Αποτελέσματα live αναζήτησης

Εισφορές άνω της 5ετίας οφείλει η πλειοψηφία των ασφαλισμένων στον Ο.Α.Ε.Ε.

27 Οκτώβριου 2010
Εισφορές άνω των 5 ετών οφείλουν οι περισσότεροι οφειλές του ΟΑΕΕ και αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα του ταμείου, όπως αναφέρθηκε από τον πρόεδρό του κ. Γερ. Βουδούρη κατά την συμμετοχή του στο διοικητικό συμβούλιο του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας.

Όπως είπε ο κ. Βουδούρης: ''η οικονομική κρίση προσέθεσε απλώς ένα νέο ποσό εισφοροδιαφυγής, δίχως να αποτελεί την κύρια αιτία αυτής'' ενώ ενημέρωσε ότι στους άμεσους όμως προγραμματισμούς του είναι η θέσπιση του οικογενειακού γιατρού και του ενιαίου φορέα πρωτοβάθμιας φροντίδας με αναβάθμιση υπηρεσιών για ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΟΠΑΔ καθώς και η ηλεκτρονική κάρτα για όλους τους ασφαλισμένους.

Ανέφερε ακόμη ότι οι συνεπείς ασφαλισμένοι αντίστοιχα το 2008 ανήλθαν σε 770.000, το 2009 σε 630.000 και το 2010 η υστέρηση αυτών εκτιμάται σε ακόμη 40.000 εισφοροδιαφεύγοντες.

Η μέση οφειλή για τους 300.000 οφειλέτες κυμαίνεται από 2.000-10.000 ευρώ, ενώ μόνο για 40.000-50.000 οφειλέτες, η οφειλή ανέρχεται στα υψηλά ποσά 80.000-100.000 ευρώ και αφορά επαγγελματίες, οι οποίοι δεν έχουν πληρώσει ποτέ τις εισφορές τους.

Οι δυνατότητες ρύθμισης που εφαρμόστηκαν το 2010 (2 ρυθμίσεις από τις οποίες η δεύτερη υπήρξε πολύ ευνοϊκή), όταν αφορούν δόσεις της τάξης των 1.200-1.500 ευρώ δημιουργούν δυσκολία στην καταβολή τους δεδομένου ότι υπάρχει και υποχρέωση για παράλληλη πληρωμή και των τρεχουσών εισφορών.

Η στέρηση παροχών υγείας σε όσους οφείλουν στο ταμείο, αποτελεί σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα. Ο νέος νόμος όμως δίνει τη δυνατότητα σε όσους κλείνουν την επιχείρησή τους, να έχουν οι ίδιοι και οι οικογένειές τους για 2 χρόνια ιατροφαρμακευτική περίθαλψη αλλά και 100% νοσοκομειακή περίθαλψη.

Η χρυσή τομή σύμφωνα με τον Διοικητή για την ευρωστία του ταμείου θα είναι η διευκόλυνση της κατάστασης για τους οφειλέτες με επιμήκυνση χρόνου και παροχές κινήτρων, αλλά και με παράλληλη διευκόλυνση και επιβράβευση των συνεπών ασφαλισμένων που αποτελούν και το 60%.

Μια τέτοια επιβράβευση των συνεπών ασφαλισμένων είναι το πάγωμα των εισφορών τους για 3 χρόνια που θα αποτελέσει εισήγηση στο Δ.Σ του ΟΑΕΕ.

Ο διοικητής απαντώντας σε πρόταση του προέδρου του ΒΕΑ κ. Ραβάνης για την ανάγκη διατήρησης δικαιωμάτων παλαιών ασφαλισμένων (προ του 83), όπως ισχύει σε όλα τα άλλα ταμεία, απήντησε ότι το αίτημα αυτό θα μπορούσε να τεθεί από τον Διοικητή στο υπουργείο, ώστε να εκτιμηθεί η διάστασή του και οι οικονομικές επιπτώσεις της συγκεκριμένης πρότασης.

Ο κ. Βουδούρης αναφέρθηκε στην επίσκεψη της Eurostat και της Τρόικα στον ΟΑΕΕ και τις θετικές διαπιστώσεις που αποκόμισαν αυτοί σε σχέση με την πορεία του Ταμείου και τον περιορισμό που έχει επέλθει στις φαρμακευτικές δαπάνες του.

Σημειώθηκε ότι η πιλοτική εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης μετά από τις απαιτούμενες βελτιώσεις της, θα συμβάλει αποφασιστικά προς αυτή την κατεύθυνση.

Σήμερα ο ΟΑΕΕ με 839.000 άμεσα ασφαλισμένους και 330.000 συνταξιούχους αντιμετωπίζει ικανοποιητικά τα προβλήματά του και αναφορές σε αδυναμία καταβολής δώρων και συντάξεων χαρακτηρίστηκαν από τον Διοικητή ως απλή κινδυνολογία, ενώ δόθηκε η διαβεβαίωση ότι δεν υφίσταται ουδέν πρόβλημα τουλάχιστον έως το τέλος του τρέχοντος έτους.

   
Αλλα θέματα που παρουσιάστηκαν ήταν:

- η τρέχουσα προσπάθεια ανασυγκρότησης του Ταμείου, ώστε να εξοικονομηθούν πόροι και να επιτευχθεί παράλληλα καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλιζόμενων π.χ νέες τεχνολογίες, ενημερότητα και καταβολή εισφορών από το σπίτι, εξάπλωση δικτύου πληροφόρησης και εξυπηρέτησης ασφαλισμένων.

- Η αξιοποίηση της περιουσίας του Ταμείου

Οι επαγγελματοβιοτέχνες μέλη του Δ.Σ του ΒΕΑ έθεσαν θέματα όπως:

- Γιατί η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη συνταξιούχων ΟΑΕΕ να παρέχεται από το ΙΚΑ;

- Γιατί κάποιες εξετάσεις δεν καλύπτονται πλέον από τον ΟΑΕΕ; Και πώς θα επανέλθουν κάποιες παροχές.

- Πώς θα καλυφθεί το θέμα έλλειψης ελεγκτών στα τοπικά υποκαταστήματα;

Ζήτησαν:

- Οι ασφαλισμένοι που έχουν καταβάλει εισφορές 4 διμήνων να έχουν τη δυνατότητα θεώρησης του βιβλιαρίου δίχως να απαιτείται πληρωμή εισφορών 5ου διμήνου.

- Η προσωρινή αναπηρία και η λοχεία να συμπληρωθούν στα προγράμματα του ΟΑΕΕ.

- Η προσωποκράτηση για χρέη στο ταμείο που είναι γεγονός στην πράξη, σε περιπτώσεις που εξαγοράζεται η ποινή, το προϊόν εξαγοράς, να αποτελεί έσοδο του ταμείου.

- Η διεύρυνση χρήσης γενόσημων φαρμάκων καθώς και η προσπάθεια περιορισμού των φαρμακευτικών δαπανών του ΟΑΕΕ να μην αποβούν σε βάρος των ασφαλισμένων.

Παράλληλα αναφέρθηκαν

- Στην τεράστια και προκλητική συνάμα αδικία της διαδοχικής ασφάλισης που χαρακτηρίζει ένα ανήθικο σύστημα, το οποίο αντιμετωπίζει διαφορετικά τους πολίτες και δεν παραδέχεται ως πραγματική αιτία της αδικίας, την ταμειακή αδυναμία και

- Στην ανάγκη πρόβλεψης στις περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης, ασφάλισης ΟΑΕΕ και στην συνέχεια ΙΚΑ.

- Στις δυσκολίες του ταμείου ΟΑΕΕ που προήλθαν από την ενοποίηση αλλά και κάποια μέτρα της ίδια της πολιτείας (κατάργηση ασφαλιστικής ενημερότητας για τους ασφαλισμένους ΤΣΑ στους ελέγχους ΚΤΕΟ).

Ο Διοικητής επισήμανε ότι στη χώρα μας οι δαπάνες υγείας για 10.000.000 πολίτες ανέρχονται σε 9,5δις ευρώ, όταν στην Ισπανία για 70.000.000 πολίτες οι δαπάνες υγείας ανέρχονται μόνο σε 5 δις ευρώ. Είναι γεγονός επομένως ότι υπήρξε κατασπατάληση πόρων, ανεξέλεγκτη συνταγογραφία, περιττές εξετάσεις.

Τα γενόσημα φάρμακα ως αντίγραφα προερχόμενα από την Ελληνική βιομηχανία θα προτιμηθούν αλλά με τη συνεξέταση της προϋπόθεσης να είναι αυτά φθηνότερα.

Η κάλυψη υγείας των συνταξιούχων του ΟΑΕΕ από το ΙΚΑ έγινε για οικονομικούς λόγους του ταμείου.

Το ΒΕΑ ενημέρωσε το Διοικητή και για την κινητοποίησή του στο ζήτημα της διαδοχικής ασφάλισης και της αδικίας που έχει επιφέρει στους συνταξιούχους. Για το θέμα αυτό με απόφαση Δ.Σ ΒΕΑ συγκροτήθηκε ομάδα εργασίας η οποία και αρχειοθέτησε την υπάρχουσα νομοθεσία, κατέγραψε το ιστορικό και κατέληξε σε εισήγηση προς τη Διοίκηση του ΒΕΑ η οποία παραδόθηκε και στον Διοικητή του ΟΑΕΕ. Η ομάδα εργασίας προτείνει με τη συνεργασία αρμοδίων φορέων και όλων των Επιμελητηρίων πρόταξη του θέματος και αναδρομική διεκδίκηση δικαιωμάτων των συνταξιούχων μέσα από δικαστική αντιμετώπιση και προσφυγή και σε Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ο Διοικητής του ΟΑΕΕ κλείνοντας σημείωσε ότι οι ασφαλιστικοί οργανισμοί δεν νομοθετούν, διαβεβαίωσε όμως από πλευράς του τα μέλη της Διοίκησης του ΒΕΑ ότι μετά από εμβάθυνση στα ποικίλα θέματα του οργανισμού η όποια απόφαση λαμβάνεται, θα προέρχεται μετά και από διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους για το καλύτερο αποτέλεσμα και με αποτίμηση του τι έχει δώσει ο καθένας.Πηγή: www.express.gr


Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης