Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ανακοίνωση σχετικά με την εκτέλεση Προϋπολογισμού Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2010

Ανακοίνωση σχετικά με την εκτέλεση Προϋπολογισμού Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2010


Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού για το δεκάμηνο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2010, σε δημοσιονομική βάση το έλλειμμα περιορίστηκε στα 17.405 εκατ. € από 24.833 εκατ. € το αντίστοιχο διάστημα του 2009 σημειώνοντας μείωση περίπου 30% έναντι στόχου μείωσης στο δεκάμηνο με βάση το Πρόγραμμα Οικονομικής Πολιτικής κατά 32% (επικαιροποιημένος στόχος Αυγούστου) και ετήσια εκτίμησης για μείωση – όπως αποτυπώνεται στο Προσχέδιο του Προϋπολογισμού – κατά 36,9%.

Στη μείωση του ελλείμματος συντελεί κυρίως η μείωση των δαπανών του τακτικού προϋπολογισμού κατά 7% και ειδικότερα των πρωτογενών δαπανών κατά 11% έναντι ετήσιας εκτίμησης για μείωση κατά 9,2%, που αποτυπώνεται στο Προσχέδιο του Προϋπολογισμού ενώ οι τόκοι αυξήθηκαν κατά 5,5% έναντι ετήσιας πρόβλεψης για αύξηση κατά 7,2%.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού  προϋπολογισμού αυξήθηκαν κατά 3,7% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους, ανακάμπτοντας ελαφρά σε σχέση με το εννεάμηνο που η αύξηση ήταν 3,6%. Στην αύξηση των εσόδων συντελεί κυρίως η μεγάλη ανάκαμψη των εσόδων από ΦΠΑ, ως αποτέλεσμα της αύξησης των συντελεστών και της προσπάθειας για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, ενώ αρνητική επίπτωση έχουν οι μειωμένες εισπράξεις από άλλους φόρους που σχετίζονται με την οικονομική συγκυρία. Ωστόσο, τους τελευταίους δύο μήνες του έτους εκτιμάται μεγαλύτερη εισροή εσόδων από την καταβολή του φόρου εισοδήματος και περιουσίας (που έχει καθυστερήσει), τα τέλη κυκλοφορίας και την εκούσια ρύθμιση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων που είναι σε εξέλιξη.

Οι δαπάνες τέλος του ΠΔΕ είναι περιορισμένες κατά 24,6% και τα έσοδα του κατά 3,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2009.

Σημειώνεται ότι εν όψει της κατάθεσης του Προϋπολογισμού 2011 στη Βουλή – που έχει προγραμματιστεί για τις 18 Νοεμβρίου 2010 – οι εκτιμήσεις για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού 2010 θα επικαιροποιηθούν και θα αποτυπωθούν στο οριστικό δελτίο εκτέλεσης Προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2010 που θα δημοσιοποιηθεί στις 22 Νοεμβρίου 2010.
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης