Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αλλαγές στο fast track των επενδύσεων

3 Νοέμβριου 2010
     
  Εξαίρεση των περιοχών απόλυτης προστασίας Natura από την υλοποίηση επενδύσεων με τη διαδικασία του fast track, υποχρεωτική κύρωση από τη Βουλή των αποφάσεων για ένταξη επενδύσεων στη διαδικασία αυτή "εφόσον το απαιτεί ο νόμος" και αλλαγές στις κατηγορίες των επενδύσεων που μπορούν να ενταχθούν, προβλέπουν μεταξύ άλλων οι τροποποιήσεις που έκανε απόψε στο σχετικό νομοσχέδιο, που συζητείται στη Βουλή, ο υπουργός Επικρατείας κ. Χ. Παμπούκης.

    Ειδικότερα, με τις αλλαγές που επήλθαν προβλέπεται ότι ως στρατηγικές επενδύσεις νοούνται εκείνες που επιφέρουν "ποσοτικά και ποιοτικά" αποτελέσματα στην εθνική οικονομία "και προάγουν την έξοδο από την οικονομική κρίση". Προβλέπεται ακόμη ότι:

    -Με πρωτοβουλία του υπουργού Επικρατείας, η απόφαση της Διϋπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων (ΔΕΣΕ) για την ένταξη μιας επενδυτικής πρότασης στη διαδικασία του fast track θα κυρώνεται από τη Βουλή εφόσον το απαιτεί ο νόμος ιδίως στις περιπτώσεις σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Η προηγούμενη διατύπωση ήταν ότι η απόφαση της ΔΕΣΕ "μπορεί" να κυρώνεται από τη Βουλή.

    -Στην κατεύθυνση αύξησης της διαφάνειας κινείται και η προσθήκη διάταξης σύμφωνα με την οποία όλες οι συμβάσεις που θα καταρτίζει η εταιρία "Επενδύστε στην Ελλάδα ΑΕ" θα αναρτώνται στο διαδίκτυο και θα εφαρμόζουν τις οδηγίες περί συμφώνου ακεραιότητας της Διεθνούς Διαφάνειας.

    -Δεν μπορεί να εφαρμοστεί η διαδικασία fast track για επενδύσεις σε περιοχές του δικτύου NATURA A (ζώνες απόλυτης προστασίας)

    -Παρατείνονται οι προθεσμίες για τη συζήτηση των προσφυγών κατά των απαλλοτριώσεων στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται ότι οι αποφάσεις για αιτήσεις ακύρωσης θα εκδίδονται σε διάστημα 60 ημερών από τη συζήτησή τους (από 30), η νέα δικάσιμος μετά από αναβολή θα ορίζεται μέσα σε 30 ημέρες (αντί για 8) και καταργείται η προθεσμία των 8 ημερών για την εξέταση των αιτήσεων αναστολής εκτέλεσης των αποφάσεων κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης. Η νέα διατύπωση είναι ότι η εξέταση θα γίνεται "κατά απόλυτη προτεραιότητα".

    Τέλος, με άλλη διάταξη προβλέπεται ότι η πρόσληψη δικηγόρων που θα γίνεται με απόφαση του ΔΣ της εταιρίας "Επενδύστε στην Ελλάδα ΑΕ", θα εγκρίνεται από τον υπουργό Οικονομικών. 

Πηγή: Express.gr


Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης