Αποτελέσματα live αναζήτησης

Νέο νομοσχέδιο σε διαβούλευση με ρυθμίσεις για Covid - Ηλεκτρονική παρακολούθηση διακίνησης φαρμάκων σε real time

20 Σεπτέμβριου 2023 Σχόλια
Νέο νομοσχέδιο σε διαβούλευση με ρυθμίσεις για Covid - Ηλεκτρονική παρακολούθηση διακίνησης φαρμάκων σε real time
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά
  • Πιστοποιητικά νόσησης covid και ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης διακίνησης φαρμάκων - Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση της προστασίας της δημόσιας υγείας και των υπηρεσιών υγείας, το ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης της διακίνησης φαρμάκων, την Ενιαία Λίστα Χειρουργείων και άλλες επείγουσες διατάξεις»

Το Υπουργείο Υγείας έθεσε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση της προστασίας της δημόσιας υγείας και των υπηρεσιών υγείας, το ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης της διακίνησης φαρμάκων, την Ενιαία Λίστα Χειρουργείων και άλλες επείγουσες διατάξεις»
Στο πλαίσιο αυτό, καλείται να συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση κάθε κοινωνικός εταίρος και κάθε ενδιαφερόμενος, καταθέτοντας τις προτάσεις του για την όποια βελτίωση των διατάξεων.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου 2023.

Αναφέρουμε ενδεικτικά το άρθρο 3 σύμφωνα με το οποίο η ισχύς: α) του άρθρου 205 του ν. 4820/2021, περί της υποχρέωσης επίδειξης πιστοποιητικού ή βεβαίωσης εμβολιασμού ή νόσησης από τους εργαζόμενους στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, η οποία παρατάθηκε δυνάμει της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 91 του ν. 5041/2023, εξακολουθεί να παρατείνεται και για τους εργαζόμενους σε κλειστές δομές κοινωνικής φροντίδας για ηλικιωμένους, χρονίως πάσχοντες και άτομα με αναπηρία και β) του άρθρου 46 του ν. 4790/2021, ως προς τον υποχρεωτικό διαγνωστικό έλεγχο για τον κορωνοϊό COVID-19, η οποία παρατάθηκε δυνάμει της περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 91 του ν. 5041/2023, εξακολουθεί να παρατείνεται και για τους εργαζόμενους σε κλειστές δομές κοινωνικής φροντίδας για ηλικιωμένους, χρονίως πάσχοντες και άτομα με αναπηρία.

Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 10 συστήνεται Ηλεκτρονικό Σύστημα Παρακολούθησης Διακίνησης Φαρμάκων (Η.Σ.Πα.Δι.Φ.), το οποίο διαχειρίζεται η εταιρεία με την επωνυμία Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Ανώνυμη Εταιρεία, με σκοπό την παρακολούθηση σε ζωντανό χρόνο (real time) της διακίνησης φαρμάκων στην εγχώρια αγορά από τους εμπλεκόμενους φορείς, φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Το Η.Σ.Πα.Δι.Φ. δύναται να διασυνδέεται με άλλα πληροφοριακά συστήματα και ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων του δημοσίου τομέα της περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014, ώστε να συλλέγονται οι απαραίτητες πληροφορίες για την εφαρμογή.

Δείτε την ανάλυση συνεπειών ρύθμισης ή κατεβάστε την από εδώ:

O browser δεν υποστηρίζει pdf viewεr. Κατεβάστε το έγγραφο από εδώ: Download PDF

Δείτε το σχέδιο νόμου ή κατεβάστε το από εδώ:


O browser δεν υποστηρίζει pdf viewεr. Κατεβάστε το έγγραφο από εδώ: Download PDFΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης