Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ο νέος νόμος 5066/2023 για τη δημοσιοποίηση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος από πολυεθνικές και υποβολή στην ΤτΕ οικονομικών καταστάσεων από εταιρείες που δανειοδοτούνται

15 Νοέμβριου 2023 Σχόλια
Ο νέος νόμος 5066/2023 για τη δημοσιοποίηση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος από πολυεθνικές και υποβολή στην ΤτΕ οικονομικών καταστάσεων από εταιρείες που δανειοδοτούνται
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτάΔημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νέος νόμος 5066/2023 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/2101 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2021 για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2013/34 όσον αφορά στη δημοσιοποίηση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος από ορισμένες επιχειρήσεις και υποκαταστήματα-Επικαιροποίηση εθνικής νομοθεσίας για τις υποχρεώσεις δημοσιότητας των εταιρειών και άλλες επείγουσες διατάξεις.»

Υπενθυμίζουμε ότι ο νόμος αυτός αφορά πολυεθνικούς ομίλους και, κατά περίπτωση, ορισμένες αυτόνομες επιχειρήσεις και υποκαταστήματα αυτών, το τραπεζικό σύστημα, την Τράπεζα της Ελλάδος, επιχειρήσεις με μορφή κεφαλαιουχικών εταιρειών* και λαμβάνουν δάνειο πάσης φύσεως από πιστωτικά ιδρύματα νομίμως εγκατεστημένα στην χώρα, καθώς και τους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας, τους καταναλωτές και τη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων.

*Να σημειώσουμε ότι η Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης αναφέρει ότι πρόκειται για «επιχειρήσεις με μορφή κεφαλαιουχικών εταιρειών που συντάσσουν χρηματοοικονομικές καταστάσεις βάσει Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και λαμβάνουν δάνειο πάσης φύσεως από πιστωτικά ιδρύματα νομίμως εγκατεστημένα στην χώρα» ωστόσο από τη διάταξη του νόμου που ψηφίστηκε προβλέπεται ότι αφορά όλες τις εταιρίες της περ. α' της παρ. 2 του άρθρου 1 των Ε.Λ.Π.

Αντικείμενο του νόμου είναι:

α) η ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/2101 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2021 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δημοσιοποίηση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος από ορισμένες επιχειρήσεις και υποκαταστήματα (L 429), με την τροποποίηση των ν. 4548/2018 και 4919/2022, ως προς τη θέσπιση υποχρέωσης υποβολής και δημοσίευσης δήλωσης στοιχείων φορολογίας εισοδήματος των πολυεθνικών ομίλων και, κατά περίπτωση, ορισμένων αυτόνομων επιχειρήσεων (άρθρα 3-15),

β) η θέσπιση υποχρέωσης των κεφαλαιουχικών εταιρειών του μη χρηματοπιστωτικού τομέα για υποβολή στην Τράπεζα της Ελλάδος ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (άρθρο 16) και

γ) η δημιουργία ειδικότερου πλαισίου για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας από την 1η Ιανουαρίου 2024 έως την 31η Δεκεμβρίου 2024. (άρθρο 17)

Δείτε το νέο νόμο 5066/2023 από το φορολογικό αρχείο του κόμβουΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης