Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ασφάλιση µε εργόσηµο - Πώς θα λειτουργεί το κουπόνι για πληρωµή των εργαζοµένων κατ' οίκον

27 Οκτώβριου 2010 Σχόλια
  • Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι διαδικασίες στο υπουργείο Εργασίας για την εφαρµογή του νέου τρόπου ασφάλισης των περιστασιακά απασχολούµενων µε την καθιέρωση του εργόσηµου (κουπόνι ασφάλισης).
Ασφάλιση µε εργόσηµο - Πώς θα λειτουργεί το κουπόνι για πληρωµή των εργαζοµένων κατ' οίκον
   
Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι διαδικασίες στο υπουργείο Εργασίας για την εφαρµογή του νέου τρόπου ασφάλισης των περιστασιακά απασχολούµενων µε την καθιέρωση του εργόσηµου (κουπόνι ασφάλισης).
Το µέτρο θα τεθεί σε εφαρµογή από τις αρχές του 2011 (πιθανότατα από τον Μάρτιο). Να σηµειωθεί πως παρόµοιο σύστηµα εφαρµόζεται ήδη στη Γαλλία από το 1994. Ηδη κατατέθηκαν οι πρώτες προτάσεις για τον τρόπο εφαρµογής του µέτρου από τις διοικήσεις του ΙΚΑ και του ΟΓΑ, καθώς και από υπηρεσιακούς παράγοντες, και αποµένει η έκδοση σχετικής υπουργικής απόφασης. Ο αναπληρωτής υπουργός Εργασίας Γιώργος Κουτρουµάνης έχει ζητήσει µε εγκύκλιο τη γνώµη των διοικητικών συµβουλίων των εµπλεκόµενων Ταµείων (ΙΚΑ και ΟΓΑ), ώστε στη συνέχεια να προχωρήσει στην υλοποίηση του µέτρου.

Το νέο µέτρο σχεδιάζεται να εφαρµοστεί ως εξής: Από τους κατά περίπτωση αρµόδιους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ασφαλιστικά ταµεία) εκδίδεται ειδικό εργόσηµο, υπό τύπον πολύπτυχης επιταγής, συγκεκριµένης χρηµατικής αξίας, στην οποία περιλαµβάνεται το ποσό της αµοιβής του εργαζοµένου και το ποσό της εισφοράς υπέρ του οικείου ασφαλιστικού ταµείου. Τα εργόσηµα µεταβιβάζονται ονοµαστικώς από τον εργοδότη στους εργαζοµένους ως καταβολή για την αµοιβή της παρασχεθείσας εργασίας και στη συνέχεια εξοφλούνται από τους προαναφερόµενους φορείς διαθέσεως µε καταβολή του αντίστοιχου ποσού, αφού προηγουµένως έχουν παρακρατηθεί οι αναλογούσες εισφορές. Οι παρακρατηθείσες ασφαλιστικές εισφορές και το καθαρό ποσό αναγράφονται στην πολύπτυχη επιταγή, εκ των οποίων το ένα τµήµα φυλάσσεται από τον φορέα που εξοφλεί και το άλλο από τον εργοδότη. Στο τέλος κάθε έτους το ασφαλιστικό ταµείο στέλνει ετήσια συγκεντρωτική κατάσταση σε εργοδότη και εργαζόµενο.

Εκπίπτουν από τον φόρο
Είναι σηµαντικό να τονιστεί ότι µε το σύστηµα αυτό οι ετήσιες καταβληθείσες εισφορές εκπίπτουν κατά τα 2/3 από το φορολογητέο εισόδηµα του εργοδότη και κατά το 1/3 από το φορολογητέο εισόδηµα του εργαζοµένου.

Για τον τρόπο διανοµής του κουπονιού το επικρατέστερο σενάριο προβλέπει ότι το κουπόνι ασφάλισης (συγκεκριµένης χρηµατικής αξίας) θα µπορεί να αγοράζεται από τον εργοδότη αλλά και να εξαργυρώνεται από τον απασχολούµενο, µέσω µηχανηµάτων πολλαπλών συναλλαγών, ΑΤΜ νέας γενιάς, µέσω των οποίων θα γίνεται η συναλλαγή. Τα µηχανήµατα αυτά (περίπου 6.000), θα τοποθετηθούν σε τράπεζες, ταχυδροµεία, ΚΕΠ, καθώς και σε σούπερ µάρκετ.

Οι εργοδότες θα προµηθεύονται τα ειδικά κουπόνια αµοιβής και θα αναγράφουν τους ΑΜΚΑ, δηλαδή τους Αριθµούς Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης, του εργοδότη και του εργαζοµένου. Θα βάζουν στα ΑΤΜ χρήµατα και θα λαµβάνουν κουπόνια ίσης αξίας µε τα χρήµατα που τοποθέτησαν µαζί µε το σχετικό αποδεικτικό. Με τα κουπόνια αυτά θα πληρώνουν το οικόσιτο προσωπικό. Ο εργαζόµενος - κάτοχος του κουπονιού µε τη σειρά του θα τοποθετεί το κουπόνι και έναν κωδικό και θα εισπράττει τα χρήµατα από τα ΑΤΜ. Φθηνότερη έτσι η ασφάλιση
Με το υπό προώθηση µέτρο γίνεται φθηνότερη η ασφάλιση στην απασχόληση των περιστασιακά απασχολουµένων (οικιακοί βοηθοί, κηπουροί, εργάτες γης, όσοι παραδίδουν ιδιαίτερα µαθήµατα, όσοι φυλάσσουν νήπια και ηλικιωµένους κ.ά.). Η ασφαλιστική εισφορά προς το ΙΚΑ αυτής της κατηγορίας των ασφαλισµένων (εργοδοτική και εργατική εισφορά) µειώνεται από το 35,40% στο 20%, γεγονός που οδηγεί σε απώλεια εσόδων στο ελλειµµατικό ΙΚΑ, όµως ο στόχος είναι να καταπολεµηθεί η εισφοροδιαφυγή.

Το µέτρο προβλέπεται στον νόµο Λοβέρδου για το νέο Ασφαλιστικό και εκτιµάται ότι θα αποφέρει έσοδα της τάξεως των 250 εκατ. ευρώ στο ΙΚΑ και στον ΟΓΑ, ενώ υπολογίζεται να λάβουν µέρος έως 300.000 περιστασιακά απασχολούµενοι.

Βάσει των στοιχείων, περίπου 120.000 εργαζόµενοι απασχολούνται µόνο στον τοµέα φύλαξης µωρών και ηλικιωµένων προσώπων, στα σπίτια. Το κίνητρο που δίνει η κυβέρνηση για να ασφαλίζουν τα νοικοκυριά το προσωπικό τους είναι ότι το διπλότυπο της «επιταγής» υποβάλλεται στη φορολογική δήλωση και έχει την αντίστοιχη έκπτωση.

ΟΠΩΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ από το υπουργείο Εργασίας, σχετικά µε το εργόσηµο θα ισχύσουν επίσης τα ακόλουθα:

Οι εργαζόµενοι θα είναι ασφαλισµένοι όχι µόνο για τον κλάδο σύνταξης και ασθένειας του ΙΚΑ αλλά και για το επικουρικό ΕΤΕΑΜ, ενώ µέρος των εισφορών θα πηγαίνει υπέρ ΟΕΚ, ώστε να έχουν δικαιώµατα και Εργατικής Κατοικίας.

Οι εργαζόµενοι δικαιούνται έως και 30 ηµέρες ασφάλισης (ένσηµα) ανά µήνα ή 360 ανά έτος.

Για αγρότες που θα ασφαλίζουν εργάτες, η ασφάλιση θα γίνεται στον ΟΓΑ, οι παρακρατούµενες εισφορές θα ανέρχονται σε 10% επί των καταβαλλόµενων αµοιβών και θα καλύπτουν τη σύνταξη και την ασθένεια και τον Λογαριασµό Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ) στην περίπτωση που έχουν πραγµατοποιήσει τουλάχιστον 150 ηµέρες εργασίας µέσα σε έναν χρόνο.

Ο νόµος προβλέπει µειωµένες εισφορές, αµοιβή ακόµη και για 30 ηµέρες τον µήνα και φορολογικές εκπτώσεις, για χιλιάδες απασχολούµενους αλλά και εργοδότες. Οι ασφαλιστικές εισφορές θα είναι σηµαντικά µειωµένες, αφού βάσει του νέου ασφαλιστικού νόµου καθορίζονται συνολικά στο 20%, έναντι 35,40% που αντιστοιχούν, για παράδειγµα, στις εισφορές εργαζοµένου (13,22%) και εργοδότη (22,18%) στο ΙΚΑ.

Πηγή Τα ΝέαΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης