Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΔΕΕ - Οι φορολογικές απαλλαγές που χορηγεί το Βέλγιο σε εταιρείες που αποτελούν μέρος πολυεθνικών ομίλων συνιστούν παράνομο καθεστώς ενισχύσεων

20 Σεπτέμβριου 2023 Σχόλια
ΔΕΕ - Οι φορολογικές απαλλαγές που χορηγεί το Βέλγιο σε εταιρείες που αποτελούν μέρος πολυεθνικών ομίλων συνιστούν παράνομο καθεστώς ενισχύσεων
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 3 λεπτά

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Λουξεμβούργο, 20 Σεπτεμβρίου 2023


Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου στην υπόθεση T-131/16 RENV | Βέλγιο κατά Επιτροπής

Φορολογικές αποφάσεις: Οι φορολογικές απαλλαγές που χορηγεί το Βέλγιο σε εταιρείες που αποτελούν μέρος πολυεθνικών ομίλων συνιστούν παράνομο καθεστώς ενισχύσεων

Έτσι, το Γενικό Δικαστήριο επιβεβαιώνει την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που διαπίστωσε, το 2016, ότι το εν λόγω φορολογικό καθεστώς παραβίαζε τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις


Από το 2005, το Βέλγιο εφαρμόζει ένα φορολογικό καθεστώς που απαλλάσσει ορισμένα «πλεονάζοντα» κέρδη βελγικών οντοτήτων που αποτελούν μέρος πολυεθνικών εταιρικών ομίλων. Οι εν λόγω οντότητες μπορούν να λάβουν εκ των προτέρων απόφαση (φορολογική απόφαση) από τη βελγική φορολογική διοίκηση, ιδίως εάν συγκεντρώνουν δραστηριότητες, δημιουργούν θέσεις εργασίας ή πραγματοποιούν επενδύσεις στο Βέλγιο.

Στο πλαίσιο αυτό, τα «πλεονάζοντα» κέρδη, δηλαδή τα κέρδη που υπερβαίνουν τα κέρδη που θα είχαν πραγματοποιηθεί από συγκρίσιμες αυτόνομες οντότητες που λειτουργούν υπό παρόμοιες συνθήκες, απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος εταιρειών.

Το 2016, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπίστωσε ότι αυτό το σύστημα απαλλαγής αποτελούσε καθεστώς κρατικών ενισχύσεων που ήταν παράνομο και ασυμβίβαστο με την εσωτερική αγορά.1 Διέταξε την ανάκτηση της ενίσχυσης που χορηγήθηκε με τον τρόπο αυτό από 55 δικαιούχους εταιρείες.

Κατόπιν αιτήσεως του Βελγίου και πολλών δικαιούχων εταιρειών, το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ακύρωσε την απόφαση της Επιτροπής στις 14 Φεβρουαρίου 2019.2 Κατόπιν αναίρεσης, ωστόσο, το Δικαστήριο ακύρωσε την απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου στις 16 Σεπτεμβρίου 2021, διαπιστώνοντας ότι η Επιτροπή είχε καθορίσει σωστά ότι υπήρχε καθεστώς ενισχύσεων.3 Το Δικαστήριο παρέπεμψε την υπόθεση στο Γενικό Δικαστήριο προκειμένου το Γενικό Δικαστήριο να αποφανθεί σχετικά με τον χαρακτηρισμό του εν λόγω καθεστώτος ως κρατικής ενίσχυσης κατά την έννοια του άρθρου 107 ΣΛΕΕ.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Γενικό Δικαστήριο αποφάνθηκε σήμερα για δεύτερη φορά σε αυτήν την υπόθεση.4 Διαπίστωσε ότι η Επιτροπή είχε δίκιο όταν διαπίστωσε, το 2016, ότι το βελγικό φορολογικό καθεστώς σχετικά με τα υπερβάλλοντα κέρδη παραβιάζει τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.

Έτσι, το Γενικό Δικαστήριο απορρίπτει όλα τα επιχειρήματα που προέβαλε το Βέλγιο για να αμφισβητήσει την απόφαση της Επιτροπής, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη χρηματοδότηση του επίμαχου καθεστώτος μέσω κρατικών πόρων ή τη φερόμενη παράλειψη να ληφθούν υπόψη οι φορολογικοί κανόνες που ισχύουν στο Βέλγιο.

Σύμφωνα με το Γενικό Δικαστήριο, η Επιτροπή απέδειξε πράγματι ότι το επίμαχο καθεστώς παρείχε φορολογικά πλεονεκτήματα στους δικαιούχους του.

Περαιτέρω, το Γενικό Δικαστήριο θεωρεί ότι η Επιτροπή ορθώς κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το εν λόγω σύστημα ήταν επιλεκτικό καθόσον έκανε διάκριση μεταξύ επιχειρηματιών που βρίσκονταν σε παρόμοια πραγματική και νομική κατάσταση. Έτσι, οι οντότητες που αποτελούν μέρος ενός πολυεθνικού ομίλου που επωφελούνταν από την απαλλαγή από τα υπερβάλλοντα κέρδη αντιμετωπίζονταν διαφορετικά από άλλες οντότητες που υπόκεινται σε βελγικό φόρο εισοδήματος εταιρειών που δεν επωφελήθηκαν από αυτήν.

Το Γενικό Δικαστήριο επιβεβαιώνει επίσης τη διαπίστωση της Επιτροπής ότι το επίμαχο καθεστώς ήταν επιλεκτικό επειδή δεν ήταν ανοιχτό σε εταιρείες που είχαν αποφασίσει να μην πραγματοποιήσουν επενδύσεις, να μην συγκεντρώσουν δραστηριότητες ή να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας στο Βέλγιο. Εξάλλου, το επίμαχο σύστημα ήταν επίσης επιλεκτικό, διότι δεν ήταν ανοιχτό σε επιχειρήσεις που ανήκαν σε μικρό όμιλο.1Απόφαση (ΕΕ) 2016/1699 της 11ης Ιανουαρίου 2016 σχετικά με το καθεστώς κρατικών ενισχύσεων SA.37667 (2015/C) (πρώην 2015/NN) που εφαρμόστηκε από το Βέλγιο (ΕΕ 2016 L 260, σ. 61).
2Βλέπε δελτίο τύπου αριθ. 14/19.
3Βλ. δελτίο τύπου αριθ. 158/21.
4Το Γενικό Δικαστήριο απέρριψε σήμερα επίσης τις 29 προσφυγές που ασκήθηκαν κατά της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τις Soudal, Magnetrol International, Puratos κ.λπ., Capsugel Belgium, Atlas Copco, Siemens Industry Software, BASF Antwerpen, Ansell Healthcare Europe, VF Europe, Esko-Graphics , Trane, Kinepolis Group, Belgacom International Carrier Services, Punch Powertrain, Zoetis Belgium, Luciad, Anheuser-Busch Inbev and Ampar, Ineos Aromatics, Victaulic Europe, Eval Europe, SJM Coordination Center, Vasco Group and Astra Sweets, Flir Systems, Trading ZF CV Systems Europe, Henkel Belgium, Mayekawa Europe, Celio International, Dow Silicones and Vinventions.Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης