Αποτελέσματα live αναζήτησης

Το ψηφισθέν νομοσχέδιο με την παράταση προθεσμίας διεξαγωγής Γενικών Συνελεύσεων

28 Σεπτέμβριου 2023 Σχόλια
Το ψηφισθέν νομοσχέδιο με την παράταση προθεσμίας διεξαγωγής Γενικών Συνελεύσεων
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά


Ψηφίστηκε εχθές το απόγευμα και κοινοποιήθηκε σήμερα το κείμενο του νομοσχεδίου του υπ. Ανάπτυξης «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2121 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 όσον αφορά στις διασυνοριακές μετατροπές, συγχωνεύσεις και διασπάσεις κεφαλαιουχικών εταιρειών.».

Υπενθυμίζουμε ότι στο άρθρο 18 του ψηφισθέντος νομοσχεδίου προβλέπεται η παράταση προθεσμιών διεξαγωγής Γενικών Συνελεύσεων. Αναμένεται η δημοσίευση στο ΦΕΚ.

«
Άρθρο 18
Παράταση προθεσμιών διεξαγωγής γενικών συνελεύσεων κεφαλαιουχικών εταιρειών για το έτος 2023
Για το έτος 2023 η προθεσμία διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης της παρ. 1 του άρθρου 119 του ν. 4548/2018 (Α' 104), της παρ. 2 του άρθρου 69 του ν. 4072/2012 (Α' 86) και της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 3190/1955 (Α' 91) παρατείνεται κατά πενήντα (50) ημερολογιακές ημέρες. Προθεσμίες που συνδέονται με την υποβολή πρακτικών συνελεύσεων των μετόχων ή εταίρων και εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο παρατείνονται αναλόγως.
»

Δείτε το κείμενο όπως ψηφίστηκε ή κατεβάστε το από εδώ:

O browser δεν υποστηρίζει pdf viewεr. Κατεβάστε το έγγραφο από εδώ: Download PDFΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης