Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ψηφιακά νομίσματα και ΦΠΑ 2023

6 Νοέμβριου 2023 Σχόλια
Ψηφιακά νομίσματα και ΦΠΑ 2023
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 3 λεπτά


Και αφού έχει ήδη ξεκινήσει από 01.11.2023 η πιλοτική εφαρμογή του ψηφιακού ευρώ στην Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα, προκειμένου να εντοπιστούν αδυναμίες, τεχνικές ελλείψεις, διασφάλιση τεχνολογίας, να προβλεφθούν και να διορθωθούν τυχόν σφάλματα και δυσλειτουργίες, ερχόμαστε και στο πλαίσιο της  φορολογικής πολιτικής που θα πρέπει να προβλεφθεί.

Όπως είναι γνωστό η πολιτική του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας προβλέπεται με την διάταξη 2006/112/ΕΚ και εναρμονίζετε σε κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με όποιες επιπλέον ιδιαιτερότητες προσθέσει η κάθε χώρα σύμφωνα με την φορολογική της πολιτική.

Στην Ελλάδα έχει γίνει η εναρμόνιση με την διάταξης περί υποχρέωσης και απαλλαγής ΦΠΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει συμπεριληφθεί με το έγγραφο της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, για την Έμμεση φορολογία και φορολογική διαχείριση, Φόρος Προστιθέμενης Αξίας στην ΑΑΔΕ από τον Σεπτέμβριο του 2020. Σκοπός είναι να τηρηθεί ένα κοινό πλαίσιο ενώ παράλληλα να εξυπηρετεί  και την διασταύρωση-ανταλλαγή των φορολογικών στοιχείων, ώστε την πάταξη της φοροδιαφυγής, ενώ αναμένουμε και τον νέο νόμο περί φοροδιαφυγής άμεσα.

Όμως τι γίνετε με το ψηφιακό νόμισμα, θα υπάγεται σε ΦΠΑ ή όχι; Η απάντηση αυθόρμητα θα έπρεπε να είναι όχι αφού κανένα παραστατικό νόμισμα δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ.

Παρόλα αυτά επειδή το ψηφιακό νόμισμα δεν ήταν ευρέως γνωστό, υπόθεση για ανταλλαγή και αγοραπωλησία ψηφιακών νομισμάτων (κρυπτονομίσματα) bitcoin με συμβατά νομίσματα έλαβε χώρα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ήδη από το 2014 για την υπαγωγή του ή την απαλλαγή του από τον ΦΠΑ. Η απόφαση με ημερομηνία 22.10.2015 και αρ. C-264/14 EE επιβεβαίωσε την απαλλαγή του ψηφιακού νομίσματος από τον ΦΠΑ και αποτελεί δε δικασμένο για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πιο συγκεκριμένα η απόφαση αναφέρεται στην διάταξη του ΦΠΑ 2006/112/ΕΚ που ακολουθούν όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ερμηνεύει τον λόγο της απαλλαγής του ψηφιακού νομίσματος  και παρατίθεται ακριβώς...

Το άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο γ', της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας, έχει την έννοια ότι αποτελούν παροχή υπηρεσιών εξ επαχθούς αιτίας κατά τη διάταξη αυτή συναλλαγές όπως οι επίμαχες στην κύρια δίκη, οι οποίες συνίστανται σε αγοραπωλησίες συμβατικών νομισμάτων έναντι του εικονικού νομίσματος «bitcoin» και αντιστρόφως, έναντι καταβολής χρηματικού ποσού που αντιστοιχεί στο περιθώριο κέρδους που προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ, αφενός, της τιμής στην οποία ο οικείος επιχειρηματίας αγόρασε το συνάλλαγμα και, αφετέρου, της τιμής στην οποία πώλησε το συνάλλαγμα αυτό στους πελάτες του.

Το άρθρο 135, παράγραφος 1, στοιχείο ε', της οδηγίας 2006/112/ΕΚ έχει την έννοια ότι στις πράξεις που απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ κατά την εν λόγω διάταξη εμπίπτει η παροχή υπηρεσιών όπως οι επίμαχες στην κύρια δίκη, οι οποίες συνίστανται σε ανταλλαγές συναλλάγματος μεταξύ συμβατικών νομισμάτων και μονάδων του εικονικού νομίσματος «bitcoin», έναντι καταβολής χρηματικού ποσού που αντιστοιχεί στο περιθώριο κέρδους που προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ, αφενός, της τιμής στην οποία ο οικείος επιχειρηματίας αγόρασε το συνάλλαγμα και, αφετέρου, της τιμής στην οποία πώλησε το συνάλλαγμα αυτό στους πελάτες του.

Το άρθρο 135, παράγραφος 1, στοιχεία δ' και στ', της οδηγίας 2006/112/ΕΚ έχει την έννοια ότι η παροχή τέτοιων υπηρεσιών δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων αυτών.

Στην Ελλάδα ενώ έχουμε εναρμονιστεί με την διάταξη περί κοινής φορολογικής πολιτικής στο ΦΠΑ, και όχι μόνο, παρόλα αυτά δεν αναγνωρίζεται η απαλλαγή και η εξαίρεση των ψηφιακών νομισμάτων με την 2006/112/ΕΚ όπου ρητά απαλλάσσονται και δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ. Στην ΑΑΔΕ βεβαίως και είναι γνωστό ότι τα ψηφιακά νομίσματα δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ και λαμβάνεται υπόψιν η σχετική απόφαση στο αρμόδιο ΤΜΗΜΑ, όμως η πραγματικότητα είναι διαφορετική, διότι φαίνεται η απόφαση να μην έχει ενσωματωθεί στο εσωτερικό δίκαιο, και δημιουργεί τροχοπέδη σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται ήδη στην χώρα μας και τους καταλογίζεται ΦΠΑ στις συναλλαγές με ψηφιακά νομίσματα.

Θα πρέπει λοιπόν να ληφθεί η απαραίτητη μέριμνα με την σχετική διευκρίνηση για θέματα που άπτονται τέτοιας φορολογικής αντιμετώπισης, ώστε να διευκολυνθούν εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ανταλλαγή και αγοραπωλησία ψηφιακών νομισμάτων, με έναρξη εργασιών στην εκάστοτε αρμόδια Δ.Ο.Υ., και μάλιστα είναι εγγεγραμμένες στο Ειδικό Μητρώο υπό τον έλεγχο και την επίβλεψη της Ειδικής Επιτροπής της Κεφαλαιαγοράς Αθηνών υπό την έννοια της απόφ. 5/898/3.12.2020 του ΦΕΚ 5744/2020. Αναμένουμε την ανταπόκριση των αρμοδίων ώστε να επιδιορθωθούν εκκρεμότητες, που δυσκολεύουν επιχειρήσεις και επιχειρηματίες.        


Ειρήνη Τσεσμελή

Οικονομική Σύμβουλος – Λογίστρια
[email protected]
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης