Αποτελέσματα live αναζήτησης

Σκούπα στα κλειστά επαγγέλματα μέχρι το τέλος του έτους.

8 Νοέμβριου 2010 Σχόλια
  • Στο οικονομικό επιτελείο λαμβάνουν υπόψη και μελέτη του ΙΟΒΕ, σύμφωνα με την οποία το πλήρες άνοιγμα επαγγελμάτων και αγορών θα απελευθερώσει μέσα στην επόμενη τριετία αναπτυξιακούς πόρους που προσεγγίζουν τα 30 δισ. ευρώ.
Σκούπα στα κλειστά επαγγέλματα μέχρι το τέλος του έτους.

Στο οικονομικό επιτελείο λαμβάνουν υπόψη και μελέτη του ΙΟΒΕ, σύμφωνα με την οποία το πλήρες άνοιγμα επαγγελμάτων και αγορών θα απελευθερώσει μέσα στην επόμενη τριετία αναπτυξιακούς πόρους που προσεγγίζουν τα 30 δισ. ευρώ.

Χριστουγεννιάτικο... δώρο φέρνει σε δικηγόρους, συμβολαιογράφους, φαρμακοποιούς, μηχανικούς, αρχιτέκτονες, ορκωτούς λογιστές και μεσίτες η κυβέρνηση. Συγκρότησε ειδική επιτροπή, η οποία ξεκίνησε από τα τέλη Οκτωβρίου την κατάρτιση νομοσχεδίου "σκούπα" για την απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων, που σύμφωνα με απόφαση του υπ. Οικονομικών, Γ. Παπακωνσταντίνου, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τα τέλη Δεκεμβρίου.

Η κυβέρνηση, πέρα από τις δεσμεύσεις που απορρέουν από το μνημόνιο, εκτιμά πως η απελευθέρωση των επαγγελμάτων θα συμβάλει και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας. Στο οικονομικό επιτελείο λαμβάνουν υπόψη και μελέτη του ΙΟΒΕ, σύμφωνα με την οποία το πλήρες άνοιγμα επαγγελμάτων και αγορών θα απελευθερώσει μέσα στην επόμενη τριετία αναπτυξιακούς πόρους που προσεγγίζουν τα 30 δισ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, η μελέτη δείχνει πως η θετική επίπτωση στο εθνικό προϊόν θα ανέλθει στο 13% και παράλληλα θα παρατηρηθεί αύξηση της παραγωγικότητας κατά τουλάχιστον 10% μέσα στα επόμενα τρία, το πολύ τέσσερα χρόνια. Επιπρόσθετα, θα υπάρξει θετική συμβολή στην πτώση τιμών και αμοιβών, οδηγώντας σε αποκλιμάκωση τον πληθωρισμό.


Ποια αλλάζουν
Πιο αναλυτικά, τα επαγγέλματα στα οποία πολύ σύντομα θα αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας τους είναι τα ακόλουθα:

Δικηγόροι: Θα προβλέπεται η άρση των περιορισμών που αφορούν την ελάχιστη αμοιβή και την ουσιαστική απαγόρευση διαφήμισης, καθώς επίσης και η κατάργηση των γεωγραφικών περιορισμών σχετικά με το πού μπορούν οι δικηγόροι να δρουν στην Ελλάδα.
Φαρμακοποιοί: Θα αρθούν οι περιορισμοί που αφορούν στο ελάχιστο περιθώριο κέρδους.
Συμβολαιογράφοι: Θα προβλέπεται κατάργηση των ρυθμίσεων περί ελάχιστης αμοιβής και του περιορισμού στον αριθμό των ασκούντων των συγκεκριμένο επάγγελμα. Επίσης, θα καταργηθούν οι γεωγραφικοί περιορισμοί σχετικά με το πού μπορούν οι συμβολαιογράφοι να δρουν, καθώς και η ουσιαστική απαγόρευση διαφήμισης.
Αρχιτέκτονες - Πολιτικοί μηχανικοί: Θα καταργηθούν οι ελάχιστες αμοιβές.
Ορκωτοί λογιστές: Θα προβλέπεται κατάργηση των ελαχίστων αμοιβών τους.
Μεσίτες: Οι αμοιβές τους καθορίζονται με διοικητικές πράξεις στο 2% επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου, διάταξη που πιθανότατα θα καταργηθεί.
Θα πρέπει να αναφέρουμε πως στην απόφαση του υπουργού Οικονομικών για τη σύσταση της επιτροπής τονίζεται πως "έργο της ειδικής επιτροπής είναι η μελέτη και η σύνταξη σχεδίου νόμου, με το οποίο θα αίρονται οι αδικαιολόγητοι περιορισμοί του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου που αφορούν την πρόσβαση ή την άσκηση επαγγελμάτων".

Προστίθεται δε ότι "η διάρκεια λειτουργίας της επιτροπής ορίζεται σε δύο μήνες από τη δημοσίευση της παρούσας, οπότε και θα υποβάλει το σχέδιο του νόμου, καθώς και την εισηγητική έκθεση στον υπουργό Οικονομικών".

Πηγή Ημερησία
 Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης