Αποτελέσματα live αναζήτησης

Χωρίς τίτλους ιδιοκτησίας και σε δύο αντίτυπα το Ε9

5 Ιανουάριος 2006
 • Σε δύο αντίτυπα θα υποβληθούν και εφέτος τα έντυπα Ε9, χωρίς να απαιτείται η συνυποβολή των τίτλων ιδιοκτησίας. Αυτό αναφέρεται σε απόφαση του υφυπουργού Οικονομίας και Oικονομικών Αντ. Μπέζα (ΠΟΛ. 1160/2005)....
Σε δύο αντίτυπα θα υποβληθούν και εφέτος τα έντυπα Ε9, χωρίς να απαιτείται η συνυποβολή των τίτλων ιδιοκτησίας. Αυτό αναφέρεται σε απόφαση του υφυπουργού Οικονομίας και Oικονομικών Αντ. Μπέζα (ΠΟΛ. 1160/2005) αναφορικά με τον τύπο και το περιεχόμενο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων φυσικών και νομικών προσώπων, που υπάρχουν την 1η Ιανουαρίου 2006 (έντυπο Ε9) και δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με αυτήν.

Αναλυτικότερα, στην εγκύκλιο αναφέρονται τα εξής:

 • Για το οικονομικό έτος 2006, ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων φυσικών και νομικών προσώπων, που υπάρχουν την 1η Ιανουαρίου 2006 (έντυπο Ε9), έχει όπως το υπόδειγμα που επισυνάπτεται ως παράρτημα της απόφασης αυτής.

 • Η δήλωση υποβάλλεται σε δύο αντίτυπα, σε έντυπα που παρέχονται δωρεάν από το Δημόσιο, και δεν συνοδεύεται από τίτλους ιδιοκτησίας, παρά μόνο από τα αποδεικτικά έγγραφα της αντιπροσώπευσης ή πληρεξουσιότητας, όταν η δήλωση υποβάλλεται από αντιπρόσωπο ή πληρεξούσιο του υποχρέου.

 • Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 • Πηγή express

  Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

  Δημιουργία νέας κατηγορίας

  Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης