Αποτελέσματα live αναζήτησης

Διακοπή λειτουργίας των διαδικτυακών τόπων www.gsis.gr και www.taxisnet.gr την Τετάρτη 10/11/2010 από 14:30 έως 22:00.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η


Αγαπητοί χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών:

Οι Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου www.gsis.gr (ή www.e-oikonomia.gr) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, καθώς και οι υπηρεσίες του TAXISnet (Ηλεκτρονική υποβολή περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. και δηλώσεων V.I.E.S.), δεν θα είναι διαθέσιμες την Τετάρτη 10 Νοεμβρίου 2010 και από ώρα 14:30΄ έως 22:00΄, λόγω προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης