Τα αποτελέσματα εξαμήνου όλων των ΔΕΚΟ.

Οικονομικές Ειδήσεις

2 Νοέμβριος 2010
Ανακοίνωση σχετικά με τη δημοσιοποίηση εξαμηνιαίων οικονομικών και χρηματοοικονομικών στοιχείων ΔΕΚΟ Taxheaven.gr

Ανακοίνωση σχετικά με τη δημοσιοποίηση εξαμηνιαίων οικονομικών και χρηματοοικονομικών στοιχείων ΔΕΚΟ.

Το Υπουργείο Οικονομικών στο πλαίσιο της ενίσχυσης της διαφάνειας για τη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας προχωρά μέσω της Ειδικής Γραμματείας ΔΕΚΟ στην πλήρη καταγραφή και τακτική και έγκυρη δημοσιοποίηση των οικονομικών και χρηματοοικονομικών δεδομένων των Δημοσίων Επιχειρήσεων. Στην ανακοίνωση περιλαμβάνονται οι εξαμηνιαίοι ισολογισμοί και καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσης των 30 από τις 52 ΔΕΚΟ που εποπτεύει η Ειδική Γραμματεία ΔΕΚΟ του Υπουργείου Οικονομικών καθώς και τα στοιχεία για την απασχόληση και το κόστος μισθοδοσίας που αφορούν στις 52 ΔΕΚΟ.

Ειδικότερα περιλαμβάνεται πίνακας που παρουσιάζει το κόστος μισθοδοσίας των 52 δημοσίων επιχειρήσεων για το πρώτο εξάμηνο του 2010 σε σύγκριση με το αντίστοιχο εξάμηνο της προηγούμενης οικονομικής χρήσης. Αναλυτικά στον πίνακα μισθοδοσίας έχουν καταγραφεί η συνολική μισθοδοσία, ο αριθμός των απασχολουμένων μέχρι και τις 30 Ιουνίου 2010, η μισθοδοσία χωρίς τις εργοδοτικές εισφορές και λοιπές παροχές, η μέση απασχόληση εξαμήνου – δείκτης που αντανακλά την πραγματική απασχόληση – καθώς και η δαπάνη μισθοδοσίας ανά εργαζόμενο για το πρώτο εξάμηνο του έτους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία το ποσό εξοικονόμησης του κόστους μισθοδοσίας κατά το πρώτο εξάμηνο του 2010 ανέρχεται στα 53 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2009. Με βάση την προβλεπόμενη εκτέλεση για το σύνολο της χρήσης του 2010 το ποσό εξοικονόμησης υπολογίζεται 220 εκατ. ευρώ περίπου σε σύγκριση με το 2009, ως αποτέλεσμα της εισοδηματικής πολιτικής του έτους 2010 που εφαρμόζεται και στις ΔΕΚΟ. Στην εκτίμηση για τις συνολικές δαπάνες μισθοδοσίας του 2010 λαμβάνονται υπόψη οι προβλέψεις των νόμων 3833/2010 και 3845/2010.

Στα συνημμένα κατεβάστε το αρχείο με τα αποτελέσματα.