Αποτελέσματα live αναζήτησης

Πως μειώνεται το ελάχιστο τεκμαιρόμενο κέρδος από άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας

14 Νοέμβριου 2023 Σχόλια
Πως μειώνεται το ελάχιστο τεκμαιρόμενο κέρδος από άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά
  • Εισοδήματα και περιπτώσεις που μειώνουν το ελάχιστο τεκμαιρόμενο κέρδος από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας


Σύμφωνα με το νέο νομοσχέδιο «Μέτρα για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής» που τέθηκε σε διαβούλευση, στο άρθρο 13 αυτού προβλέπονται οι νέες διατάξεις για το προσδιορισμού ελάχιστου τεκμαιρόμενου κέρδους. Με τα άρθρα 14 και 15 προβλέπονται τα εισοδήματα που μειώνουν το ελάχιστο τεκμαιρόμενο κέρδος από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας και ορίζονται οι περιπτώσεις που προβλέπονται μειώσεις του ελάχιστου τεκμαιρόμενου κέρδους από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, για τους νέους επαγγελματίες και τους κατοίκους μικρών νησιών και οικισμών ενώ προβλέπεται η μη εφαρμογή των σχετικών διατάξεων για τους αναπήρους με ποσοστό αναπηρίας ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω.

Αναλυτικά οι διατάξεις:

Άρθρο 14
Εισοδήματα που μειώνουν το ελάχιστο τεκμαιρόμενο κέρδος από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας – Προσθήκη άρθρου 28Β στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος


Στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α' 167) προστίθεται άρθρο 28Β ως εξής:
«Άρθρο 28Β
Εισοδήματα που μειώνουν το ελάχιστο τεκμαιρόμενο κέρδος από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας
Για τους υπόχρεους της παρ. 1 του άρθρου 28Α που αποκτούν εισόδημα από μισθωτή εργασία ή σύνταξη του άρθρου 12 ή από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα της παρ. 1 του άρθρου 21, το οποίο υπολείπεται του ποσού της παρ. 2 του άρθρου 28Α, το ποσό της παρ. 2 του άρθρου 28Α μειώνεται κατά ποσό που αντιστοιχεί στο εισόδημα που αποκτούν από τη μισθωτή εργασία, τη σύνταξη ή την αγροτική δραστηριότητα.
»

Άρθρο 15
Άλλες μειώσεις του ελάχιστου τεκμαιρόμενου κέρδους από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας και ειδικές ρυθμίσεις – Προσθήκη άρθρου 28Γ στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος


Στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α' 167), μετά το άρθρο 28Β, προστίθεται άρθρο 28Γ ως εξής:
«Άρθρο 28Γ
Λοιπές μειώσεις του ελάχιστου τεκμαιρόμενου κέρδους από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας και ειδικές ρυθμίσεις
1. Τα άρθρα 28Α και 28Β δεν εφαρμόζονται για τα τρία (3) πρώτα έτη από την πρώτη έναρξη της άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας των υπόχρεων της παρ. 1 του άρθρου 28Α. Για το τέταρτο έτος από την πρώτη έναρξη της άσκησης της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, το τεκμαιρόμενο ποσό της παρ. 2 του άρθρου 28Α μειώνεται κατά δύο τρίτα (2/3). Για το πέμπτο έτος από την πρώτη έναρξη της άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας το τεκμαιρόμενο ποσό της παρ. 2 του άρθρου 28Α μειώνεται κατά ένα τρίτο (1/3).
2. Τα άρθρα 28Α και 28Β δεν εφαρμόζονται σε πρόσωπα που παρουσιάζουν αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του ογδόντα τοις εκατό (80%).
3. Το ποσό της παρ. 2 του άρθρου 28Α μειώνεται κατά το ήμισυ (1/2): για υπόχρεους της παρ. 1 που ασκούν τη δραστηριότητά τους και έχουν την κύρια κατοικία τους σε οικισμούς της ηπειρωτικής χώρας με πληθυσμό μικρότερο των πεντακοσίων (500) κατοίκων ή σε νησιά με πληθυσμό μικρότερο των τριών χιλιάδων εκατό (3.100) κατοίκων.
»Δείτε επίσης:

Βραχυχρόνιες μισθώσεις: Το νέο πλαίσιο φορολόγησης
✔  myDATA: Καθολική εφαρμογή και παράταση χορήγησης κινήτρων για ηλεκτρονική τιμολόγηση
✔  «Φρένο» στη σύσταση μονοπρόσωπων εταιρειών μετά το νέο σύστημα τεκμαρτής φορολόγησης επιχειρεί το Υπ.Οικ.
✔  Πρόστιμα myDATA: Σε διαβούλευση οι διατάξεις
✔  Τεκμαρτή φορολόγηση επαγγελματιών - Πως θα εφαρμοστεί
✔  Έως 3.000 ευρώ η επιβράβευση για καταγγελία μέσω QRcode appodixi
Τέλος επιτηδεύματος: Οι περιπτώσεις όπου μειώνεται κατά 50% και 25%
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης