Ενώσεων - Ομοσπονδιών κ.ά.

16 Νοέμβριος 2010
Taxheaven.gr

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ (ΣΤΑ ) ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Η Κεντρική Διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (ΟΕΕ) στην Ι/99/9-11-2010 συνεδρίασή της αφού έλαβε υπόψη τα ονόματα των μεμονωμένων και των συνδυασμών υποψηφίων ανακηρύσσει τους υποψήφιους για την ανάδειξη των μελών της ΣΤΑ και τους υποψήφιους για την ανάδειξη των μελών των Τοπικών Διοικήσεων των Περιφερειακών Τμημάτων ως παρακάτω:ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΓΙΑ ΣΤΑ
& ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ
Δείτε το συνημμένο αρχείο